Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
03.06.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Spirit Energy Norge AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Spirit Energy Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  990089655
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  30382333
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  28.798000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.798000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  23.125000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  23.125000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  13.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  13.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  13.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  13.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  30.11.2018
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  31.08.2018
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  30.11.2018
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  31.08.2018
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  30.11.2018
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  31.08.2018
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  19.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  19.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  13.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  19.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  19.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  13.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  19.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  19.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  19.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  19.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  51.700000
  23.03.2018
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  23.03.2018
  TO
  TRANSFER
  16.700000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.08.2018
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.08.2018
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.07.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  60.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  30.11.2018
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  60.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  60.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  60.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  12.317300
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  60.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  12.317300
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.317300
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  9.500000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.500000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  19.764640
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  19.764640
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  11.562500
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  11.562500
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  12.718700
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.718700
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  13.000000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.000000
  04.12.2018
  FROM
  TRANSFER
  7.300000
  22.12.2017
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.300000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  22.12.2017
  15.05.2018
  15.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  15.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  15.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  15.000000
  22.12.2017
  03.12.2018
  50.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  28.798000
  16.05.2018
  03.12.2018
  28.798000
  22.12.2017
  15.05.2018
  23.125000
  16.05.2018
  03.12.2018
  23.125000
  22.12.2017
  31.12.2017
  10.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  13.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  13.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  13.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  13.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  13.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  13.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  13.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  13.000000
  22.12.2017
  21.02.2018
  25.000000
  22.02.2018
  03.12.2018
  25.000000
  22.12.2017
  21.02.2018
  25.000000
  22.02.2018
  15.05.2018
  25.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  25.000000
  22.12.2017
  03.12.2018
  50.000000
  31.08.2018
  29.11.2018
  10.000000
  30.11.2018
  03.12.2018
  20.000000
  31.08.2018
  29.11.2018
  10.000000
  30.11.2018
  03.12.2018
  20.000000
  31.08.2018
  29.11.2018
  10.000000
  30.11.2018
  03.12.2018
  20.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  19.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  19.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  13.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  13.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  19.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  19.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  13.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  13.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  19.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  19.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  19.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  19.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  15.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  15.000000
  22.12.2017
  03.12.2018
  50.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  30.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  30.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  30.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  30.000000
  02.03.2018
  15.05.2018
  30.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  30.000000
  22.12.2017
  03.12.2018
  40.000000
  22.12.2017
  03.12.2018
  20.000000
  22.12.2017
  22.03.2018
  50.000000
  23.03.2018
  30.07.2018
  51.700000
  31.07.2018
  03.12.2018
  51.700000
  22.12.2017
  03.12.2018
  20.000000
  22.12.2017
  03.12.2018
  20.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  40.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  40.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  40.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  40.000000
  22.12.2017
  03.02.2018
  20.000000
  22.12.2017
  03.02.2018
  20.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  20.000000
  16.05.2018
  30.08.2018
  20.000000
  31.08.2018
  03.12.2018
  10.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  20.000000
  16.05.2018
  30.08.2018
  20.000000
  31.08.2018
  03.12.2018
  10.000000
  22.12.2017
  03.12.2018
  30.000000
  22.12.2017
  30.06.2018
  20.000000
  22.12.2017
  08.02.2018
  20.000000
  22.12.2017
  08.02.2018
  20.000000
  22.12.2017
  03.12.2018
  50.000000
  22.12.2017
  07.02.2018
  30.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  20.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  20.000000
  22.12.2017
  07.02.2018
  60.000000
  22.12.2017
  07.02.2018
  60.000000
  22.12.2017
  11.10.2018
  40.000000
  12.10.2018
  02.12.2018
  40.000000
  03.12.2018
  03.12.2018
  40.000000
  22.12.2017
  13.05.2018
  20.000000
  14.05.2018
  03.12.2018
  20.000000
  22.12.2017
  03.12.2018
  60.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  20.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  20.000000
  22.12.2017
  03.12.2018
  30.000000
  02.03.2018
  03.12.2018
  30.000000
  22.12.2017
  29.11.2018
  40.000000
  30.11.2018
  03.12.2018
  40.000000
  22.12.2017
  14.02.2018
  30.000000
  15.02.2018
  29.11.2018
  30.000000
  30.11.2018
  03.12.2018
  20.000000
  22.12.2017
  03.12.2018
  20.000000
  02.03.2018
  03.12.2018
  20.000000
  22.12.2017
  03.12.2018
  30.000000
  22.12.2017
  03.12.2018
  60.000000
  02.03.2018
  03.12.2018
  60.000000
  22.06.2018
  03.12.2018
  60.000000
  22.12.2017
  03.12.2018
  30.000000
  22.12.2017
  03.12.2018
  20.000000
  22.12.2017
  11.10.2018
  20.000000
  12.10.2018
  02.12.2018
  20.000000
  03.12.2018
  03.12.2018
  20.000000
  02.03.2018
  11.10.2018
  20.000000
  12.10.2018
  02.12.2018
  20.000000
  03.12.2018
  03.12.2018
  20.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  20.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  20.000000
  02.03.2018
  15.05.2018
  12.317300
  16.05.2018
  11.10.2018
  12.317300
  12.10.2018
  02.12.2018
  12.317300
  03.12.2018
  03.12.2018
  12.317300
  02.03.2018
  15.05.2018
  15.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  15.000000
  02.03.2018
  13.05.2018
  40.000000
  14.05.2018
  11.10.2018
  40.000000
  12.10.2018
  02.12.2018
  40.000000
  03.12.2018
  03.12.2018
  40.000000
  02.03.2018
  03.12.2018
  50.000000
  02.03.2018
  15.05.2018
  20.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  20.000000
  02.03.2018
  15.05.2018
  20.000000
  16.05.2018
  03.12.2018
  20.000000
  22.06.2018
  03.12.2018
  20.000000
  22.06.2018
  03.12.2018
  60.000000
  22.06.2018
  03.12.2018
  40.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  22.12.2017
  03.12.2018
  22.12.2017
  03.12.2018
  22.12.2017
  03.12.2018
  22.12.2017
  03.12.2018
  22.12.2017
  03.12.2018
  22.12.2017
  03.12.2018
  22.12.2017
  03.12.2018
  22.12.2017
  03.12.2018
  22.12.2017
  07.02.2018
  22.12.2017
  07.02.2018
  22.12.2017
  03.12.2018
  22.12.2017
  03.12.2018
  22.12.2017
  03.12.2018
  22.12.2017
  03.12.2018
  02.03.2018
  03.12.2018
  22.06.2018
  03.12.2018
  02.03.2018
  03.12.2018
  02.03.2018
  03.12.2018
  22.06.2018
  03.12.2018