Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
04.12.2023 - 10:15
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Chrysaor Norge AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Chrysaor Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  919496649
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  32035996
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  29.11.2019
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  15.11.2018
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  24.10.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  30.06.2021
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  24.10.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  24.10.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  29.11.2019
  TO
  TRANSFER
  18.570000
  24.10.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  24.10.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  24.10.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  24.10.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  24.10.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  24.10.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  24.10.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  24.10.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  24.10.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  24.10.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  24.10.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  24.10.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  24.10.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  24.10.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  24.10.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  15.11.2018
  15.05.2019
  15.000000
  16.05.2019
  28.11.2019
  15.000000
  29.11.2019
  01.07.2022
  35.000000
  30.06.2021
  27.01.2022
  15.000000
  28.01.2022
  28.04.2022
  15.000000
  29.04.2022
  29.06.2022
  15.000000
  30.06.2022
  29.09.2022
  15.000000
  30.09.2022
  23.10.2022
  15.000000
  01.03.2019
  15.05.2019
  50.000000
  16.05.2019
  23.10.2022
  50.000000
  14.02.2020
  23.10.2022
  50.000000
  01.03.2019
  15.05.2019
  21.430000
  16.05.2019
  28.11.2019
  21.430000
  29.11.2019
  20.03.2022
  40.000000
  14.02.2020
  31.03.2020
  40.000000
  01.04.2020
  29.06.2022
  40.000000
  30.06.2022
  23.10.2022
  40.000000
  14.02.2020
  14.03.2022
  40.000000
  14.02.2020
  23.10.2022
  60.000000
  14.02.2020
  14.02.2022
  40.000000
  14.02.2020
  23.10.2022
  40.000000
  14.02.2020
  30.08.2021
  20.000000
  31.08.2021
  23.10.2022
  20.000000
  14.02.2020
  23.10.2022
  50.000000
  19.02.2021
  29.06.2022
  50.000000
  30.06.2022
  23.10.2022
  50.000000
  19.02.2021
  29.06.2022
  50.000000
  30.06.2022
  23.10.2022
  50.000000
  19.02.2021
  29.06.2022
  50.000000
  30.06.2022
  23.10.2022
  50.000000
  19.02.2021
  23.10.2022
  50.000000
  19.02.2021
  23.10.2022
  30.000000
  19.02.2021
  27.01.2022
  40.000000
  28.01.2022
  23.10.2022
  40.000000
  11.03.2022
  29.06.2022
  40.000000
  30.06.2022
  23.10.2022
  40.000000
  11.03.2022
  23.10.2022
  20.000000
  11.03.2022
  29.06.2022
  30.000000
  30.06.2022
  23.10.2022
  30.000000
  11.03.2022
  29.06.2022
  30.000000
  30.06.2022
  23.10.2022
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  04.09.2019
  23.10.2022
  14.02.2020
  23.10.2022
  14.02.2020
  23.10.2022
  14.02.2020
  14.02.2022
  19.02.2021
  23.10.2022
  19.02.2021
  23.10.2022
  19.02.2021
  23.10.2022
  11.03.2022
  23.10.2022