Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
01.06.2023 - 01:37
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

ONE-Dyas Norge AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  ONE-Dyas Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  918092781
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  34764453
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  29.000000
  31.08.2021
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  30.11.2020
  TO
  TRANSFER
  9.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  29.000000
  31.08.2021
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  30.11.2020
  TO
  TRANSFER
  9.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  29.000000
  31.08.2021
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  29.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.120000
  29.11.2019
  TO
  TRANSFER
  12.120000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  29.11.2019
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  29.11.2019
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  31.08.2021
  FROM
  TRANSFER
  13.300000
  09.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.300000
  09.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  09.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  09.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  31.08.2021
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.06.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  30.11.2020
  30.08.2021
  9.000000
  31.08.2021
  29.06.2022
  29.000000
  30.11.2020
  30.08.2021
  9.000000
  31.08.2021
  29.06.2022
  29.000000
  19.02.2021
  30.08.2021
  9.000000
  31.08.2021
  29.06.2022
  29.000000
  11.03.2022
  29.06.2022
  29.000000
  29.11.2019
  01.06.2020
  12.120000
  02.06.2020
  29.06.2022
  12.120000
  29.11.2019
  01.06.2020
  10.000000
  02.06.2020
  08.04.2021
  10.000000
  09.04.2021
  15.04.2021
  10.000000
  16.04.2021
  30.05.2022
  10.000000
  31.05.2022
  29.06.2022
  10.000000
  29.11.2019
  01.06.2020
  10.000000
  02.06.2020
  08.04.2021
  10.000000
  09.04.2021
  15.04.2021
  10.000000
  16.04.2021
  30.05.2022
  10.000000
  31.05.2022
  29.06.2022
  10.000000
  09.05.2019
  20.05.2019
  13.300000
  21.05.2019
  18.12.2019
  13.300000
  19.12.2019
  30.08.2021
  13.300000
  09.05.2019
  12.11.2019
  10.000000
  13.11.2019
  05.02.2020
  10.000000
  09.05.2019
  12.11.2019
  10.000000
  13.11.2019
  05.02.2020
  10.000000
  09.05.2019
  25.02.2021
  30.000000
  26.02.2021
  28.02.2022
  30.000000
  31.08.2021
  29.06.2022
  10.000000
  14.02.2020
  14.02.2021
  40.000000
  14.02.2020
  14.02.2022
  10.000000
  19.02.2021
  29.06.2022
  40.000000
  19.02.2021
  29.09.2021
  20.000000
  30.09.2021
  29.06.2022
  20.000000
  19.02.2021
  08.04.2021
  20.000000
  09.04.2021
  15.04.2021
  20.000000
  16.04.2021
  29.09.2021
  20.000000
  30.09.2021
  29.06.2022
  20.000000
  19.02.2021
  29.06.2022
  20.000000
  19.02.2021
  27.01.2022
  20.000000
  28.01.2022
  29.06.2022
  20.000000
  11.03.2022
  29.06.2022
  30.000000
  11.03.2022
  29.06.2022
  20.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato