Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
04.12.2023 - 10:15
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

M Vest Energy AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  M Vest Energy AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  916358857
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  28222457
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
  01.11.2022
  4.442400
  01.11.2022
  4.442400
  01.11.2022
  4.442400
  01.11.2022
  4.442400
  01.11.2022
  4.442400
  31.03.2022
  7.560000
  31.03.2022
  7.560000
  31.03.2022
  7.560000
  31.03.2022
  7.560000
  31.03.2022
  7.560000
  31.03.2022
  7.560000
  01.11.2022
  4.442400
  01.11.2022
  5.293000
  31.05.2022
  25.000000
  31.05.2022
  25.000000
  31.10.2023
  4.442400
  01.10.2022
  20.000000
  11.03.2022
  20.000000
  11.03.2022
  40.000000
  17.02.2023
  10.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
  01.11.2022
  4.442400
  01.01.2023
  0.800000
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  31.12.2022
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  4.44240
  0.08
  0.02
  0.00
  0.00
  0.11
  7.56000
  0.68
  0.14
  0.02
  0.00
  0.86
  0.80000
  0.06
  0.01
  0.00
  0.00
  0.08
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  31.03.2022
  TO
  TRANSFER
  4.442400
  31.03.2022
  TO
  TRANSFER
  4.442400
  31.03.2022
  TO
  TRANSFER
  4.442400
  31.03.2022
  TO
  TRANSFER
  4.442400
  31.03.2022
  TO
  TRANSFER
  4.442400
  31.03.2022
  TO
  TRANSFER
  7.560000
  31.03.2022
  TO
  TRANSFER
  7.560000
  31.03.2022
  TO
  TRANSFER
  7.560000
  31.03.2022
  TO
  TRANSFER
  7.560000
  31.03.2022
  TO
  TRANSFER
  7.560000
  31.03.2022
  TO
  TRANSFER
  7.560000
  31.03.2022
  TO
  TRANSFER
  7.560000
  31.03.2022
  TO
  TRANSFER
  4.442400
  31.10.2022
  TO
  TRANSFER
  0.003000
  31.03.2022
  TO
  TRANSFER
  5.290000
  30.10.2020
  TO
  TRANSFER
  6.000000
  27.01.2017
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  20.01.2017
  TO
  TRANSFER
  9.000000
  30.10.2020
  TO
  TRANSFER
  6.000000
  27.01.2017
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  20.01.2017
  TO
  TRANSFER
  9.000000
  27.01.2017
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  20.01.2017
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  20.01.2017
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  20.01.2017
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  31.10.2023
  TO
  TRANSFER
  4.442400
  29.06.2018
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  20.01.2017
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  20.01.2017
  TO
  TRANSFER
  10.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  31.03.2022
  TO
  TRANSFER
  4.442400
  31.03.2022
  TO
  TRANSFER
  0.800000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  31.03.2022
  31.10.2022
  4.442400
  01.11.2022
  4.442400
  31.03.2022
  31.10.2022
  4.442400
  01.11.2022
  4.442400
  31.03.2022
  31.10.2022
  4.442400
  01.11.2022
  4.442400
  31.03.2022
  31.10.2022
  4.442400
  01.11.2022
  4.442400
  31.03.2022
  31.10.2022
  4.442400
  01.11.2022
  4.442400
  31.03.2022
  7.560000
  31.03.2022
  7.560000
  31.03.2022
  7.560000
  31.03.2022
  7.560000
  31.03.2022
  14.02.2022
  7.560000
  31.03.2022
  7.560000
  31.03.2022
  7.560000
  31.03.2022
  31.10.2022
  4.442400
  01.11.2022
  4.442400
  31.03.2022
  31.03.2022
  5.290000
  01.04.2022
  30.10.2022
  5.290000
  31.10.2022
  31.10.2022
  5.293000
  01.11.2022
  5.293000
  20.01.2017
  26.01.2017
  9.000000
  27.01.2017
  21.12.2017
  19.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  19.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  19.000000
  04.12.2018
  12.11.2019
  19.000000
  13.11.2019
  29.10.2020
  19.000000
  30.10.2020
  30.05.2022
  25.000000
  31.05.2022
  25.000000
  20.01.2017
  26.01.2017
  9.000000
  27.01.2017
  21.12.2017
  19.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  19.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  19.000000
  04.12.2018
  12.11.2019
  19.000000
  13.11.2019
  29.10.2020
  19.000000
  30.10.2020
  30.05.2022
  25.000000
  31.05.2022
  25.000000
  20.01.2017
  26.01.2017
  10.000000
  20.01.2017
  21.12.2017
  30.000000
  20.01.2017
  21.06.2018
  30.000000
  31.10.2023
  4.442400
  20.01.2017
  15.05.2018
  20.000000
  16.05.2018
  28.06.2018
  20.000000
  20.01.2017
  06.02.2017
  10.000000
  10.02.2017
  15.05.2018
  20.000000
  16.05.2018
  10.08.2019
  20.000000
  22.06.2018
  03.12.2018
  10.000000
  04.12.2018
  22.06.2021
  10.000000
  01.03.2019
  22.06.2021
  10.000000
  01.03.2019
  11.08.2020
  30.000000
  01.03.2019
  08.05.2019
  30.000000
  09.05.2019
  25.02.2021
  30.000000
  26.02.2021
  28.02.2022
  30.000000
  01.03.2019
  12.11.2019
  10.000000
  13.11.2019
  01.03.2021
  10.000000
  19.02.2021
  19.03.2023
  40.000000
  19.02.2021
  30.09.2022
  20.000000
  01.10.2022
  20.000000
  11.03.2022
  20.000000
  11.03.2022
  40.000000
  17.02.2023
  10.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato