Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
04.12.2023 - 10:15
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Wellesley Petroleum AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Wellesley Petroleum AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  913561473
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  26464257
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
  31.01.2022
  5.000000
  01.04.2022
  40.000000
  31.08.2021
  30.000000
  31.05.2023
  5.000000
  31.05.2023
  5.000000
  31.05.2023
  5.000000
  30.11.2018
  10.000000
  31.05.2023
  5.000000
  01.01.2023
  50.000000
  17.02.2023
  50.000000
  17.02.2023
  50.000000
  17.02.2023
  50.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  11.03.2022
  17.02.2023
  17.02.2023
  17.02.2023
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  31.12.2022
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  10.00000
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  10.00000
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  10.00000
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  29.10.2021
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  30.11.2018
  TO
  TRANSFER
  45.000000
  30.06.2017
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  31.08.2021
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  30.04.2020
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  29.06.2018
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  30.09.2016
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  31.05.2023
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  29.10.2021
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  29.06.2018
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  29.12.2017
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  30.06.2018
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  29.02.2016
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  31.05.2023
  FROM
  TRANSFER
  45.000000
  26.02.2021
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  29.12.2017
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  29.12.2017
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  31.05.2023
  FROM
  TRANSFER
  45.000000
  31.10.2019
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  29.01.2016
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  31.10.2019
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  30.06.2017
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  30.11.2018
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  01.07.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  60.000000
  31.03.2017
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2016
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2016
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  30.10.2017
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  29.11.2019
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  30.09.2016
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  30.04.2019
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  28.12.2018
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  31.05.2023
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  29.10.2021
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  29.11.2019
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  31.05.2023
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  29.10.2021
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  31.05.2023
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  30.11.2018
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.05.2020
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  30.04.2020
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  30.11.2018
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  28.06.2019
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  30.11.2018
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.05.2023
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  31.05.2023
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  30.04.2020
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  31.05.2023
  FROM
  TRANSFER
  45.000000
  29.10.2021
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  30.10.2020
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  31.08.2022
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  29.10.2021
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  30.10.2020
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.03.2021
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  01.03.2022
  FROM
  WITHDRAWAL FROM THE JOINT VENTURE
  30.000000
  01.03.2022
  FROM
  WITHDRAWAL FROM THE JOINT VENTURE
  30.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  30.11.2018
  28.10.2021
  45.000000
  29.10.2021
  30.01.2022
  5.000000
  31.01.2022
  5.000000
  30.06.2017
  09.10.2017
  40.000000
  10.10.2017
  15.05.2018
  40.000000
  16.05.2018
  29.09.2021
  40.000000
  30.09.2021
  31.03.2022
  40.000000
  01.04.2022
  40.000000
  30.09.2016
  15.05.2018
  10.000000
  16.05.2018
  28.06.2018
  10.000000
  29.06.2018
  29.04.2020
  30.000000
  30.04.2020
  30.08.2021
  25.000000
  31.08.2021
  30.000000
  18.12.2017
  28.12.2017
  10.000000
  29.12.2017
  28.06.2018
  40.000000
  29.06.2018
  28.10.2021
  60.000000
  29.10.2021
  30.05.2023
  20.000000
  31.05.2023
  5.000000
  18.12.2017
  04.01.2018
  10.000000
  05.01.2018
  29.06.2018
  10.000000
  29.02.2016
  17.11.2016
  30.000000
  29.12.2017
  15.05.2018
  40.000000
  16.05.2018
  25.02.2021
  40.000000
  26.02.2021
  30.05.2023
  50.000000
  31.05.2023
  5.000000
  29.12.2017
  15.05.2018
  40.000000
  16.05.2018
  01.01.2021
  40.000000
  17.02.2023
  30.05.2023
  50.000000
  31.05.2023
  5.000000
  29.01.2016
  21.06.2017
  20.000000
  22.06.2017
  21.02.2018
  20.000000
  22.02.2018
  30.10.2019
  20.000000
  01.03.2019
  30.10.2019
  20.000000
  30.06.2017
  10.12.2017
  20.000000
  11.12.2017
  21.12.2017
  20.000000
  22.12.2017
  03.12.2018
  20.000000
  04.12.2018
  08.08.2019
  20.000000
  31.03.2017
  10.12.2017
  20.000000
  11.12.2017
  21.12.2017
  20.000000
  22.12.2017
  30.06.2018
  20.000000
  01.07.2018
  29.11.2018
  80.000000
  30.11.2018
  07.08.2022
  40.000000
  01.10.2016
  06.08.2019
  20.000000
  10.02.2017
  06.08.2019
  20.000000
  01.10.2016
  05.08.2019
  25.000000
  05.02.2016
  29.10.2017
  30.000000
  30.09.2016
  15.05.2018
  30.000000
  16.05.2018
  28.11.2019
  30.000000
  29.11.2019
  05.02.2021
  60.000000
  10.02.2017
  15.05.2018
  40.000000
  16.05.2018
  27.12.2018
  40.000000
  28.12.2018
  29.04.2019
  60.000000
  30.04.2019
  10.02.2021
  80.000000
  10.02.2017
  21.12.2017
  30.000000
  22.12.2017
  03.12.2018
  30.000000
  04.12.2018
  10.02.2020
  30.000000
  29.11.2019
  19.12.2019
  20.000000
  20.12.2019
  30.03.2020
  20.000000
  31.03.2020
  28.10.2021
  20.000000
  29.10.2021
  30.05.2023
  40.000000
  19.02.2021
  28.10.2021
  20.000000
  29.10.2021
  30.05.2023
  40.000000
  11.03.2022
  30.05.2023
  40.000000
  10.02.2017
  20.05.2019
  70.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  70.000000
  19.12.2019
  10.02.2020
  70.000000
  10.02.2017
  15.05.2018
  40.000000
  16.05.2018
  10.11.2019
  40.000000
  10.02.2017
  15.05.2018
  40.000000
  16.05.2018
  29.11.2018
  40.000000
  30.11.2018
  10.04.2020
  50.000000
  10.02.2017
  15.05.2018
  20.000000
  16.05.2018
  29.11.2018
  20.000000
  30.11.2018
  29.04.2020
  30.000000
  30.04.2020
  30.04.2020
  60.000000
  01.05.2020
  25.01.2023
  80.000000
  10.02.2017
  20.05.2019
  30.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  30.000000
  19.12.2019
  10.02.2021
  30.000000
  28.06.2019
  27.02.2020
  20.000000
  28.02.2020
  10.02.2021
  20.000000
  10.02.2017
  15.05.2018
  20.000000
  16.05.2018
  29.11.2018
  20.000000
  30.11.2018
  10.000000
  02.03.2018
  13.05.2018
  20.000000
  14.05.2018
  29.11.2018
  20.000000
  30.11.2018
  02.03.2021
  20.000000
  02.03.2018
  15.05.2018
  20.000000
  16.05.2018
  30.05.2023
  20.000000
  11.03.2022
  30.05.2023
  20.000000
  30.04.2020
  02.03.2022
  50.000000
  02.03.2018
  27.06.2019
  90.000000
  28.06.2019
  28.10.2021
  90.000000
  29.10.2021
  30.05.2023
  50.000000
  31.05.2023
  5.000000
  02.03.2018
  15.05.2018
  20.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  20.000000
  04.12.2018
  09.12.2018
  20.000000
  10.12.2018
  02.03.2020
  20.000000
  02.03.2018
  25.12.2020
  60.000000
  02.03.2018
  29.10.2020
  30.000000
  02.03.2018
  15.05.2018
  30.000000
  16.05.2018
  28.10.2021
  30.000000
  29.10.2021
  30.08.2022
  40.000000
  01.03.2019
  29.10.2020
  20.000000
  01.03.2019
  30.08.2020
  30.000000
  01.03.2019
  15.05.2019
  40.000000
  16.05.2019
  01.06.2020
  40.000000
  14.02.2020
  01.06.2020
  40.000000
  01.03.2019
  28.02.2021
  40.000000
  01.03.2019
  28.02.2022
  30.000000
  14.02.2020
  28.02.2022
  30.000000
  14.02.2020
  14.02.2022
  50.000000
  14.02.2020
  14.02.2022
  40.000000
  14.02.2020
  14.02.2021
  40.000000
  14.02.2020
  13.04.2021
  40.000000
  19.02.2021
  08.03.2022
  50.000000
  11.03.2022
  29.11.2022
  50.000000
  30.11.2022
  31.12.2022
  50.000000
  01.01.2023
  50.000000
  17.02.2023
  50.000000
  17.02.2023
  50.000000
  17.02.2023
  50.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  30.11.2018
  12.11.2021
  20.12.2017
  12.11.2021
  29.11.2019
  05.02.2021
  10.02.2017
  10.02.2021
  10.02.2017
  10.02.2020
  10.02.2017
  10.04.2020
  26.03.2020
  25.01.2023
  12.05.2020
  02.03.2022
  02.03.2018
  12.11.2021
  02.03.2018
  25.12.2020
  14.02.2020
  14.02.2022
  14.02.2020
  14.02.2022
  19.02.2021
  08.03.2022
  11.03.2022
  17.02.2023
  17.02.2023
  17.02.2023