Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
20.03.2023 - 01:31
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Norwegian Energy Company AS

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Norwegian Energy Company AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  987989297
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  3482246
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  11.07.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  01.01.2006
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  11.07.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.07.2006
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  11.07.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.06.2007
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  02.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.07.2006
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.03.2006
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  11.07.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2007
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  02.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.06.2006
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.03.2006
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  02.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.500000
  01.07.2006
  TO
  TRANSFER
  17.500000
  02.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.500000
  01.07.2006
  TO
  TRANSFER
  17.500000
  11.07.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  11.07.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  11.07.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  11.07.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  11.07.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  11.07.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  11.07.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  17.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  11.07.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  11.07.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  11.07.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  17.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  01.01.2006
  10.07.2007
  25.000000
  01.07.2006
  01.07.2006
  20.000000
  02.07.2006
  10.07.2007
  20.000000
  01.06.2007
  10.07.2007
  10.000000
  31.03.2006
  30.06.2006
  40.000000
  01.07.2006
  01.07.2006
  30.000000
  02.07.2006
  31.12.2006
  30.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  30.000000
  01.10.2007
  01.10.2007
  30.000000
  01.01.2007
  10.07.2007
  15.000000
  31.03.2006
  31.05.2006
  40.000000
  01.06.2006
  01.06.2006
  30.000000
  02.06.2006
  31.12.2006
  30.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  30.000000
  01.10.2007
  01.10.2007
  30.000000
  01.07.2006
  31.12.2006
  17.500000
  01.01.2007
  30.09.2007
  17.500000
  01.10.2007
  01.10.2007
  17.500000
  01.07.2006
  31.12.2006
  17.500000
  01.01.2007
  30.09.2007
  17.500000
  01.10.2007
  01.10.2007
  17.500000
  06.01.2006
  10.07.2007
  20.000000
  06.01.2006
  10.07.2007
  20.000000
  06.01.2006
  31.12.2006
  20.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  20.000000
  01.10.2007
  01.10.2007
  20.000000
  28.04.2006
  25.06.2006
  20.000000
  26.06.2006
  10.07.2007
  20.000000
  16.02.2007
  10.07.2007
  30.000000
  16.02.2007
  10.07.2007
  30.000000
  16.02.2007
  10.07.2007
  100.000000
  16.02.2007
  10.07.2007
  40.000000
  16.02.2007
  15.11.2007
  20.000000
  16.11.2007
  16.11.2007
  20.000000
  16.02.2007
  10.07.2007
  20.000000
  16.02.2007
  10.07.2007
  20.000000
  15.06.2007
  10.07.2007
  40.000000
  15.06.2007
  19.06.2007
  20.000000
  20.06.2007
  15.11.2007
  20.000000
  16.11.2007
  16.11.2007
  20.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  16.02.2007
  10.07.2007
  16.02.2007
  10.07.2007