Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
05.12.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Vår Energi AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Vår Energi AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  919160675
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  33360957
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  90.000000
  01.08.2019
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  100.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  100.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  15.09.2021
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.388000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.388000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.388000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.388000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  90.000000
  01.08.2019
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  100.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  100.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  90.000000
  01.08.2019
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  100.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  100.000000
  01.08.2019
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  100.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  90.000000
  01.08.2019
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  100.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.000000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  13.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  90.000000
  01.08.2019
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  100.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  85.000000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  85.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.120000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.120000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.000000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  13.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.257500
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  12.257500
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.257500
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  12.257500
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.257500
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  12.257500
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.257500
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  12.257500
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.257500
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.900000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  4.900000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.800000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.800000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.090000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  6.290000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.800000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.500000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  6.600000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.900000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.200000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  9.800000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  29.400000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.200000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  9.800000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  29.400000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.200000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.200000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.200000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  16.100000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  16.100000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.900000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  33.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.900000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.900000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  33.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.900000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.900000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  33.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.900000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  54.900000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.900000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.300000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  14.700000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  19.600000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  22.060000
  29.11.2019
  TO
  TRANSFER
  7.240000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.820000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  5.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  5.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.900000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.900000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  11.500000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  11.500000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.900000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.900000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  11.500000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  11.500000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  11.500000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  11.500000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.000000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  13.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.000000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  7.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  13.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.257500
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  12.257500
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  66.670000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  29.03.2019
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  15.12.2020
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  14.10.2020
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  29.03.2019
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  22.060000
  27.11.2019
  TO
  TRANSFER
  7.240000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.820000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.910000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  5.910000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.800000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.800000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.388000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.388000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  30.04.2020
  FROM
  TRANSFER
  35.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  41.000000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  24.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  41.000000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  24.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.500000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  17.500000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.500000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  17.500000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  01.01.2022
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.200000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  9.800000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  29.400000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.300000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  14.700000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  19.600000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  11.500000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  45.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  90.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  31.10.2019
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  60.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  70.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  31.05.2021
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.05.2021
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.367170
  31.08.2020
  TO
  TRANSFER
  21.367170
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.257500
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  12.257500
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.400000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.315600
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  28.315600
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  24.600000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  16.660000
  01.06.2021
  FROM
  TRANSFER
  2.463900
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  10.876100
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  8.247800
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.175220
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.175220
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  48.380000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  33.480000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.900000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.900000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.900000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.335600
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  6.335600
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  69.980000
  01.08.2019
  FROM
  TRANSFER
  7.400000
