Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
23.09.2023 - 01:39
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

DNO North Sea (Norge) AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  DNO North Sea (Norge) AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  989399071
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  34779971
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  85.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  85.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  85.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  85.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  85.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  85.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.02.2020
  FROM
  TRANSFER
  45.000000
  31.01.2020
  TO
  TRANSFER
  45.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  28.853000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.853000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  9.300000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.300000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  14.256700
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.256700
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  14.256700
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.256700
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  14.256700
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.256700
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  14.256700
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.256700
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  45.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  45.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  17.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  17.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  17.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.000000
  02.01.2020
  FROM
  TRANSFER
  17.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  32.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  32.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  32.000000
  21.06.2019
  TO
  TRANSFER
  32.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  87.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  87.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  14.256700
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.256700
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  55.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  55.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  55.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  55.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  45.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  7.500000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.500000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  45.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  14.256700
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.256700
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  1.860000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  1.860000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  22.620000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  22.620000
  19.12.2019
  FROM
  TRANSFER
  37.800000
  21.05.2019
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  37.800000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  21.05.2019
  18.12.2019
  85.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  85.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  85.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  20.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  20.000000
  31.01.2020
  31.01.2020
  45.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  20.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  28.853000
  21.05.2019
  18.12.2019
  9.300000
  21.05.2019
  12.11.2019
  14.256700
  13.11.2019
  18.12.2019
  14.256700
  21.05.2019
  12.11.2019
  14.256700
  13.11.2019
  18.12.2019
  14.256700
  21.05.2019
  12.11.2019
  14.256700
  13.11.2019
  18.12.2019
  14.256700
  21.05.2019
  12.11.2019
  14.256700
  13.11.2019
  18.12.2019
  14.256700
  21.05.2019
  18.12.2019
  45.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  45.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  17.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  17.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  17.000000
  21.05.2019
  01.01.2020
  17.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  50.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  32.000000
  21.06.2019
  18.12.2019
  32.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  87.000000
  21.05.2019
  12.11.2019
  14.256700
  13.11.2019
  18.12.2019
  14.256700
  21.05.2019
  18.12.2019
  55.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  55.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  45.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  15.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  15.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  7.500000
  21.05.2019
  18.12.2019
  20.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  20.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  20.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  50.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  50.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  50.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  20.000000
  21.05.2019
  07.11.2019
  20.000000
  21.05.2019
  05.08.2019
  40.000000
  21.05.2019
  05.08.2019
  40.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  20.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  40.000000
  21.05.2019
  12.11.2019
  30.000000
  13.11.2019
  18.12.2019
  30.000000
  21.05.2019
  12.11.2019
  20.000000
  13.11.2019
  18.12.2019
  20.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  20.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  30.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  40.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  20.000000
  21.05.2019
  14.08.2019
  30.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  40.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  40.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  45.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  20.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  30.000000
  21.05.2019
  18.12.2019
  40.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  21.05.2019
  18.12.2019
  21.05.2019
  18.12.2019
  21.05.2019
  18.12.2019
  21.05.2019
  18.12.2019
  21.05.2019
  18.12.2019
  21.05.2019
  18.12.2019
  21.05.2019
  18.12.2019
  21.05.2019
  18.12.2019
  21.05.2019
  18.12.2019
  21.05.2019
  18.12.2019
  21.05.2019
  05.08.2019
  21.05.2019
  05.08.2019
  21.05.2019
  18.12.2019
  21.05.2019
  18.12.2019
  21.05.2019
  18.12.2019
  21.05.2019
  18.12.2019
  21.05.2019
  18.12.2019
  21.05.2019
  18.12.2019