Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
29.03.2023 - 01:31
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Lime Petroleum AS

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Lime Petroleum AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  998726441
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  29491716
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
  01.11.2022
  33.843400
  01.11.2022
  33.843400
  01.11.2022
  33.843400
  01.11.2022
  33.843400
  01.11.2022
  33.843400
  01.11.2022
  33.843400
  23.12.2022
  10.000000
  23.12.2022
  10.000000
  16.05.2018
  30.000000
  16.05.2018
  30.000000
  01.01.2023
  30.000000
  01.01.2023
  30.000000
  30.04.2020
  30.000000
  05.11.2019
  30.000000
  14.03.2022
  20.000000
  14.03.2022
  20.000000
  24.10.2022
  20.000000
  19.02.2021
  50.000000
  17.02.2023
  50.000000
  17.02.2023
  30.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
  01.11.2022
  33.843400
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  31.12.2022
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  33.84340
  0.64
  0.15
  0.03
  0.00
  0.85
  10.00000
  0.87
  0.00
  0.00
  0.00
  0.87
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  31.12.2021
  TO
  TRANSFER
  33.843400
  31.12.2021
  TO
  TRANSFER
  33.843400
  31.12.2021
  TO
  TRANSFER
  33.843400
  31.12.2021
  TO
  TRANSFER
  33.843400
  31.12.2021
  TO
  TRANSFER
  33.843400
  31.12.2021
  TO
  TRANSFER
  33.843400
  31.08.2021
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  31.08.2020
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  31.08.2021
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  31.08.2020
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  31.08.2021
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  23.12.2022
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  23.12.2022
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  29.05.2019
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  25.07.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  29.05.2019
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.09.2021
  TO
  TRANSFER
  2.350000
  31.08.2021
  TO
  TRANSFER
  13.300000
  29.06.2018
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  25.07.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  29.05.2019
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  25.07.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  25.07.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  31.10.2022
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  31.10.2022
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.10.2022
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.10.2022
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  31.10.2019
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  05.11.2019
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  25.07.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  21.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  25.07.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  31.12.2021
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  31.12.2021
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  29.05.2020
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  29.05.2020
  TO
  TRANSFER
  15.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  31.12.2021
  TO
  TRANSFER
  33.843400
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  31.12.2021
  27.01.2022
  33.843400
  28.01.2022
  30.03.2022
  33.843400
  31.03.2022
  31.10.2022
  33.843400
  01.11.2022
  33.843400
  31.12.2021
  27.01.2022
  33.843400
  28.01.2022
  30.03.2022
  33.843400
  31.03.2022
  31.10.2022
  33.843400
  01.11.2022
  33.843400
  31.12.2021
  27.01.2022
  33.843400
  28.01.2022
  30.03.2022
  33.843400
  31.03.2022
  31.10.2022
  33.843400
  01.11.2022
  33.843400
  31.12.2021
  27.01.2022
  33.843400
  28.01.2022
  30.03.2022
  33.843400
  31.03.2022
  31.10.2022
  33.843400
  01.11.2022
  33.843400
  31.12.2021
  27.01.2022
  33.843400
  28.01.2022
  30.03.2022
  33.843400
  31.03.2022
  31.10.2022
  33.843400
  01.11.2022
  33.843400
  31.12.2021
  27.01.2022
  33.843400
  28.01.2022
  30.03.2022
  33.843400
  31.03.2022
  31.10.2022
  33.843400
  01.11.2022
  33.843400
  31.08.2020
  29.11.2020
  20.000000
  30.11.2020
  30.08.2021
  20.000000
  31.08.2020
  29.11.2020
  20.000000
  30.11.2020
  30.08.2021
  20.000000
  19.02.2021
  30.08.2021
  20.000000
  23.12.2022
  10.000000
  23.12.2022
  10.000000
  25.07.2017
  28.05.2019
  30.000000
  01.03.2019
  28.05.2019
  30.000000
  31.08.2021
  31.08.2021
  13.300000
  01.09.2021
  30.05.2022
  15.650000
  31.05.2022
  14.12.2022
  15.650000
  25.07.2017
  22.04.2018
  20.000000
  23.04.2018
  15.05.2018
  20.000000
  16.05.2018
  28.06.2018
  20.000000
  25.07.2017
  28.05.2019
  20.000000
  25.07.2017
  15.05.2018
  30.000000
  16.05.2018
  30.000000
  02.03.2018
  15.05.2018
  30.000000
  16.05.2018
  30.000000
  31.10.2022
  31.12.2022
  30.000000
  01.01.2023
  30.000000
  31.10.2022
  31.12.2022
  30.000000
  01.01.2023
  30.000000
  31.10.2019
  29.04.2020
  30.000000
  30.04.2020
  30.000000
  05.11.2019
  30.000000
  25.07.2017
  15.05.2018
  20.000000
  16.05.2018
  04.02.2020
  20.000000
  25.07.2017
  30.10.2018
  20.000000
  31.10.2018
  20.12.2018
  20.000000
  31.12.2021
  10.03.2022
  20.000000
  11.03.2022
  13.03.2022
  20.000000
  14.03.2022
  20.000000
  31.12.2021
  10.03.2022
  20.000000
  11.03.2022
  13.03.2022
  20.000000
  14.03.2022
  20.000000
  29.05.2020
  29.09.2021
  15.000000
  30.09.2021
  30.12.2021
  15.000000
  31.12.2021
  02.03.2022
  15.000000
  29.05.2020
  29.09.2021
  15.000000
  30.09.2021
  30.12.2021
  15.000000
  31.12.2021
  02.03.2022
  15.000000
  14.02.2020
  14.02.2022
  30.000000
  19.02.2021
  23.10.2022
  20.000000
  24.10.2022
  20.000000
  19.02.2021
  29.09.2021
  40.000000
  30.09.2021
  19.02.2023
  40.000000
  19.02.2021
  50.000000
  17.02.2023
  50.000000
  17.02.2023
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato