Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
25.09.2023 - 01:36
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Pure E&P Norway AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Pure E&P Norway AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  998852722
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  26396911
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  02.07.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  02.07.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  02.07.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  02.07.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  19.05.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  02.07.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  19.05.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  02.07.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  19.05.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  02.07.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  30.11.2015
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  30.11.2015
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  30.11.2015
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  02.07.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  19.05.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.500000
  02.07.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.500000
  19.05.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  30.11.2015
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  19.05.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.000000
  02.07.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.000000
  19.05.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  31.12.2015
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  19.05.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.07.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  19.05.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.07.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  19.05.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.07.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.07.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  02.07.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  19.05.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.07.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  19.05.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.07.2015
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  19.05.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  19.05.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  19.05.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  02.07.2015
  23.07.2015
  25.000000
  02.07.2015
  23.07.2015
  25.000000
  02.07.2015
  03.08.2015
  25.000000
  02.07.2015
  23.07.2015
  25.000000
  02.07.2015
  05.10.2015
  10.000000
  06.10.2015
  18.05.2016
  10.000000
  02.07.2015
  05.10.2015
  10.000000
  06.10.2015
  18.05.2016
  10.000000
  02.07.2015
  09.09.2015
  15.000000
  10.09.2015
  18.05.2016
  15.000000
  30.11.2015
  26.04.2016
  20.000000
  30.11.2015
  26.04.2016
  20.000000
  30.11.2015
  26.04.2016
  20.000000
  02.07.2015
  13.11.2015
  10.000000
  02.07.2015
  12.01.2016
  12.500000
  13.01.2016
  18.05.2016
  12.500000
  30.11.2015
  18.05.2016
  10.000000
  02.07.2015
  18.05.2016
  5.000000
  31.12.2015
  18.05.2016
  10.000000
  02.07.2015
  18.05.2016
  20.000000
  02.07.2015
  09.09.2015
  20.000000
  10.09.2015
  29.09.2015
  20.000000
  30.09.2015
  29.10.2015
  20.000000
  30.10.2015
  12.01.2016
  20.000000
  13.01.2016
  23.02.2016
  20.000000
  24.02.2016
  28.04.2016
  20.000000
  29.04.2016
  17.05.2016
  20.000000
  18.05.2016
  18.05.2016
  20.000000
  02.07.2015
  18.05.2016
  40.000000
  02.07.2015
  07.02.2016
  25.000000
  02.07.2015
  05.10.2015
  30.000000
  06.10.2015
  07.05.2016
  30.000000
  02.07.2015
  23.02.2016
  20.000000
  24.02.2016
  28.04.2016
  20.000000
  29.04.2016
  18.05.2016
  20.000000
  02.07.2015
  18.05.2016
  50.000000
  05.02.2016
  18.05.2016
  40.000000
  05.02.2016
  18.05.2016
  40.000000
  05.02.2016
  18.05.2016
  20.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  02.07.2015
  23.07.2015
  02.07.2015
  23.07.2015
  02.07.2015
  03.08.2015
  02.07.2015
  23.07.2015
  02.07.2015
  18.05.2016
  02.07.2015
  18.05.2016
  05.02.2016
  18.05.2016
  05.02.2016
  18.05.2016