Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
06.06.2023 - 01:36
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

ENGIE E&P Norge AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  ENGIE E&P Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  983426417
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  27432696
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.480000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.480000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  28.04.2017
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  28.04.2017
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  28.04.2017
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  28.04.2017
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  28.04.2017
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  28.04.2017
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  28.04.2017
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  31.03.2017
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  03.02.2017
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  11.02.2017
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  29.01.2016
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  31.03.2017
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  31.03.2017
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  31.03.2017
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  31.03.2017
  TO
  TRANSFER
  10.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.800000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.800000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  28.04.2017
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  22.02.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.380000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.380000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  13.01.2016
  21.02.2018
  25.000000
  13.01.2016
  06.02.2017
  25.000000
  13.01.2016
  21.02.2018
  15.480000
  13.01.2016
  21.02.2018
  12.000000
  13.01.2016
  21.02.2018
  12.000000
  13.01.2016
  21.02.2018
  15.000000
  13.01.2016
  29.12.2016
  15.000000
  30.12.2016
  21.02.2018
  15.000000
  13.01.2016
  10.12.2017
  15.000000
  11.12.2017
  21.12.2017
  15.000000
  22.12.2017
  21.02.2018
  15.000000
  13.01.2016
  21.02.2018
  15.000000
  13.01.2016
  21.02.2018
  15.000000
  13.01.2016
  21.02.2018
  15.000000
  13.01.2016
  10.12.2017
  15.000000
  11.12.2017
  21.12.2017
  15.000000
  22.12.2017
  21.02.2018
  15.000000
  13.01.2016
  21.02.2018
  12.000000
  13.01.2016
  21.02.2018
  12.000000
  13.01.2016
  21.02.2018
  6.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  40.000000
  18.05.2016
  27.04.2017
  40.000000
  28.04.2017
  21.02.2018
  20.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  35.000000
  18.05.2016
  25.05.2016
  35.000000
  26.05.2016
  27.04.2017
  35.000000
  28.04.2017
  21.02.2018
  20.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  40.000000
  18.05.2016
  27.04.2017
  40.000000
  28.04.2017
  21.02.2018
  20.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  35.000000
  18.05.2016
  25.05.2016
  35.000000
  26.05.2016
  27.04.2017
  35.000000
  28.04.2017
  21.02.2018
  20.000000
  13.01.2016
  21.02.2018
  12.000000
  13.01.2016
  21.02.2018
  12.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  40.000000
  18.05.2016
  27.04.2017
  40.000000
  28.04.2017
  21.02.2018
  20.000000
  13.01.2016
  21.02.2018
  30.000000
  13.01.2016
  21.02.2018
  30.000000
  13.01.2016
  21.02.2018
  25.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  20.000000
  18.05.2016
  25.05.2016
  20.000000
  26.05.2016
  27.04.2017
  20.000000
  28.04.2017
  21.02.2018
  10.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  20.000000
  18.05.2016
  25.05.2016
  20.000000
  26.05.2016
  27.04.2017
  20.000000
  28.04.2017
  21.02.2018
  10.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  15.000000
  18.05.2016
  25.05.2016
  15.000000
  26.05.2016
  17.12.2016
  15.000000
  13.01.2016
  16.02.2016
  20.000000
  13.01.2016
  21.02.2018
  12.000000
  13.01.2016
  04.08.2016
  30.000000
  13.01.2016
  18.05.2016
  50.000000
  19.05.2016
  08.12.2016
  50.000000
  09.12.2016
  13.05.2017
  50.000000
  13.01.2016
  30.03.2017
  50.000000
  13.01.2016
  03.02.2018
  20.000000
  13.01.2016
  02.02.2017
  20.000000
  10.02.2017
  10.02.2017
  20.000000
  13.01.2016
  28.01.2016
  50.000000
  29.01.2016
  21.06.2017
  30.000000
  22.06.2017
  21.02.2018
  30.000000
  13.01.2016
  08.02.2016
  20.000000
  13.01.2016
  10.12.2017
  20.000000
  11.12.2017
  21.12.2017
  20.000000
  22.12.2017
  08.02.2018
  20.000000
  13.01.2016
  10.12.2017
  20.000000
  11.12.2017
  21.12.2017
  20.000000
  22.12.2017
  08.02.2018
  20.000000
  13.01.2016
  29.06.2016
  30.000000
  30.06.2016
  29.09.2016
  30.000000
  30.09.2016
  08.12.2016
  30.000000
  13.01.2016
  21.06.2016
  20.000000
  13.01.2016
  21.06.2016
  20.000000
  13.01.2016
  29.09.2016
  20.000000
  30.09.2016
  30.03.2017
  20.000000
  13.01.2016
  23.02.2016
  30.000000
  24.02.2016
  28.04.2016
  30.000000
  29.04.2016
  17.05.2016
  30.000000
  18.05.2016
  18.05.2016
  30.000000
  19.05.2016
  25.05.2016
  30.000000
  26.05.2016
  29.09.2016
  30.000000
  30.09.2016
  30.09.2016
  30.000000
  01.10.2016
  30.03.2017
  30.000000
  13.01.2016
  21.06.2016
  35.000000
  31.03.2017
  06.11.2017
  10.000000
  13.01.2016
  21.06.2017
  50.000000
  22.06.2017
  21.02.2018
  50.000000
  05.02.2016
  21.02.2018
  50.000000
  10.02.2017
  21.02.2018
  50.000000
  31.03.2017
  21.02.2018
  10.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  13.01.2016
  21.02.2018
  13.01.2016
  21.02.2018
  13.01.2016
  13.05.2017
  13.01.2016
  15.02.2017
  13.01.2016
  21.02.2018
  13.01.2016
  08.02.2017
  13.01.2016
  21.06.2016
  13.01.2016
  21.02.2018
  05.02.2016
  21.02.2018
  10.02.2017
  21.02.2018