Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
07.06.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Edison Norge AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Edison Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  914515300
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  25612292
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  09.04.2021
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  30.04.2019
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  09.04.2021
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  09.04.2021
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  09.04.2021
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  30.12.2016
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  60.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  60.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  28.04.2017
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  01.01.2015
  TO
  TRANSFER
  60.000000
  31.05.2018
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  31.10.2018
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.10.2018
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  09.04.2021
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  09.04.2021
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  09.04.2021
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  09.04.2021
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  30.04.2019
  12.11.2019
  10.000000
  13.11.2019
  08.04.2021
  10.000000
  01.01.2015
  12.01.2016
  20.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  20.000000
  18.05.2016
  30.05.2016
  20.000000
  31.05.2016
  29.11.2016
  20.000000
  30.11.2016
  31.12.2017
  20.000000
  01.01.2015
  12.01.2016
  20.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  20.000000
  18.05.2016
  30.05.2016
  20.000000
  31.05.2016
  29.11.2016
  20.000000
  30.11.2016
  13.05.2017
  20.000000
  01.01.2015
  12.03.2015
  15.000000
  13.03.2015
  10.12.2017
  15.000000
  11.12.2017
  21.12.2017
  15.000000
  22.12.2017
  03.12.2018
  15.000000
  04.12.2018
  12.11.2019
  15.000000
  13.11.2019
  28.11.2019
  15.000000
  29.11.2019
  01.06.2020
  15.000000
  02.06.2020
  08.04.2021
  15.000000
  01.03.2019
  12.11.2019
  15.000000
  13.11.2019
  28.11.2019
  15.000000
  29.11.2019
  01.06.2020
  15.000000
  02.06.2020
  08.04.2021
  15.000000
  01.01.2015
  12.03.2015
  10.000000
  13.03.2015
  12.01.2016
  10.000000
  13.01.2016
  16.02.2016
  10.000000
  01.01.2015
  12.03.2015
  20.000000
  13.03.2015
  29.12.2016
  20.000000
  30.12.2016
  31.12.2016
  10.000000
  01.01.2017
  12.11.2019
  10.000000
  13.11.2019
  08.04.2021
  10.000000
  01.01.2015
  23.01.2015
  25.000000
  01.01.2015
  07.02.2016
  25.000000
  01.01.2015
  07.11.2015
  25.000000
  01.01.2015
  07.11.2015
  25.000000
  01.01.2015
  07.10.2015
  25.000000
  01.01.2015
  23.01.2016
  30.000000
  01.01.2015
  19.02.2015
  25.000000
  01.01.2015
  04.02.2015
  60.000000
  01.01.2015
  04.02.2015
  60.000000
  01.01.2015
  11.01.2015
  20.000000
  12.01.2015
  01.07.2015
  20.000000
  02.07.2015
  13.11.2015
  20.000000
  01.01.2015
  12.01.2016
  25.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  25.000000
  18.05.2016
  29.09.2016
  25.000000
  30.09.2016
  13.05.2017
  25.000000
  01.01.2015
  29.06.2015
  25.000000
  30.06.2015
  31.05.2016
  25.000000
  01.06.2016
  29.06.2016
  25.000000
  30.06.2016
  03.08.2016
  25.000000
  01.01.2015
  03.05.2016
  30.000000
  01.01.2015
  05.10.2015
  30.000000
  06.10.2015
  28.02.2016
  30.000000
  29.02.2016
  08.08.2016
  30.000000
  01.01.2015
  21.11.2015
  30.000000
  28.04.2017
  09.12.2018
  20.000000
  10.12.2018
  08.02.2019
  20.000000
  01.01.2015
  30.03.2016
  50.000000
  31.03.2016
  21.12.2016
  50.000000
  01.01.2015
  30.12.2015
  20.000000
  31.12.2015
  18.05.2016
  20.000000
  19.05.2016
  17.04.2017
  20.000000
  01.01.2015
  31.05.2016
  20.000000
  01.06.2016
  21.06.2017
  20.000000
  01.01.2015
  01.07.2015
  20.000000
  02.07.2015
  18.05.2016
  20.000000
  19.05.2016
  21.12.2016
  20.000000
  01.01.2015
  07.02.2018
  40.000000
  01.01.2015
  07.02.2016
  40.000000
  01.01.2015
  31.05.2016
  60.000000
  01.06.2016
  07.02.2017
  60.000000
  06.02.2015
  25.05.2016
  20.000000
  26.05.2016
  19.01.2017
  20.000000
  20.01.2017
  15.05.2018
  20.000000
  16.05.2018
  28.06.2018
  20.000000
  29.06.2018
  09.12.2018
  20.000000
  10.12.2018
  06.02.2020
  20.000000
  01.03.2019
  06.02.2020
  20.000000
  06.02.2015
  12.01.2016
  20.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  20.000000
  18.05.2016
  06.02.2017
  20.000000
  05.02.2016
  09.10.2017
  60.000000
  10.10.2017
  30.05.2018
  60.000000
  31.05.2018
  05.05.2020
  55.000000
  05.02.2016
  05.03.2021
  20.000000
  05.02.2016
  24.07.2017
  40.000000
  25.07.2017
  15.05.2018
  40.000000
  16.05.2018
  04.02.2020
  40.000000
  05.02.2016
  15.05.2018
  30.000000
  16.05.2018
  05.08.2018
  30.000000
  05.02.2016
  17.03.2017
  40.000000
  18.03.2017
  24.07.2017
  40.000000
  25.07.2017
  30.10.2018
  40.000000
  31.10.2018
  20.12.2018
  30.000000
  21.12.2018
  31.03.2020
  30.000000
  01.04.2020
  05.05.2020
  30.000000
  10.02.2017
  01.06.2020
  40.000000
  02.06.2020
  10.03.2021
  40.000000
  31.10.2018
  02.03.2020
  10.000000
  01.03.2019
  08.04.2021
  60.000000
  14.02.2020
  08.04.2021
  60.000000
  01.03.2019
  31.03.2020
  50.000000
  01.04.2020
  01.03.2021
  50.000000
  19.02.2021
  08.04.2021
  20.000000
  19.02.2021
  08.04.2021
  10.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  01.01.2015
  04.02.2015
  01.01.2015
  04.02.2015
  01.01.2015
  03.08.2016
  01.01.2015
  21.12.2016
  01.01.2015
  07.02.2018
  01.01.2015
  07.02.2016
  01.01.2015
  07.02.2017
  05.02.2016
  05.05.2020
  05.02.2016
  04.02.2020
  05.02.2016
  05.05.2020
  01.03.2019
  08.04.2021
  14.02.2020
  08.04.2021
  01.03.2019
  01.03.2021