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  77.380000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.239360
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  17.239360
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.400000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  15.400000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  18.553360
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  17.445960
  10.12.2018
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  1.107400
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.367170
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  21.367170
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.550000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  20.550000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.995000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  20.995000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.090700
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.130000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.130000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.816560
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.816560
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  18.019100
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  11.786900
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.232200
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  22.060000
  10.12.2019
  TO
  TRANSFER
  7.240000
  10.12.2018
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.820000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  10.12.2018
  31.07.2019
  100.000000
  01.08.2019
  27.01.2022
  90.000000
  10.12.2019
  27.01.2022
  100.000000
  07.06.2021
  14.09.2021
  90.000000
  15.09.2021
  27.01.2022
  100.000000
  10.12.2018
  17.06.2021
  12.388000
  18.06.2021
  27.01.2022
  12.388000
  10.12.2018
  17.06.2021
  12.388000
  18.06.2021
  27.01.2022
  12.388000
  10.12.2018
  31.07.2019
  100.000000
  01.08.2019
  27.01.2022
  90.000000
  10.12.2018
  01.03.2021
  100.000000
  10.12.2018
  31.07.2019
  100.000000
  01.08.2019
  27.01.2022
  90.000000
  10.12.2019
  27.01.2022
  100.000000
  10.12.2018
  31.07.2019
  100.000000
  01.08.2019
  01.03.2021
  90.000000
  07.06.2021
  27.01.2022
  100.000000
  10.12.2018
  31.07.2019
  100.000000
  01.08.2019
  27.01.2022
  90.000000
  10.12.2019
  27.01.2022
  13.000000
  10.12.2018
  31.07.2019
  100.000000
  01.08.2019
  27.01.2022
  90.000000
  10.12.2019
  27.01.2022
  85.000000
  10.12.2019
  27.01.2022
  25.000000
  10.12.2018
  26.12.2018
  13.120000
  27.12.2018
  17.06.2021
  13.120000
  18.06.2021
  27.01.2022
  13.120000
  10.12.2019
  27.01.2022
  13.000000
  10.12.2018
  20.05.2019
  12.257500
  21.05.2019
  12.11.2019
  12.257500
  13.11.2019
  18.12.2019
  12.257500
  19.12.2019
  30.12.2021
  12.257500
  31.12.2021
  27.01.2022
  12.257500
  10.12.2018
  20.05.2019
  12.257500
  21.05.2019
  12.11.2019
  12.257500
  13.11.2019
  18.12.2019
  12.257500
  19.12.2019
  30.12.2021
  12.257500
  31.12.2021
  27.01.2022
  12.257500
  10.12.2018
  20.05.2019
  12.257500
  21.05.2019
  12.11.2019
  12.257500
  13.11.2019
  18.12.2019
  12.257500
  19.12.2019
  30.12.2021
  12.257500
  31.12.2021
  27.01.2022
  12.257500
  10.12.2018
  20.05.2019
  12.257500
  21.05.2019
  12.11.2019
  12.257500
  13.11.2019
  18.12.2019
  12.257500
  19.12.2019
  30.12.2021
  12.257500
  31.12.2021
  27.01.2022
  12.257500
  14.02.2020
  30.12.2021
  12.257500
  31.12.2021
  27.01.2022
  12.257500
  10.12.2018
  12.11.2019
  4.900000
  13.11.2019
  27.01.2022
  4.900000
  10.12.2018
  17.06.2021
  9.800000
  18.06.2021
  27.01.2022
  9.800000
  10.12.2019
  27.01.2022
  40.000000
  10.12.2019
  27.01.2022
  50.000000
  10.12.2018
  09.12.2019
  5.800000
  10.12.2019
  17.06.2021
  12.090000
  18.06.2021
  27.01.2022
  12.090000
  10.12.2018
  09.12.2019
  7.900000
  10.12.2019
  17.06.2021
  14.500000
  18.06.2021
  27.01.2022
  14.500000
  10.12.2018
  09.12.2019
  29.400000
  10.12.2019
  27.01.2022
  39.200000
  10.12.2018
  09.12.2019
  29.400000
  10.12.2019
  27.01.2022
  39.200000
  26.04.2021
  27.01.2022
  39.200000
  26.04.2021
  27.01.2022
  39.200000
  26.04.2021
  27.01.2022
  39.200000
  10.12.2019
  27.01.2022
  16.100000
  10.12.2019
  27.01.2022
  25.000000
  10.12.2019
  27.01.2022
  25.000000
  10.12.2019
  27.01.2022
  25.000000
  10.12.2018
  09.12.2019
  7.900000
  10.12.2019
  27.01.2022
  40.900000
  10.12.2018
  09.12.2019
  7.900000
  10.12.2019
  27.01.2022
  40.900000
  10.12.2018
  09.12.2019
  7.900000
  10.12.2019
  27.01.2022
  40.900000
  10.12.2018
  30.01.2019
  14.900000
  31.01.2019
  09.12.2019
  14.900000
  10.12.2019
  27.01.2022
  54.900000
  10.12.2018
  09.12.2019
  19.600000
  10.12.2019
  17.06.2021
  34.300000
  18.06.2021
  27.01.2022
  34.300000
  10.12.2018
  28.11.2019
  14.820000
  29.11.2019
  17.06.2021
  22.060000
  18.06.2021
  27.01.2022
  22.060000
  10.12.2018
  27.01.2022
  5.000000
  10.12.2018
  12.11.2019
  5.000000
  13.11.2019
  27.01.2022
  5.000000
  10.12.2018
  12.11.2019
  5.000000
  13.11.2019
  27.01.2022
  5.000000
  10.12.2018
  30.01.2019
  14.900000
  31.01.2019
  09.12.2019
  14.900000
  10.12.2019
  27.01.2022
  34.900000
  10.12.2018
  29.04.2019
  20.000000
  30.04.2019
  20.05.2019
  20.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  20.000000
  19.12.2019
  29.09.2021
  20.000000
  30.09.2021
  27.01.2022
  20.000000
  10.12.2018
  29.04.2019
  20.000000
  30.04.2019
  20.05.2019
  20.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  20.000000
  19.12.2019
  29.09.2021
  20.000000
  30.09.2021
  27.01.2022
  20.000000
  10.12.2018
  29.04.2019
  20.000000
  30.04.2019
  20.05.2019
  20.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  20.000000
  19.12.2019
  29.09.2021
  20.000000
  30.09.2021
  27.01.2022
  20.000000
  10.12.2018
  29.04.2019
  20.000000
  30.04.2019
  20.05.2019
  20.000000
  21.05.2019
  01.01.2020
  20.000000
  02.01.2020
  29.09.2021
  20.000000
  30.09.2021
  27.01.2022
  20.000000
  10.12.2018
  27.01.2022
  10.000000
  10.12.2018
  27.01.2022
  11.500000
  10.12.2018
  27.01.2022
  6.900000
  10.12.2018
  27.01.2022
  11.500000
  10.12.2018
  27.01.2022
  11.500000
  10.12.2018
  17.06.2021
  30.000000
  18.06.2021
  27.01.2022
  30.000000
  10.12.2018
  27.01.2022
  30.000000
  10.12.2018
  27.01.2022
  30.000000
  10.12.2018
  17.06.2021
  30.000000
  18.06.2021
  27.01.2022
  30.000000
  10.12.2018
  27.01.2022
  20.000000
  10.12.2019
  27.01.2022
  13.000000
  10.12.2019
  27.01.2022
  7.000000
  10.12.2019
  27.01.2022
  10.000000
  10.12.2018
  29.04.2019
  13.000000
  30.04.2019
  20.05.2019
  13.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  13.000000
  19.12.2019
  27.01.2022
  13.000000
  10.12.2018
  20.05.2019
  12.257500
  21.05.2019
  12.11.2019
  12.257500
  13.11.2019
  18.12.2019
  12.257500
  19.12.2019
  30.12.2021
  12.257500
  31.12.2021
  27.01.2022
  12.257500
  10.12.2019
  17.06.2021
  15.000000
  18.06.2021
  27.01.2022
  15.000000
  10.12.2018
  31.12.2020
  66.670000
  10.12.2019
  27.01.2022
  10.000000
  10.12.2018
  17.06.2021
  50.000000
  18.06.2021
  27.01.2022
  50.000000
  10.12.2018
  27.01.2022
  15.000000
  10.12.2018
  27.01.2022
  65.000000
  10.12.2018
  27.01.2022
  65.000000
  10.12.2018
  28.03.2019
  65.000000
  29.03.2019
  15.05.2020
  50.000000
  10.12.2018
  28.03.2019
  65.000000
  29.03.2019
  13.10.2020
  50.000000
  14.10.2020
  14.12.2020
  100.000000
  15.12.2020
  27.01.2022
  50.000000
  01.03.2019
  01.03.2021
  65.000000
  19.02.2021
  27.01.2022
  50.000000
  10.12.2018
  26.11.2019
  14.820000
  27.11.2019
  17.06.2021
  22.060000
  18.06.2021
  27.01.2022
  22.060000
  10.12.2019
  29.09.2021
  5.910000
  30.09.2021
  27.01.2022
  5.910000
  10.12.2019
  17.06.2021
  15.000000
  18.06.2021
  27.01.2022
  15.000000
  10.12.2018
  17.06.2021
  9.800000
  18.06.2021
  27.01.2022
  9.800000
  10.12.2018
  17.06.2021
  12.388000
  18.06.2021
  27.01.2022
  12.388000
  10.12.2018
  29.04.2020
  60.000000
  30.04.2020
  27.01.2022
  25.000000
  10.12.2018
  09.12.2019
  17.000000
  10.12.2019
  27.01.2022
  41.000000
  10.12.2018
  09.12.2019
  17.000000
  10.12.2019
  27.01.2022
  41.000000
  10.12.2018
  31.03.2020
  20.000000
  01.04.2020
  27.01.2022
  20.000000
  10.12.2018
  31.03.2020
  20.000000
  01.04.2020
  27.01.2022
  20.000000
  10.12.2018
  29.04.2019
  17.500000
  30.04.2019
  12.11.2019
  17.500000
  13.11.2019
  27.01.2022
  17.500000
  10.12.2018
  29.04.2019
  17.500000
  30.04.2019
  12.11.2019
  17.500000
  13.11.2019
  27.01.2022
  17.500000
  10.12.2018
  28.05.2019
  20.000000
  29.05.2019
  27.01.2022
  20.000000
  10.12.2018
  31.12.2021
  50.000000
  01.01.2022
  27.01.2022
  80.000000
  10.12.2018
  09.12.2019
  29.400000
  10.12.2019
  27.01.2022
  39.200000
  10.12.2018
  09.12.2019
  19.600000
  10.12.2019
  17.06.2021
  34.300000
  18.06.2021
  27.01.2022
  34.300000
  10.12.2018
  27.01.2022
  40.000000
  10.12.2018
  31.12.2020
  11.500000
  10.12.2018
  27.01.2022
  30.000000
  10.12.2018
  27.01.2022
  30.000000
  10.12.2018
  27.01.2022
  30.000000
  10.12.2018
  27.01.2022
  30.000000
  10.12.2018
  27.01.2022
  30.000000
  10.12.2018
  20.05.2019
  45.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  45.000000
  19.12.2019
  27.01.2022
  45.000000
  10.12.2018
  27.01.2022
  30.000000
  10.12.2018
  08.02.2019
  70.000000
  10.12.2018
  20.05.2019
  50.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  50.000000
  19.12.2019
  27.01.2022
  50.000000
  10.12.2018
  20.05.2019
  50.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  50.000000
  19.12.2019
  07.02.2020
  50.000000
  10.12.2018
  20.05.2019
  50.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  50.000000
