Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
22.09.2023 - 01:39
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

KUFPEC Norway AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  KUFPEC Norway AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  946680591
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  23750622
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
  30.09.2021
  5.000000
  30.04.2020
  30.000000
  30.11.2017
  70.370000
  02.05.2023
  10.000000
  02.05.2023
  10.000000
  02.05.2023
  10.000000
  16.05.2018
  21.800000
  16.05.2018
  21.800000
  02.05.2023
  20.000000
  11.03.2022
  50.000000
  17.02.2023
  20.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  29.01.2018
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
  30.04.2020
  30.000000
  02.05.2023
  9.411200
  02.05.2023
  10.000000
  30.09.2021
  0.800000
  02.05.2023
  6.200000
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  31.12.2022
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  30.00000
  0.70
  2.77
  0.13
  0.00
  3.72
  10.00000
  0.01
  0.03
  0.00
  0.00
  0.03
  9.41120
  0.13
  0.75
  0.03
  0.00
  0.94
  10.00000
  0.01
  0.03
  0.00
  0.00
  0.03
  0.80000
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  6.20000
  0.01
  0.01
  0.00
  0.00
  0.03
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  30.07.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.000000
  30.07.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.000000
  31.01.2020
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  21.12.2016
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  30.11.2017
  TO
  TRANSFER
  33.147800
  21.12.2016
  TO
  TRANSFER
  37.222200
  21.12.2016
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  21.12.2016
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  21.12.2016
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  21.12.2016
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  21.12.2016
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  30.11.2017
  TO
  TRANSFER
  21.800000
  21.12.2016
  TO
  TRANSFER
  21.800000
  23.12.2022
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  30.07.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  23.12.2022
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  30.07.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  30.07.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  20.12.2013
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  02.12.2013
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  30.11.2017
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  21.12.2016
  TO
  TRANSFER
  15.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  30.11.2017
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  21.12.2016
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  21.12.2016
  TO
  TRANSFER
  9.411200
  21.12.2016
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  30.07.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  0.800000
  29.12.2016
  TO
  TRANSFER
  6.200000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  30.07.2013
  31.08.2015
  5.000000
  01.09.2015
  05.10.2015
  5.000000
  06.10.2015
  09.10.2017
  5.000000
  10.10.2017
  01.09.2020
  5.000000
  30.07.2013
  19.12.2013
  5.000000
  20.12.2013
  31.08.2015
  5.000000
  01.09.2015
  05.10.2015
  5.000000
  06.10.2015
  01.01.2016
  5.000000
  19.12.2018
  30.01.2020
  5.000000
  19.12.2018
  29.09.2021
  5.000000
  30.09.2021
  5.000000
  21.12.2016
  15.05.2018
  30.000000
  16.05.2018
  29.04.2020
  30.000000
  30.04.2020
  30.000000
  21.12.2016
  17.03.2017
  37.222200
  18.03.2017
  29.11.2017
  37.222200
  30.11.2017
  70.370000
  21.12.2016
  15.05.2018
  10.000000
  16.05.2018
  09.12.2019
  10.000000
  10.12.2019
  27.01.2022
  10.000000
  28.01.2022
  01.05.2023
  10.000000
  02.05.2023
  10.000000
  21.12.2016
  31.12.2017
  10.000000
  21.12.2016
  15.05.2018
  10.000000
  16.05.2018
  31.12.2018
  10.000000
  21.12.2016
  15.05.2018
  10.000000
  16.05.2018
  01.05.2023
  10.000000
  02.05.2023
  10.000000
  21.12.2016
  15.05.2018
  10.000000
  16.05.2018
  01.05.2023
  10.000000
  02.05.2023
  10.000000
  30.11.2017
  15.05.2018
  21.800000
  16.05.2018
  21.800000
  21.12.2016
  15.05.2018
  21.800000
  16.05.2018
  21.800000
  30.07.2013
  31.08.2015
  10.000000
  01.09.2015
  05.10.2015
  10.000000
  06.10.2015
  29.11.2016
  10.000000
  30.11.2016
  29.11.2017
  10.000000
  30.11.2017
  15.05.2019
  10.000000
  16.05.2019
  22.12.2022
  10.000000
  30.07.2013
  31.08.2015
  10.000000
  01.09.2015
  05.10.2015
  10.000000
  06.10.2015
  29.11.2016
  10.000000
  30.11.2016
  29.11.2017
  10.000000
  30.11.2017
  15.05.2019
  10.000000
  16.05.2019
  22.12.2022
  10.000000
  30.07.2013
  17.12.2013
  10.000000
  20.12.2013
  05.01.2016
  30.000000
  06.01.2016
  28.02.2016
  30.000000
  29.02.2016
  16.08.2016
  30.000000
  02.12.2013
  05.01.2016
  30.000000
  06.01.2016
  28.02.2016
  30.000000
  29.02.2016
  29.09.2016
  30.000000
  30.09.2016
  16.02.2017
  30.000000
  21.12.2016
  17.03.2017
  15.000000
  18.03.2017
  29.11.2017
  15.000000
  30.11.2017
  15.05.2018
  30.000000
  16.05.2018
  04.02.2019
  30.000000
  05.02.2016
  17.03.2017
  20.000000
  18.03.2017
  24.07.2017
  20.000000
  25.07.2017
  30.10.2018
  20.000000
  31.10.2018
  20.12.2018
  20.000000
  21.12.2018
  31.03.2020
  20.000000
  01.04.2020
  05.05.2020
  20.000000
  19.02.2021
  29.06.2022
  20.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  20.000000
  01.01.2023
  01.05.2023
  20.000000
  02.05.2023
  20.000000
  11.03.2022
  50.000000
  17.02.2023
  20.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  29.01.2018