Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
21.09.2023 - 01:38
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

OKEA AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  OKEA AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  915419062
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  27432899
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  16.05.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  55.000000
  15.11.2018
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  01.07.2017
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  31.10.2016
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  16.05.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  44.560000
  30.11.2018
  TO
  TRANSFER
  44.560000
  16.05.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  44.560000
  30.11.2018
  TO
  TRANSFER
  44.560000
  16.05.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  44.560000
  30.11.2018
  TO
  TRANSFER
  44.560000
  16.05.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  44.560000
  30.11.2018
  TO
  TRANSFER
  44.560000
  16.05.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  30.11.2018
  TO
  TRANSFER
  12.000000
  16.05.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  30.11.2018
  TO
  TRANSFER
  12.000000
  16.05.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  30.11.2018
  TO
  TRANSFER
  12.000000
  16.05.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  44.560000
  30.11.2018
  TO
  TRANSFER
  44.560000
  16.05.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  44.560000
  30.11.2018
  TO
  TRANSFER
  44.560000
  16.05.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  30.11.2017
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  30.11.2016
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  16.05.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  30.11.2017
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  30.11.2016
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  16.05.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  08.07.2016
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  16.05.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  16.667000
  16.05.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  0.554000
  16.05.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  31.01.2019
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  16.05.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  78.570000
  16.05.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  16.05.2019
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  0.554000
  08.07.2016
  TO
  TRANSFER
  0.554000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  31.10.2016
  30.06.2017
  30.000000
  01.07.2017
  14.11.2018
  70.000000
  15.11.2018
  15.05.2019
  55.000000
  30.11.2018
  02.12.2018
  44.560000
  03.12.2018
  15.05.2019
  44.560000
  30.11.2018
  02.12.2018
  44.560000
  03.12.2018
  15.05.2019
  44.560000
  30.11.2018
  02.12.2018
  44.560000
  03.12.2018
  15.05.2019
  44.560000
  30.11.2018
  02.12.2018
  44.560000
  03.12.2018
  15.05.2019
  44.560000
  30.11.2018
  15.05.2019
  12.000000
  30.11.2018
  15.05.2019
  12.000000
  30.11.2018
  15.05.2019
  12.000000
  30.11.2018
  02.12.2018
  44.560000
  03.12.2018
  15.05.2019
  44.560000
  30.11.2018
  02.12.2018
  44.560000
  03.12.2018
  15.05.2019
  44.560000
  30.11.2016
  29.11.2017
  10.000000
  30.11.2017
  15.05.2019
  15.000000
  30.11.2016
  29.11.2017
  10.000000
  30.11.2017
  15.05.2019
  15.000000
  08.07.2016
  15.05.2018
  20.000000
  16.05.2018
  15.05.2019
  20.000000
  02.03.2018
  15.05.2019
  16.667000
  02.03.2018
  15.05.2018
  0.554000
  16.05.2018
  11.10.2018
  0.554000
  12.10.2018
  02.12.2018
  0.554000
  03.12.2018
  03.12.2018
  0.554000
  04.12.2018
  15.05.2019
  0.554000
  31.01.2019
  15.05.2019
  50.000000
  01.03.2019
  15.05.2019
  30.000000
  01.03.2019
  15.05.2019
  78.570000
  01.03.2019
  15.05.2019
  20.000000
  01.03.2019
  15.05.2019
  60.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  01.09.2017
  15.05.2019
  30.11.2018
  15.05.2019
  30.11.2018
  15.05.2019
  30.11.2018
  15.05.2019
  30.11.2018
  15.05.2019
  30.11.2018
  15.05.2019
  30.11.2018
  15.05.2019
  31.01.2019
  15.05.2019
  01.03.2019
  15.05.2019
  01.03.2019
  15.05.2019
  01.03.2019
  15.05.2019