  19.12.2019
  07.02.2020
  50.000000
  10.12.2018
  07.02.2019
  40.000000
  10.12.2018
  06.02.2019
  20.000000
  10.12.2018
  06.02.2019
  20.000000
  10.12.2018
  13.12.2018
  20.000000
  14.12.2018
  06.08.2020
  20.000000
  10.12.2018
  13.12.2018
  20.000000
  14.12.2018
  06.08.2020
  20.000000
  10.12.2018
  13.12.2018
  20.000000
  14.12.2018
  06.08.2020
  20.000000
  10.12.2018
  13.12.2018
  20.000000
  14.12.2018
  06.08.2020
  20.000000
  10.12.2018
  28.09.2020
  20.000000
  29.09.2020
  27.01.2022
  20.000000
  10.12.2018
  06.02.2020
  20.000000
  01.03.2019
  06.02.2020
  20.000000
  10.12.2018
  27.01.2022
  40.000000
  10.12.2018
  05.02.2019
  40.000000
  10.12.2018
  05.10.2019
  30.000000
  10.12.2018
  05.02.2019
  30.000000
  10.12.2018
  05.02.2020
  20.000000
  10.12.2018
  31.03.2020
  20.000000
  01.04.2020
  29.06.2021
  20.000000
  30.06.2021
  27.01.2022
  20.000000
  10.12.2018
  10.02.2019
  90.000000
  10.12.2018
  30.10.2019
  30.000000
  31.10.2019
  28.09.2020
  50.000000
  29.09.2020
  30.08.2021
  50.000000
  31.08.2021
  27.01.2022
  50.000000
  10.12.2018
  02.03.2020
  60.000000
  10.12.2018
  02.03.2020
  30.000000
  10.12.2018
  31.03.2020
  20.000000
  01.04.2020
  27.01.2022
  20.000000
  14.02.2020
  31.03.2020
  20.000000
  01.04.2020
  27.01.2022
  20.000000
  10.12.2018
  02.03.2020
  20.000000
  10.12.2018
  29.11.2020
  20.000000
  30.11.2020
  17.12.2020
  20.000000
  18.12.2020
  27.01.2022
  20.000000
  10.12.2018
  27.01.2022
  40.000000
  10.12.2018
  27.01.2022
  40.000000
  14.02.2020
  27.01.2022
  40.000000
  10.12.2018
  02.09.2020
  20.000000
  10.12.2018
  29.06.2021
  70.000000
  30.06.2021
  27.01.2022
  70.000000
  01.03.2019
  01.03.2021
  40.000000
  01.03.2019
  01.03.2021
  40.000000
  01.03.2019
  01.03.2021
  60.000000
  01.03.2019
  27.01.2022
  30.000000
  14.02.2020
  27.01.2022
  30.000000
  01.03.2019
  27.01.2022
  40.000000
  01.03.2019
  31.03.2020
  20.000000
  01.04.2020
  01.03.2021
  20.000000
  14.02.2020
  31.03.2020
  20.000000
  01.04.2020
  01.03.2021
  20.000000
  01.03.2019
  31.03.2020
  30.000000
  01.04.2020
  01.03.2021
  30.000000
  01.03.2019
  15.05.2019
  20.000000
  16.05.2019
  27.01.2022
  20.000000
  31.05.2021
  27.01.2022
  40.000000
  30.05.2021
  27.01.2022
  40.000000
  01.03.2019
  29.06.2020
  40.000000
  30.06.2020
  27.01.2022
  40.000000
  01.03.2019
  12.11.2019
  40.000000
  13.11.2019
  01.03.2021
  40.000000
  01.03.2019
  27.01.2022
  30.000000
  14.02.2020
  27.01.2022
  30.000000
  14.02.2020
  27.01.2022
  30.000000
  14.02.2020
  28.09.2020
  40.000000
  29.09.2020
  27.01.2022
  40.000000
  31.08.2020
  27.01.2022
  21.367170
  14.02.2020
  29.09.2021
  40.000000
  30.09.2021
  14.02.2022
  40.000000
  14.02.2020
  17.06.2021
  30.000000
  18.06.2021
  27.01.2022
  30.000000
  14.02.2020
  27.01.2022
  70.000000
  17.09.2021
  27.01.2022
  70.000000
  14.02.2020
  27.01.2022
  70.000000
  14.02.2020
  28.09.2020
  40.000000
  29.09.2020
  27.01.2022
  40.000000
  14.02.2020
  28.09.2020
  60.000000
  29.09.2020
  27.01.2022
  60.000000
  14.02.2020
  27.01.2022
  30.000000
  14.02.2020
  27.01.2022
  30.000000
  14.02.2020
  27.01.2022
  30.000000
  19.02.2021
  27.01.2022
  50.000000
  19.02.2021
  27.01.2022
  30.000000
  19.02.2021
  27.01.2022
  30.000000
  19.02.2021
  27.01.2022
  30.000000
  19.02.2021
  27.01.2022
  20.000000
  19.02.2021
  27.01.2022
  30.000000
  19.02.2021
  27.01.2022
  20.000000
  19.02.2021
  27.01.2022
  40.000000
  19.02.2021
  27.01.2022
  60.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  10.12.2018
  27.01.2022
  10.12.2019
  27.01.2022
  07.06.2021
  27.01.2022
  10.12.2018
  27.01.2022
  10.12.2018
  01.03.2021
  10.12.2018
  27.01.2022
  10.12.2019
  27.01.2022
  10.12.2018
  01.03.2021
  07.06.2021
  27.01.2022
  10.12.2018
  27.01.2022
  10.12.2018
  27.01.2022
  10.12.2019
  27.01.2022
  10.12.2018
  27.01.2022
  10.12.2018
  27.01.2022
  10.12.2018
  27.01.2022
  10.12.2018
  27.01.2022
  10.12.2018
  31.12.2020
  10.12.2018
  27.01.2022
  10.12.2018
  27.01.2022
  10.12.2018
  15.05.2020
  10.12.2018
  27.01.2022
  01.03.2019
  01.03.2021
  19.02.2021
  27.01.2022
  10.12.2018
  16.03.2020
  01.01.2022
  27.01.2022
  10.12.2018
  27.01.2022
  10.12.2018
  08.02.2019
  10.12.2018
  07.02.2019
  10.12.2018
  05.02.2019
  10.12.2018
  10.02.2019
  01.11.2019
  27.01.2022
  10.12.2018
  02.03.2020
  10.12.2018
  27.01.2022
  01.03.2019
  01.03.2021
  01.03.2019
  27.01.2022
  24.06.2021
  27.01.2022
  24.06.2021
  27.01.2022
  01.03.2019
  27.01.2022
  14.02.2020
  27.01.2022
  14.02.2020
  14.02.2022
  14.02.2020
  27.01.2022
  17.09.2021
  27.01.2022
  14.02.2020
  27.01.2022
  14.02.2020
  27.01.2022
  14.02.2020
  27.01.2022
  14.02.2020
  27.01.2022
  19.02.2021
  27.01.2022
  19.02.2021
  27.01.2022
  19.02.2021
  27.01.2022
  19.02.2021
  27.01.2022