Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
30.11.2023 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Pertra AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Pertra AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  987904275
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  3425724
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  01.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.000000
  01.04.2005
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  01.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.07.2005
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.04.2005
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  01.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.04.2005
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  01.04.2005
  TO
  TRANSFER
  35.000000
  01.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.000000
  01.04.2005
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  01.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  01.04.2005
  01.04.2005
  5.000000
  02.04.2005
  28.02.2006
  5.000000
  01.07.2005
  01.07.2005
  10.000000
  02.07.2005
  28.02.2006
  10.000000
  01.04.2005
  01.04.2005
  40.000000
  02.04.2005
  28.02.2006
  40.000000
  01.04.2005
  31.12.2005
  20.000000
  01.01.2006
  28.02.2006
  20.000000
  01.04.2005
  01.04.2005
  35.000000
  02.04.2005
  28.02.2006
  35.000000
  01.04.2005
  01.04.2005
  5.000000
  02.04.2005
  28.02.2006
  5.000000
  06.01.2006
  28.02.2006
  50.000000
  06.01.2006
  28.02.2006
  50.000000
  06.01.2006
  28.02.2006
  70.000000
  06.01.2006
  28.02.2006
  50.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  12.05.2005
  28.02.2006
  26.08.2005
  28.02.2006
  06.01.2006
  28.02.2006
  06.01.2006
  28.02.2006