Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
01.04.2023 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Chevron Norge AS

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Chevron Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  930322784
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  3488906
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  29.08.2014
  FROM
  TRANSFER
  7.560000
  19.09.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.560000
  29.08.2014
  FROM
  TRANSFER
  7.560000
  29.08.2014
  FROM
  TRANSFER
  7.560000
  29.08.2014
  FROM
  TRANSFER
  7.560000
  29.08.2014
  FROM
  TRANSFER
  7.560000
  29.08.2014
  FROM
  TRANSFER
  7.560000
  02.01.2010
  FROM
  TRANSFER
  12.440000
  17.09.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  29.08.2014
  FROM
  TRANSFER
  7.560000
  17.09.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.560000
  17.09.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  05.06.2009
  FROM
  TRANSFER
  12.500000
  02.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  12.500000
  17.09.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  17.09.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  17.09.2005
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  22.11.2018
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  19.09.2005
  31.12.2011
  7.560000
  01.01.2012
  28.08.2014
  7.560000
  19.02.2010
  31.12.2011
  7.560000
  01.01.2012
  28.08.2014
  7.560000
  08.02.2013
  28.08.2014
  7.560000
  07.02.2014
  28.08.2014
  7.560000
  07.02.2014
  28.08.2014
  7.560000
  17.09.2005
  30.09.2007
  20.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  20.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  20.000000
  02.11.2009
  31.12.2009
  20.000000
  01.01.2010
  01.01.2010
  20.000000
  02.01.2010
  29.07.2010
  7.560000
  30.07.2010
  31.12.2011
  7.560000
  01.01.2012
  28.08.2014
  7.560000
  17.09.2005
  31.12.2011
  7.560000
  01.01.2012
  28.08.2014
  7.560000
  17.09.2005
  25.11.2005
  65.000000
  17.09.2005
  31.12.2006
  25.000000
  01.01.2007
  01.01.2007
  25.000000
  02.01.2007
  30.09.2007
  25.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  25.000000
  01.01.2008
  01.01.2008
  25.000000
  02.01.2008
  04.06.2009
  12.500000
  17.09.2005
  09.07.2008
  30.000000
  17.09.2005
  18.03.2008
  40.000000
  28.04.2006
  30.09.2007
  40.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  40.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  40.000000
  02.11.2009
  18.02.2011
  40.000000
  15.05.2009
  01.11.2009
  40.000000
  02.11.2009
  15.05.2015
  40.000000
  13.05.2011
  13.05.2015
  40.000000
  10.06.2016
  15.05.2018
  20.000000
  16.05.2018
  21.11.2018
  20.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  17.09.2005
  25.11.2005
  17.09.2005
  18.03.2008
  15.05.2009
  15.05.2015
  13.05.2011
  13.05.2015