Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
04.12.2023 - 10:15
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Eurafrep Norge A/S

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Eurafrep Norge A/S
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  364
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  31.08.1967
  FROM
  UNKNOWN
  0.576000
  01.01.1967
  FROM
  UNKNOWN
  1.100000
  22.11.1990
  FROM
  UNKNOWN
  1.824000
  01.01.1972
  FROM
  UNKNOWN
  0.576000
  01.01.1967
  FROM
  UNKNOWN
  0.600000
  22.11.1990
  FROM
  UNKNOWN
  1.824000
  30.11.1967
  FROM
  UNKNOWN
  0.576000
  01.01.1967
  FROM
  UNKNOWN
  0.600000
  22.11.1990
  FROM
  UNKNOWN
  0.456000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  0.144000
  01.01.1968
  TO
  UNKNOWN
  0.600000
  22.11.1990
  FROM
  UNKNOWN
  0.456000
  01.01.1977
  FROM
  UNKNOWN
  0.144000
  01.01.1968
  TO
  UNKNOWN
  0.600000
  22.11.1990
  FROM
  UNKNOWN
  0.456000
  01.01.1971
  FROM
  UNKNOWN
  0.144000
  01.01.1968
  TO
  UNKNOWN
  0.600000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  22.11.1990
  FROM
  UNKNOWN
  0.336300
  01.10.1985
  FROM
  UNKNOWN
  0.007350
  01.01.1983
  TO
  UNKNOWN
  0.020700
  01.10.1980
  FROM
  UNKNOWN
  0.016750
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  01.09.1965
  31.12.1966
  3.500000
  01.01.1967
  19.06.1967
  2.400000
  20.06.1967
  30.08.1967
  2.400000
  31.08.1967
  30.06.1977
  1.824000
  01.07.1977
  01.06.1980
  1.824000
  02.06.1980
  31.12.1986
  1.824000
  01.01.1987
  01.09.1990
  1.824000
  01.09.1965
  31.12.1966
  3.000000
  01.01.1967
  19.06.1967
  2.400000
  20.06.1967
  29.11.1967
  2.400000
  30.11.1967
  31.12.1971
  2.400000
  01.01.1972
  30.06.1977
  1.824000
  01.07.1977
  01.06.1980
  1.824000
  02.06.1980
  30.12.1983
  1.824000
  31.12.1983
  31.12.1989
  1.824000
  01.01.1990
  21.11.1990
  1.824000
  01.09.1965
  31.12.1966
  3.000000
  01.01.1967
  19.06.1967
  2.400000
  20.06.1967
  29.11.1967
  2.400000
  30.11.1967
  30.06.1977
  1.824000
  01.07.1977
  01.06.1980
  1.824000
  02.06.1980
  31.12.1986
  1.824000
  01.01.1987
  21.11.1990
  1.824000
  01.01.1968
  30.06.1977
  0.600000
  01.07.1977
  21.11.1990
  0.456000
  01.01.1968
  31.12.1976
  0.600000
  01.01.1977
  30.06.1977
  0.456000
  01.07.1977
  21.11.1990
  0.456000
  01.01.1968
  31.12.1970
  0.600000
  01.01.1971
  30.06.1977
  0.456000
  01.07.1977
  31.03.1988
  0.456000
  01.04.1988
  21.11.1990
  0.456000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato