Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
06.06.2023 - 01:36
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

North E&P AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  North E&P AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  997295684
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  28161407
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  30.12.2016
  FROM
  TRANSFER
  17.500000
  24.02.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.500000
  29.04.2016
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  24.02.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  01.06.2016
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  01.06.2016
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  30.12.2016
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.06.2016
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  29.04.2016
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  24.02.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  24.02.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.11.2016
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.06.2016
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.06.2016
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  29.04.2016
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  24.02.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  29.04.2016
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  24.02.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  29.04.2016
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  24.02.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  29.04.2016
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  24.02.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  19.10.2017
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  01.06.2016
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  24.02.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  24.02.2016
  29.12.2016
  17.500000
  24.02.2016
  30.03.2016
  25.000000
  31.03.2016
  28.04.2016
  25.000000
  01.06.2016
  29.06.2016
  15.000000
  30.06.2016
  03.08.2016
  15.000000
  01.06.2016
  21.06.2017
  20.000000
  01.06.2016
  29.12.2016
  20.000000
  24.02.2016
  28.04.2016
  10.000000
  24.02.2016
  07.02.2017
  30.000000
  01.06.2016
  29.06.2016
  20.000000
  30.06.2016
  29.09.2016
  20.000000
  30.09.2016
  29.11.2016
  20.000000
  01.06.2016
  07.02.2017
  20.000000
  24.02.2016
  28.04.2016
  20.000000
  24.02.2016
  28.04.2016
  20.000000
  24.02.2016
  28.04.2016
  20.000000
  24.02.2016
  28.04.2016
  20.000000
  24.02.2016
  31.05.2016
  20.000000
  01.06.2016
  18.10.2017
  40.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato