Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
10.12.2023 - 01:36
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Longboat Energy Norge AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Longboat Energy Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  924186720
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  35000013
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  14.07.2023
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  31.08.2021
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  14.07.2023
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  14.07.2023
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  31.08.2021
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  30.08.2021
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  31.08.2021
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  14.07.2023
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.06.2022
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  14.07.2023
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  31.08.2021
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  14.07.2023
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  14.02.2023
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  14.02.2023
  TO
  WITHDRAWAL FROM THE JOINT VENTURE
  55.000000
  31.08.2021
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  14.07.2023
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  14.02.2023
  TO
  WITHDRAWAL FROM THE JOINT VENTURE
  55.000000
  31.08.2021
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  14.07.2023
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  14.02.2023
  TO
  WITHDRAWAL FROM THE JOINT VENTURE
  55.000000
  31.08.2021
  TO
  TRANSFER
  9.000000
  14.07.2023
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.06.2022
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  14.07.2023
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.06.2022
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  14.07.2023
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  14.07.2023
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  31.08.2021
  30.01.2022
  10.000000
  31.01.2022
  13.07.2023
  10.000000
  17.02.2023
  13.07.2023
  10.000000
  31.08.2021
  27.01.2022
  20.000000
  28.01.2022
  13.07.2023
  20.000000
  30.08.2021
  30.11.2021
  20.000000
  01.12.2021
  02.03.2023
  20.000000
  31.08.2021
  01.03.2023
  15.000000
  30.06.2022
  30.09.2022
  20.000000
  01.10.2022
  13.07.2023
  20.000000
  31.08.2021
  13.07.2023
  10.000000
  31.08.2021
  30.05.2022
  25.000000
  31.05.2022
  13.02.2023
  25.000000
  14.02.2023
  13.07.2023
  40.000000
  31.08.2021
  30.05.2022
  25.000000
  31.05.2022
  13.02.2023
  25.000000
  14.02.2023
  13.07.2023
  80.000000
  14.07.2023
  25.07.2023
  40.000000
  11.03.2022
  30.05.2022
  25.000000
  31.05.2022
  13.02.2023
  25.000000
  14.02.2023
  13.07.2023
  80.000000
  14.07.2023
  25.07.2023
  40.000000
  31.08.2021
  23.10.2022
  9.000000
  24.10.2022
  14.05.2023
  9.000000
  30.06.2022
  13.07.2023
  20.000000
  30.06.2022
  13.07.2023
  20.000000
  17.02.2023
  13.07.2023
  20.000000
  17.02.2023
  13.07.2023
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato