Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
01.02.2023 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

INEOS E&P Norge AS

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  INEOS E&P Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  931713671
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  29805656
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  10.10.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.000000
  31.01.2020
  FROM
  TRANSFER
  34.000000
  30.09.2021
  FROM
  TRANSFER
  34.000000
  10.10.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  30.09.2021
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  10.10.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.09.2021
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  10.10.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.09.2021
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  10.10.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.09.2021
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  10.10.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.09.2021
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  10.10.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  30.09.2021
  FROM
  TRANSFER
  7.500000
  10.10.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.500000
  30.09.2021
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  30.09.2021
  FROM
  TRANSFER
  45.000000
  10.10.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  30.09.2021
  FROM
  TRANSFER
  9.440000
  10.10.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.440000
  10.10.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  10.10.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  31.05.2018
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  10.10.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  10.10.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  10.10.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.09.2021
  FROM
  TRANSFER
  85.000000
  29.05.2020
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  09.01.2020
  TO
  TRANSFER
  60.000000
  30.09.2021
  FROM
  TRANSFER
  85.000000
  29.05.2020
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  23.01.2020
  TO
  TRANSFER
  60.000000
  30.09.2021
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  30.09.2021
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  30.09.2021
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  30.09.2021
  FROM
  TRANSFER
  60.000000
  30.09.2021
  FROM
  TRANSFER
  60.000000
  30.09.2021
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  30.09.2021
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  30.09.2021
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  30.09.2021
  FROM
  TRANSFER
  60.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  30.09.2021
  FROM
  TRANSFER
  14.020800
  10.10.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.020800
  30.09.2021
  FROM
  TRANSFER
  5.440000
  10.10.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.440000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  10.10.2017
  01.09.2020
  34.000000
  19.12.2018
  30.01.2020
  34.000000
  19.12.2018
  29.09.2021
  34.000000
  10.10.2017
  15.05.2018
  70.000000
  16.05.2018
  23.08.2021
  70.000000
  10.10.2017
  15.05.2018
  30.000000
  16.05.2018
  09.12.2018
  30.000000
  10.12.2018
  29.04.2019
  30.000000
  30.04.2019
  20.05.2019
  30.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  30.000000
  19.12.2019
  29.09.2021
  30.000000
  10.10.2017
  15.05.2018
  30.000000
  16.05.2018
  09.12.2018
  30.000000
  10.12.2018
  29.04.2019
  30.000000
  30.04.2019
  20.05.2019
  30.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  30.000000
  19.12.2019
  29.09.2021
  30.000000
  10.10.2017
  15.05.2018
  30.000000
  16.05.2018
  09.12.2018
  30.000000
  10.12.2018
  29.04.2019
  30.000000
  30.04.2019
  20.05.2019
  30.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  30.000000
  19.12.2019
  29.09.2021
  30.000000
  10.10.2017
  15.05.2018
  30.000000
  16.05.2018
  09.12.2018
  30.000000
  10.12.2018
  29.04.2019
  30.000000
  30.04.2019
  20.05.2019
  30.000000
  21.05.2019
  01.01.2020
  30.000000
  02.01.2020
  29.09.2021
  30.000000
  10.10.2017
  15.05.2018
  15.000000
  16.05.2018
  29.04.2019
  15.000000
  30.04.2019
  20.05.2019
  15.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  15.000000
  19.12.2019
  29.09.2021
  15.000000
  10.10.2017
  15.05.2018
  7.500000
  16.05.2018
  29.09.2021
  7.500000
  01.03.2019
  20.06.2019
  15.000000
  21.06.2019
  18.12.2019
  15.000000
  19.12.2019
  29.09.2021
  15.000000
  10.10.2017
  29.09.2021
  45.000000
  10.10.2017
  15.05.2018
  9.440000
  16.05.2018
  09.12.2019
  9.440000
  10.12.2019
  29.09.2021
  9.440000
  10.10.2017
  07.05.2018
  45.000000
  10.10.2017
  07.05.2018
  45.000000
  10.10.2017
  30.05.2018
  40.000000
  10.10.2017
  05.02.2020
  40.000000
  10.10.2017
  20.05.2019
  20.000000
  21.05.2019
  12.11.2019
  20.000000
  13.11.2019
  18.12.2019
  20.000000
  19.12.2019
  05.02.2020
  20.000000
  02.03.2018
  12.11.2019
  40.000000
  13.11.2019
  08.01.2020
  40.000000
  09.01.2020
  28.05.2020
  100.000000
  29.05.2020
  29.09.2021
  85.000000
  01.03.2019
  12.11.2019
  40.000000
  13.11.2019
  22.01.2020
  40.000000
  23.01.2020
  28.05.2020
  100.000000
  29.05.2020
  29.09.2021
  85.000000
  01.03.2019
  31.08.2020
  40.000000
  01.03.2019
  29.09.2021
  30.000000
  01.03.2019
  29.09.2021
  40.000000
  19.02.2021
  29.09.2021
  40.000000
  01.03.2019
  29.02.2020
  70.000000
  14.02.2020
  29.09.2021
  60.000000
  17.09.2021
  29.09.2021
  60.000000
  14.02.2020
  29.09.2021
  30.000000
  19.02.2021
  29.09.2021
  30.000000
  19.02.2021
  08.04.2021
  30.000000
  09.04.2021
  15.04.2021
  30.000000
  16.04.2021
  29.09.2021
  30.000000
  19.02.2021
  29.09.2021
  60.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  10.10.2017
  23.08.2021
  10.10.2017
  29.09.2021
  10.10.2017
  07.05.2018
  10.10.2017
  07.05.2018
  10.10.2017
  05.02.2020
  02.03.2018
  29.09.2021
  01.03.2019
  29.09.2021
  01.03.2019
  29.02.2020
  14.02.2020
  29.09.2021
  17.09.2021
  29.09.2021
  19.02.2021
  29.09.2021