Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
03.06.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Eni Norge AS (old)

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Eni Norge AS (old)
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  918444734
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  34752328
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  13.200000
  04.03.2003
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.200000
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  13.200000
  04.03.2003
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.200000
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  9.800000
  04.03.2003
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.800000
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  14.700000
  04.03.2003
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.700000
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  7.000000
  04.03.2003
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.000000
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  9.800000
  04.03.2003
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.800000
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  7.000000
  04.03.2003
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.000000
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  5.000000
  04.03.2003
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.000000
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  7.000000
  04.03.2003
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.000000
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  04.03.2003
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  13.200000
  04.03.2003
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.200000
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  04.03.2003
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  04.03.2003
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  04.03.2003
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  04.03.2003
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  04.03.2003
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  04.03.2003
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  04.03.2003
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  7.000000
  04.03.2003
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.000000
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  04.03.2003
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  04.03.2003
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  12.257500
  04.03.2003
  TO
  UNKNOWN
  12.257500
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  5.119370
  11.06.2003
  FROM
  UNKNOWN
  0.001270
  04.03.2003
  TO
  UNKNOWN
  5.120640
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  7.000000
  04.03.2003
  TO
  UNKNOWN
  7.000000
  10.09.2003
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  7.000000
  04.03.2003
  TO
  UNKNOWN
  7.000000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  04.03.2003
  09.09.2003
  13.200000
  04.03.2003
  09.09.2003
  13.200000
  04.03.2003
  05.05.2003
  9.800000
  06.05.2003
  09.09.2003
  9.800000
  04.03.2003
  09.09.2003
  14.700000
  04.03.2003
  09.09.2003
  7.000000
  04.03.2003
  05.05.2003
  9.800000
  06.05.2003
  09.09.2003
  9.800000
  04.03.2003
  05.05.2003
  7.000000
  06.05.2003
  09.09.2003
  7.000000
  04.03.2003
  21.03.2003
  5.000000
  22.03.2003
  09.09.2003
  5.000000
  04.03.2003
  09.09.2003
  7.000000
  04.03.2003
  21.03.2003
  10.000000
  22.03.2003
  09.09.2003
  10.000000
  04.03.2003
  09.09.2003
  13.200000
  04.03.2003
  30.06.2003
  15.000000
  01.07.2003
  09.09.2003
  15.000000
  04.03.2003
  05.05.2003
  10.000000
  06.05.2003
  09.09.2003
  10.000000
  04.03.2003
  09.09.2003
  15.000000
  04.03.2003
  09.09.2003
  10.000000
  04.03.2003
  09.09.2003
  10.000000
  04.03.2003
  09.09.2003
  10.000000
  04.03.2003
  04.03.2003
  15.000000
  05.03.2003
  05.05.2003
  15.000000
  06.05.2003
  09.09.2003
  15.000000
  04.03.2003
  05.05.2003
  7.000000
  06.05.2003
  09.09.2003
  7.000000
  04.03.2003
  02.09.2003
  25.000000
  03.09.2003
  09.09.2003
  25.000000
  04.03.2003
  21.03.2003
  30.000000
  22.03.2003
  09.09.2003
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato