Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
26.03.2023 - 01:30
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Revus Energy AS

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Revus Energy AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  985224323
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  2455850
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  04.05.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  48.125000
  01.01.2004
  TO
  TRANSFER
  48.125000
  04.05.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  78.125000
  09.06.2004
  TO
  TRANSFER
  78.125000
  04.05.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.500000
  01.01.2005
  TO
  TRANSFER
  4.500000
  04.05.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.692000
  01.01.2004
  TO
  TRANSFER
  2.692000
  04.05.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  01.01.2004
  TO
  TRANSFER
  2.500000
  04.05.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.692000
  01.01.2004
  TO
  TRANSFER
  2.692000
  01.01.2005
  TO
  TRANSFER
  4.500000
  04.05.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  01.01.2004
  TO
  TRANSFER
  2.500000
  12.01.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  02.01.2005
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  04.05.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  04.05.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  04.05.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  04.05.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  78.125000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  04.05.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  01.01.2004
  TO
  TRANSFER
  2.500000
  04.05.2005
  FROM
  UNKNOWN
  10.683800
  01.01.2004
  TO
  UNKNOWN
  10.683800
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  01.01.2004
  03.05.2005
  48.125000
  09.06.2004
  03.05.2005
  78.125000
  01.01.2005
  03.05.2005
  4.500000
  01.01.2004
  30.09.2004
  2.692000
  01.10.2004
  31.12.2004
  2.692000
  01.01.2005
  01.01.2005
  2.692000
  02.01.2005
  03.05.2005
  2.692000
  01.01.2004
  30.09.2004
  2.500000
  01.10.2004
  31.12.2004
  2.500000
  01.01.2005
  01.01.2005
  2.500000
  02.01.2005
  03.05.2005
  2.500000
  01.01.2004
  30.09.2004
  2.692000
  01.10.2004
  31.12.2004
  2.692000
  01.01.2005
  01.01.2005
  2.692000
  02.01.2005
  03.05.2005
  2.692000
  01.01.2005
  15.03.2005
  4.500000
  01.01.2004
  30.09.2004
  2.500000
  01.10.2004
  31.12.2004
  2.500000
  01.01.2005
  01.01.2005
  2.500000
  02.01.2005
  03.05.2005
  2.500000
  12.12.2003
  31.12.2004
  40.000000
  01.01.2005
  01.01.2005
  40.000000
  02.01.2005
  31.12.2005
  30.000000
  01.01.2006
  11.01.2006
  30.000000
  17.12.2004
  03.05.2005
  30.000000
  18.06.2004
  29.03.2005
  20.000000
  30.03.2005
  03.05.2005
  20.000000
  17.12.2004
  03.05.2005
  30.000000
  17.12.2004
  03.05.2005
  78.125000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato