Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
26.03.2023 - 01:30
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Neptune E&P Norge AS

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Neptune E&P Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  934651758
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  33279417
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  4.442400
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.442400
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  4.442400
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.442400
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  4.442400
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.442400
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  4.442400
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.442400
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  7.560000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.560000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  7.560000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.560000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  7.560000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.560000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  7.560000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.560000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  2.500000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  03.12.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  2.500000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  2.500000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  2.500000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  7.560000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.560000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  7.560000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.560000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  4.442400
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.442400
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  2.500000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  2.500000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  3.023000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  3.023000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  4.442400
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.442400
  03.12.2018
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  3.023000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  3.023000
  03.12.2018
  FROM
  UNKNOWN
  2.500000
  12.10.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  12.10.2018
  02.12.2018
  4.442400
  12.10.2018
  02.12.2018
  4.442400
  12.10.2018
  02.12.2018
  4.442400
  12.10.2018
  02.12.2018
  4.442400
  12.10.2018
  29.11.2018
  7.560000
  30.11.2018
  02.12.2018
  7.560000
  12.10.2018
  29.11.2018
  7.560000
  30.11.2018
  02.12.2018
  7.560000
  12.10.2018
  29.11.2018
  7.560000
  30.11.2018
  02.12.2018
  7.560000
  12.10.2018
  29.11.2018
  7.560000
  30.11.2018
  02.12.2018
  7.560000
  12.10.2018
  02.12.2018
  2.500000
  12.10.2018
  02.12.2018
  2.500000
  12.10.2018
  02.12.2018
  2.500000
  12.10.2018
  02.12.2018
  2.500000
  12.10.2018
  02.12.2018
  2.500000
  12.10.2018
  29.11.2018
  7.560000
  30.11.2018
  02.12.2018
  7.560000
  12.10.2018
  29.11.2018
  7.560000
  30.11.2018
  02.12.2018
  7.560000
  12.10.2018
  02.12.2018
  4.442400
  12.10.2018
  02.12.2018
  2.500000
  12.10.2018
  02.12.2018
  2.500000
  12.10.2018
  02.12.2018
  20.000000
  12.10.2018
  02.12.2018
  30.000000
  12.10.2018
  02.12.2018
  20.000000
  12.10.2018
  02.12.2018
  10.000000
  12.10.2018
  02.12.2018
  20.000000
  12.10.2018
  02.12.2018
  20.000000
  12.10.2018
  02.12.2018
  30.000000
  12.10.2018
  02.12.2018
  30.000000
  12.10.2018
  02.12.2018
  30.000000
  12.10.2018
  02.12.2018
  40.000000
  12.10.2018
  02.12.2018
  20.000000
  12.10.2018
  02.12.2018
  20.000000
  12.10.2018
  02.12.2018
  40.000000
  12.10.2018
  02.12.2018
  3.023000
  12.10.2018
  02.12.2018
  40.000000
  12.10.2018
  02.12.2018
  20.000000
  12.10.2018
  02.12.2018
  20.000000
  12.10.2018
  02.12.2018
  20.000000
  12.10.2018
  02.12.2018
  40.000000
  12.10.2018
  02.12.2018
  40.000000
  12.10.2018
  02.12.2018
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  12.10.2018
  02.12.2018
  12.10.2018
  02.12.2018
  12.10.2018
  02.12.2018
  12.10.2018
  02.12.2018
  12.10.2018
  02.12.2018