Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
30.11.2023 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Revus Energy ASA

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Revus Energy ASA
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  985224323
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  3431773
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  11.01.2008
  TO
  TRANSFER
  51.875000
  04.05.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  48.125000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  11.01.2008
  TO
  TRANSFER
  21.875000
  04.05.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  78.125000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.500000
  04.05.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.500000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.500000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.692000
  04.05.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.692000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  04.05.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  26.05.2005
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  02.01.2007
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  26.05.2005
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.692000
  04.05.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.692000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2007
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  01.01.2005
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  04.05.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  12.01.2006
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  04.05.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  04.05.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  23.10.2006
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2006
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  04.05.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  17.12.2006
  TO
  TRANSFER
  21.875000
  04.05.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  78.125000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.03.2008
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  06.01.2008
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  01.01.2007
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  23.03.2006
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.000000
  17.02.2007
  FROM
  TRANSFER
  12.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  25.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  24.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  24.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  04.05.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  17.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  22.200000
  10.01.2008
  TO
  UNKNOWN
  11.516200
  04.05.2005
  TO
  UNKNOWN
  10.683800
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  04.05.2005
  30.09.2007
  48.125000
  01.10.2007
  10.01.2008
  48.125000
  11.01.2008
  16.01.2009
  100.000000
  04.05.2005
  30.09.2007
  78.125000
  01.10.2007
  10.01.2008
  78.125000
  11.01.2008
  16.01.2009
  100.000000
  04.05.2005
  21.03.2006
  4.500000
  22.03.2006
  22.03.2006
  4.500000
  23.03.2006
  30.09.2007
  4.500000
  01.10.2007
  31.12.2008
  4.500000
  01.01.2009
  01.01.2009
  4.500000
  02.01.2009
  16.01.2009
  4.500000
  29.02.2008
  31.12.2008
  4.500000
  01.01.2009
  01.01.2009
  4.500000
  02.01.2009
  16.01.2009
  4.500000
  04.05.2005
  31.12.2005
  2.692000
  01.01.2006
  21.03.2006
  2.692000
  22.03.2006
  22.03.2006
  2.692000
  23.03.2006
  27.11.2006
  2.692000
  28.11.2006
  31.12.2006
  2.692000
  01.01.2007
  30.09.2007
  2.692000
  01.10.2007
  31.12.2008
  2.692000
  01.01.2009
  16.01.2009
  2.692000
  04.05.2005
  31.12.2005
  2.500000
  01.01.2006
  21.03.2006
  2.500000
  22.03.2006
  22.03.2006
  2.500000
  23.03.2006
  27.11.2006
  2.500000
  28.11.2006
  31.12.2006
  2.500000
  01.01.2007
  30.09.2007
  2.500000
  01.10.2007
  31.12.2008
  2.500000
  01.01.2009
  16.01.2009
  2.500000
  26.05.2005
  31.12.2006
  25.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  25.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  25.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  25.000000
  02.01.2009
  16.01.2009
  25.000000
  26.05.2005
  31.12.2006
  25.000000
  01.01.2007
  01.01.2007
  25.000000
  04.05.2005
  31.12.2005
  2.692000
  01.01.2006
  21.03.2006
  2.692000
  22.03.2006
  22.03.2006
  2.692000
  23.03.2006
  27.11.2006
  2.692000
  28.11.2006
  31.12.2006
  2.692000
  01.01.2007
  30.09.2007
  2.692000
  01.10.2007
  31.12.2008
  2.692000
  01.01.2009
  16.01.2009
  2.692000
  01.01.2005
  31.12.2005
  30.000000
  01.01.2006
  05.09.2006
  30.000000
  06.09.2006
  31.12.2006
  30.000000
  01.01.2007
  10.07.2007
  15.000000
  11.07.2007
  16.01.2009
  15.000000
  29.02.2008
  16.01.2009
  15.000000
  04.05.2005
  11.04.2006
  2.500000
  12.01.2006
  19.06.2007
  30.000000
  20.06.2007
  15.11.2007
  30.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  30.000000
  01.01.2008
  02.12.2008
  30.000000
  04.05.2005
  31.12.2005
  30.000000
  01.01.2006
  19.06.2007
  30.000000
  20.06.2007
  15.11.2007
  30.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  30.000000
  01.01.2008
  02.12.2008
  30.000000
  04.05.2005
  30.06.2005
  20.000000
  01.07.2005
  01.07.2005
  20.000000
  02.07.2005
  28.02.2006
  20.000000
  01.03.2006
  21.03.2006
  20.000000
  22.03.2006
  22.03.2006
  20.000000
  23.03.2006
  15.11.2007
  20.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  20.000000
  01.01.2008
  01.01.2008
  10.000000
  02.01.2008
  31.12.2008
  10.000000
  01.01.2009
  16.01.2009
  10.000000
  16.02.2007
  15.11.2007
  20.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  20.000000
  01.01.2008
  01.01.2008
  10.000000
  02.01.2008
  31.12.2008
  10.000000
  01.01.2009
  16.01.2009
  10.000000
  23.08.2007
  27.08.2007
  20.000000
  28.08.2007
  15.11.2007
  20.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  20.000000
  01.01.2008
  01.01.2008
  10.000000
  02.01.2008
  31.12.2008
  10.000000
  01.01.2009
  16.01.2009
  10.000000
  23.08.2007
  23.08.2007
  20.000000
  24.08.2007
  15.11.2007
  20.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  20.000000
  01.01.2008
  01.01.2008
  10.000000
  02.01.2008
  31.12.2008
  10.000000
  01.01.2009
  16.01.2009
  10.000000
  23.10.2006
  31.12.2006
  20.000000
  01.01.2007
  01.01.2007
  20.000000
  02.01.2007
  09.08.2007
  20.000000
  10.08.2007
  03.10.2007
  20.000000
  04.10.2007
  15.11.2007
  20.000000
  16.11.2007
  16.01.2009
  20.000000
  01.01.2006
  01.01.2006
  30.000000
  02.01.2006
  16.01.2009
  30.000000
  04.05.2005
  31.12.2005
  30.000000
  01.01.2006
  19.06.2007
  30.000000
  20.06.2007
  15.11.2007
  30.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  30.000000
  01.01.2008
  16.01.2009
  30.000000
  04.05.2005
  16.12.2006
  78.125000
  17.12.2006
  31.12.2007
  100.000000
  01.01.2008
  16.01.2009
  70.000000
  29.02.2008
  29.02.2008
  100.000000
  01.03.2008
  16.01.2009
  70.000000
  06.01.2006
  06.01.2006
  20.000000
  07.01.2006
  31.12.2008
  20.000000
  01.01.2009
  16.01.2009
  35.000000
  16.12.2007
  31.12.2008
  20.000000
  01.01.2009
  16.01.2009
  35.000000
  06.01.2006
  05.09.2006
  15.000000
  06.09.2006
  27.11.2006
  15.000000
  28.11.2006
  30.09.2007
  15.000000
  01.10.2007
  16.01.2009
  15.000000
  06.01.2006
  21.03.2006
  30.000000
  22.03.2006
  22.03.2006
  30.000000
  23.03.2006
  27.11.2006
  30.000000
  28.11.2006
  16.01.2009
  30.000000
  06.01.2006
  06.01.2006
  20.000000
  07.01.2006
  24.09.2007
  20.000000
  25.09.2007
  30.09.2007
  20.000000
  01.10.2007
  18.12.2007
  20.000000
  06.01.2006
  06.01.2006
  20.000000
  07.01.2006
  19.06.2007
  20.000000
  20.06.2007
  15.11.2007
  20.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  20.000000
  01.01.2008
  16.01.2009
  20.000000
  06.01.2006
  20.03.2006
  30.000000
  21.03.2006
  31.12.2008
  30.000000
  01.01.2009
  02.01.2009
  30.000000
  03.01.2009
  16.01.2009
  30.000000
  28.04.2006
  16.01.2009
  30.000000
  06.01.2006
  16.01.2009
  30.000000
  06.01.2006
  16.01.2009
  20.000000
  06.01.2006
  16.01.2009
  20.000000
  06.01.2006
  20.03.2006
  20.000000
  21.03.2006
  05.01.2008
  20.000000
  06.01.2008
  16.01.2009
  35.000000
  23.03.2006
  31.12.2006
  30.000000
  06.01.2006
  10.07.2007
  40.000000
  11.07.2007
  31.12.2008
  40.000000
  01.01.2009
  16.01.2009
  40.000000
  16.02.2007
  10.07.2007
  40.000000
  11.07.2007
  16.01.2009
  40.000000
  16.02.2007
  16.01.2009
  20.000000
  16.02.2007
  31.12.2008
  25.000000
  01.01.2009
  16.01.2009
  25.000000
  16.02.2007
  16.02.2007
  20.000000
  17.02.2007
  16.01.2009
  20.000000
  16.02.2007
  16.01.2009
  40.000000
  16.02.2007
  16.02.2007
  40.000000
  17.02.2007
  17.02.2007
  28.000000
  18.02.2007
  16.01.2009
  28.000000
  16.02.2007
  10.07.2007
  20.000000
  11.07.2007
  16.01.2009
  20.000000
  29.02.2008
  16.01.2009
  40.000000
  29.02.2008
  16.01.2009
  50.000000
  29.02.2008
  31.12.2008
  30.000000
  01.01.2009
  16.01.2009
  30.000000
  23.01.2009
  23.01.2009
  30.000000
  24.01.2009
  24.01.2009
  30.000000
  29.02.2008
  29.02.2008
  40.000000
  01.03.2008
  16.01.2009
  40.000000
  23.01.2009
  23.01.2009
  30.000000
  23.01.2009
  23.01.2009
  40.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  11.01.2008
  16.01.2009
  11.01.2008
  16.01.2009
  13.02.2007
  16.01.2009
  29.02.2008
  16.01.2009
  06.01.2006
  16.01.2009
  16.02.2007
  16.01.2009
  16.02.2007
  16.01.2009
  29.02.2008
  16.01.2009
  29.02.2008
  16.01.2009
  29.02.2008
  16.01.2009
  23.01.2009
  24.01.2009
  29.02.2008
  16.01.2009
  23.01.2009
  23.01.2009
  23.01.2009
  24.01.2009