Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
04.10.2023 - 01:36
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Endeavour Energy Norge AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Endeavour Energy Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  934651758
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  3113213
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  26.05.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.600000
  01.01.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.600000
  26.05.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  3.200000
  01.01.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  3.200000
  26.05.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  3.200000
  01.01.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  3.200000
  26.05.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  10.01.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  26.05.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  26.05.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  26.05.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  10.01.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  26.05.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  3.200000
  01.01.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  3.200000
  26.05.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  12.10.2007
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.07.2007
  TO
  TRANSFER
  36.000000
  01.01.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.000000
  01.01.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.442400
  26.05.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  15.06.2006
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  01.01.2006
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.500000
  26.05.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  01.01.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.500000
  26.05.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  26.05.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  26.05.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  26.05.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  26.05.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  26.05.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  12.10.2007
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.07.2007
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  26.05.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.03.2008
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  26.05.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  26.05.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  26.05.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.442400
  10.01.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.442400
  26.05.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  10.01.2005
  TO
  UNKNOWN
  2.500000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  01.01.2005
  21.03.2006
  20.600000
  22.03.2006
  22.03.2006
  20.600000
  23.03.2006
  31.12.2006
  20.600000
  01.01.2007
  30.09.2007
  20.600000
  01.10.2007
  01.10.2007
  20.600000
  02.10.2007
  31.12.2008
  20.600000
  01.01.2009
  25.05.2009
  20.600000
  01.01.2005
  01.01.2005
  3.200000
  02.01.2005
  03.05.2005
  3.200000
  04.05.2005
  31.12.2005
  3.200000
  01.01.2006
  21.03.2006
  3.200000
  22.03.2006
  22.03.2006
  3.200000
  23.03.2006
  27.11.2006
  3.200000
  28.11.2006
  31.12.2006
  3.200000
  01.01.2007
  30.09.2007
  3.200000
  01.10.2007
  31.12.2008
  3.200000
  01.01.2009
  16.01.2009
  3.200000
  17.01.2009
  25.05.2009
  3.200000
  01.01.2005
  01.01.2005
  3.200000
  02.01.2005
  03.05.2005
  3.200000
  04.05.2005
  31.12.2005
  3.200000
  01.01.2006
  21.03.2006
  3.200000
  22.03.2006
  22.03.2006
  3.200000
  23.03.2006
  27.11.2006
  3.200000
  28.11.2006
  31.12.2006
  3.200000
  01.01.2007
  30.09.2007
  3.200000
  01.10.2007
  31.12.2008
  3.200000
  01.01.2009
  16.01.2009
  3.200000
  17.01.2009
  25.05.2009
  3.200000
  10.01.2005
  31.12.2006
  2.500000
  01.01.2007
  30.09.2007
  2.500000
  01.10.2007
  31.12.2007
  2.500000
  01.01.2008
  31.10.2008
  2.500000
  01.11.2008
  31.12.2008
  2.500000
  01.01.2009
  01.01.2009
  2.500000
  02.01.2009
  25.05.2009
  2.500000
  23.01.2009
  23.01.2009
  2.500000
  24.01.2009
  25.05.2009
  2.500000
  23.01.2009
  23.01.2009
  2.500000
  24.01.2009
  25.05.2009
  2.500000
  10.01.2005
  31.12.2006
  2.500000
  01.01.2007
  30.09.2007
  2.500000
  01.10.2007
  31.08.2008
  2.500000
  01.09.2008
  31.10.2008
  2.500000
  01.11.2008
  31.12.2008
  2.500000
  01.01.2009
  01.01.2009
  2.500000
  02.01.2009
  25.05.2009
  2.500000
  01.01.2005
  01.01.2005
  3.200000
  02.01.2005
  03.05.2005
  3.200000
  04.05.2005
  31.12.2005
  3.200000
  01.01.2006
  21.03.2006
  3.200000
  22.03.2006
  22.03.2006
  3.200000
  23.03.2006
  27.11.2006
  3.200000
  28.11.2006
  31.12.2006
  3.200000
  01.01.2007
  30.09.2007
  3.200000
  01.10.2007
  31.12.2008
  3.200000
  01.01.2009
  16.01.2009
  3.200000
  17.01.2009
  25.05.2009
  3.200000
  01.01.2005
  30.06.2007
  49.000000
  01.07.2007
  11.10.2007
  85.000000
  12.10.2007
  25.05.2009
  65.000000
  01.01.2005
  01.01.2005
  4.442400
  02.01.2005
  03.05.2005
  4.442400
  04.05.2005
  11.04.2006
  4.442400
  01.01.2006
  14.06.2006
  25.000000
  15.06.2006
  31.12.2007
  40.000000
  01.01.2008
  25.05.2009
  20.000000
  01.01.2005
  21.03.2006
  7.500000
  22.03.2006
  30.06.2006
  7.500000
  01.07.2006
  31.12.2006
  7.500000
  01.01.2007
  30.09.2007
  7.500000
  01.10.2007
  01.10.2007
  7.500000
  02.10.2007
  14.12.2007
  7.500000
  01.01.2005
  21.03.2006
  7.500000
  22.03.2006
  30.06.2006
  7.500000
  01.07.2006
  31.12.2006
  7.500000
  01.01.2007
  30.09.2007
  7.500000
  01.10.2007
  01.10.2007
  7.500000
  02.10.2007
  31.12.2007
  7.500000
  01.01.2008
  31.12.2008
  2.500000
  01.01.2009
  25.05.2009
  2.500000
  06.01.2006
  06.01.2006
  50.000000
  07.01.2006
  31.12.2008
  50.000000
  01.01.2009
  16.01.2009
  65.000000
  17.01.2009
  25.05.2009
  65.000000
  16.12.2007
  31.12.2008
  50.000000
  01.01.2009
  16.01.2009
  65.000000
  17.01.2009
  25.05.2009
  65.000000
  06.01.2006
  25.05.2009
  40.000000
  16.02.2007
  10.07.2007
  20.000000
  11.07.2007
  16.02.2009
  20.000000
  16.02.2007
  10.07.2007
  30.000000
  11.07.2007
  25.05.2009
  30.000000
  16.02.2007
  25.05.2009
  30.000000
  16.02.2007
  30.06.2007
  100.000000
  01.07.2007
  11.10.2007
  85.000000
  12.10.2007
  25.05.2009
  65.000000
  29.02.2008
  29.02.2008
  25.000000
  01.03.2008
  25.05.2009
  15.000000
  29.02.2008
  16.01.2009
  20.000000
  17.01.2009
  25.05.2009
  20.000000
  23.01.2009
  25.05.2009
  20.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  14.08.2007
  25.05.2009
  06.01.2006
  25.05.2009
  16.12.2007
  25.05.2009
  16.02.2007
  25.05.2009