Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
31.03.2023 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Elf Norge A/S

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Elf Norge A/S
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  287
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  21.584000
  31.08.1967
  TO
  UNKNOWN
  21.584000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  21.584000
  01.01.1972
  FROM
  UNKNOWN
  10.366000
  30.11.1967
  TO
  UNKNOWN
  31.950000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  21.584000
  30.11.1967
  TO
  UNKNOWN
  21.584000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  7.100000
  01.01.1968
  TO
  UNKNOWN
  7.100000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  5.396000
  01.01.1977
  FROM
  UNKNOWN
  1.704000
  01.01.1968
  TO
  UNKNOWN
  7.100000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  5.396000
  01.01.1971
  FROM
  UNKNOWN
  1.704000
  01.01.1968
  TO
  UNKNOWN
  7.100000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  29.070000
  25.04.1972
  FROM
  UNKNOWN
  9.330000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  27.620000
  25.05.1973
  FROM
  UNKNOWN
  1.450000
  01.04.1972
  FROM
  UNKNOWN
  9.330000
  01.01.1977
  FROM
  UNKNOWN
  29.070000
  25.04.1972
  FROM
  UNKNOWN
  9.330000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  29.070000
  01.04.1972
  FROM
  UNKNOWN
  9.330000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  5.814000
  23.03.1972
  TO
  UNKNOWN
  5.814000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  19.200000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  14.535000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  5.233000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  4.020100
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  31.08.1967
  30.06.1977
  21.584000
  30.11.1967
  31.12.1971
  31.950000
  01.01.1972
  30.06.1977
  21.584000
  30.11.1967
  30.06.1977
  21.584000
  01.01.1968
  30.06.1977
  7.100000
  01.01.1968
  31.12.1976
  7.100000
  01.01.1977
  30.06.1977
  5.396000
  01.01.1968
  31.12.1970
  7.100000
  01.01.1971
  30.06.1977
  5.396000
  23.05.1969
  24.04.1972
  38.400000
  25.04.1972
  30.06.1977
  29.070000
  23.05.1969
  31.03.1972
  38.400000
  01.04.1972
  24.05.1973
  29.070000
  25.05.1973
  30.06.1977
  27.620000
  23.05.1969
  24.04.1972
  38.400000
  25.04.1972
  31.12.1976
  29.070000
  23.05.1969
  31.03.1972
  38.400000
  01.04.1972
  30.06.1977
  29.070000
  23.03.1972
  30.06.1977
  5.814000
  01.04.1975
  30.06.1977
  19.200000
  18.02.1977
  30.06.1977
  14.535000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  23.05.1969
  23.05.1985