Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
27.03.2023 - 01:30
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Talisman Production Norge AS

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Talisman Production Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  984131941
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  3420565
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  02.04.2005
  FROM
  TRANSFER
  65.000000
  01.04.2005
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  31.03.2005
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  70.000000
  01.02.2005
  FROM
  TRANSFER
  70.000000
  31.01.2005
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  70.000000
  02.07.2005
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  30.03.2005
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  02.04.2005
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  01.04.2005
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  31.03.2005
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  80.000000
  01.04.2005
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  31.03.2005
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  02.04.2005
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.04.2005
  FROM
  TRANSFER
  35.000000
  31.03.2005
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  45.000000
  01.04.2005
  FROM
  TRANSFER
  35.000000
  31.03.2005
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  35.000000
  02.04.2005
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.04.2005
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  31.03.2005
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  35.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  31.03.2005
  31.03.2005
  70.000000
  01.04.2005
  01.04.2005
  65.000000
  31.01.2005
  31.01.2005
  70.000000
  30.03.2005
  03.05.2005
  30.000000
  04.05.2005
  30.06.2005
  30.000000
  01.07.2005
  01.07.2005
  30.000000
  31.03.2005
  31.03.2005
  80.000000
  01.04.2005
  01.04.2005
  40.000000
  31.03.2005
  31.03.2005
  20.000000
  31.03.2005
  31.03.2005
  45.000000
  01.04.2005
  01.04.2005
  10.000000
  31.03.2005
  31.03.2005
  35.000000
  31.03.2005
  31.03.2005
  35.000000
  01.04.2005
  01.04.2005
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  31.03.2005
  28.04.2005
  31.03.2005
  28.04.2005
  31.03.2005
  11.05.2005
  31.03.2005
  25.08.2005