Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
20.03.2023 - 01:31
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Pandion Energy AS

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Pandion Energy AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  918175334
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  29028767
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
  22.12.2017
  10.000000
  22.12.2017
  10.000000
  22.12.2017
  10.000000
  01.11.2022
  49.000000
  01.11.2022
  49.000000
  01.11.2022
  49.000000
  01.11.2022
  49.000000
  01.11.2022
  12.120000
  01.11.2022
  10.000000
  01.11.2022
  10.000000
  01.01.2023
  7.500000
  01.01.2023
  7.500000
  30.09.2019
  20.000000
  19.02.2021
  20.000000
  01.01.2023
  20.000000
  28.01.2022
  20.000000
  01.01.2023
  10.000000
  01.01.2023
  20.000000
  01.01.2023
  40.000000
  01.11.2022
  20.000000
  01.11.2022
  20.000000
  19.02.2021
  30.000000
  01.11.2022
  20.000000
  01.11.2022
  20.000000
  30.11.2022
  20.000000
  01.01.2023
  20.000000
  01.11.2022
  30.000000
  17.02.2023
  30.000000
  01.11.2022
  20.000000
  11.03.2022
  30.000000
  17.02.2023
  30.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
  22.12.2017
  10.000000
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  31.12.2022
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  10.00000
  0.50
  0.09
  0.01
  0.00
  0.61
  10.00000
  1.09
  0.22
  0.07
  0.00
  1.43
  10.00000
  3.43
  0.68
  0.10
  0.00
  4.29
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  22.12.2017
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  22.12.2017
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  22.12.2017
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.11.2022
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  29.000000
  29.11.2019
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.11.2022
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  29.000000
  29.11.2019
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.11.2022
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  29.000000
  01.11.2022
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  29.000000
  01.11.2022
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  12.120000
  01.11.2022
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  01.11.2022
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  26.02.2021
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  03.02.2020
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  30.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  22.06.2017
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  03.02.2020
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  30.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  22.06.2017
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  22.06.2017
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  22.06.2017
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  22.06.2017
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  31.10.2022
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  26.02.2021
  TO
  TRANSFER
  2.500000
  14.12.2018
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  31.10.2022
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  26.02.2021
  TO
  TRANSFER
  2.500000
  22.06.2017
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  14.06.2019
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  30.09.2019
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  18.12.2020
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.11.2022
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  18.12.2020
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.11.2022
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  01.11.2022
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  01.11.2022
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  01.11.2022
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  01.11.2022
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  01.11.2022
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  01.11.2022
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  22.12.2017
  TO
  TRANSFER
  10.000000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  22.12.2017
  10.000000
  22.12.2017
  10.000000
  22.12.2017
  10.000000
  29.11.2019
  19.12.2019
  20.000000
  20.12.2019
  30.08.2020
  20.000000
  31.08.2020
  29.11.2020
  20.000000
  30.11.2020
  30.08.2021
  20.000000
  31.08.2021
  29.06.2022
  20.000000
  30.06.2022
  31.10.2022
  20.000000
  01.11.2022
  49.000000
  29.11.2019
  19.12.2019
  20.000000
  20.12.2019
  30.08.2020
  20.000000
  31.08.2020
  29.11.2020
  20.000000
  30.11.2020
  30.08.2021
  20.000000
  31.08.2021
  29.06.2022
  20.000000
  30.06.2022
  31.10.2022
  20.000000
  01.11.2022
  49.000000
  19.02.2021
  30.08.2021
  20.000000
  31.08.2021
  29.06.2022
  20.000000
  30.06.2022
  31.10.2022
  20.000000
  01.11.2022
  49.000000
  11.03.2022
  29.06.2022
  20.000000
  30.06.2022
  31.10.2022
  20.000000
  01.11.2022
  49.000000
  01.11.2022
  12.120000
  01.11.2022
  10.000000
  01.11.2022
  10.000000
  26.02.2021
  29.12.2021
  15.000000
  22.06.2017
  21.02.2018
  20.000000
  22.02.2018
  30.10.2019
  20.000000
  31.10.2019
  29.12.2019
  20.000000
  30.12.2019
  08.01.2020
  10.000000
  09.01.2020
  02.02.2020
  10.000000
  01.03.2019
  30.10.2019
  20.000000
  31.10.2019
  29.12.2019
  20.000000
  30.12.2019
  08.01.2020
  10.000000
  09.01.2020
  02.02.2020
  10.000000
  22.06.2017
  09.12.2018
  30.000000
  10.12.2018
  07.02.2019
  30.000000
  22.06.2017
  06.08.2019
  40.000000
  22.06.2017
  21.02.2018
  50.000000
  22.02.2018
  06.02.2019
  50.000000
  22.06.2017
  26.07.2017
  50.000000
  14.12.2018
  12.11.2019
  10.000000
  13.11.2019
  28.11.2019
  10.000000
  29.11.2019
  31.03.2020
  10.000000
  01.04.2020
  25.02.2021
  10.000000
  26.02.2021
  29.06.2022
  12.500000
  30.06.2022
  30.10.2022
  12.500000
  31.10.2022
  31.12.2022
  7.500000
  01.01.2023
  7.500000
  19.02.2021
  25.02.2021
  10.000000
  26.02.2021
  29.06.2022
  12.500000
  30.06.2022
  30.10.2022
  12.500000
  31.10.2022
  31.12.2022
  7.500000
  01.01.2023
  7.500000
  22.06.2017
  09.12.2018
  30.000000
  10.12.2018
  05.02.2019
  30.000000
  14.06.2019
  07.04.2020
  30.000000
  30.09.2019
  20.000000
  19.02.2021
  20.000000
  02.03.2018
  09.12.2018
  30.000000
  10.12.2018
  02.03.2020
  30.000000
  02.03.2018
  29.11.2018
  20.000000
  30.11.2018
  12.11.2019
  20.000000
  13.11.2019
  31.03.2020
  20.000000
  01.04.2020
  29.06.2022
  20.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  20.000000
  01.01.2023
  20.000000
  18.12.2020
  27.01.2022
  20.000000
  28.01.2022
  20.000000
  01.11.2022
  31.12.2022
  10.000000
  01.01.2023
  10.000000
  01.03.2019
  27.01.2022
  20.000000
  28.01.2022
  28.04.2022
  20.000000
  29.04.2022
  29.06.2022
  20.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  20.000000
  01.01.2023
  20.000000
  14.02.2020
  28.09.2020
  20.000000
  29.09.2020
  17.12.2020
  20.000000
  18.12.2020
  14.02.2022
  10.000000
  14.02.2020
  14.02.2022
  30.000000
  01.11.2022
  31.12.2022
  40.000000
  01.01.2023
  40.000000
  01.11.2022
  20.000000
  01.11.2022
  20.000000
  19.02.2021
  30.000000
  01.11.2022
  20.000000
  01.11.2022
  20.000000
  19.02.2021
  29.11.2022
  20.000000
  30.11.2022
  20.000000
  11.03.2022
  29.06.2022
  20.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  20.000000
  01.01.2023
  20.000000
  01.11.2022
  30.000000
  17.02.2023
  30.000000
  01.11.2022
  20.000000
  11.03.2022
  30.000000
  17.02.2023
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato