Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
28.09.2023 - 11:06
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Concedo AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Concedo AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  988217867
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  37706236
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
  28.01.2022
  20.000000
  01.01.2023
  20.000000
  31.01.2022
  15.000000
  11.03.2022
  15.000000
  14.07.2023
  20.000000
  29.09.2020
  30.000000
  28.01.2022
  40.000000
  28.01.2022
  10.000000
  11.03.2022
  50.000000
  17.02.2023
  40.000000
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  29.09.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  29.09.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  08.01.2021
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  29.09.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  29.09.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  29.09.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  29.09.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  29.09.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  29.09.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  29.09.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  29.09.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  29.09.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  29.09.2020
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  29.09.2020
  27.01.2022
  20.000000
  28.01.2022
  20.000000
  29.09.2020
  29.06.2022
  20.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  20.000000
  01.01.2023
  20.000000
  29.09.2020
  07.01.2021
  20.000000
  08.01.2021
  30.01.2022
  15.000000
  31.01.2022
  15.000000
  11.03.2022
  15.000000
  29.09.2020
  30.08.2021
  20.000000
  31.08.2021
  27.01.2022
  20.000000
  28.01.2022
  13.07.2023
  20.000000
  14.07.2023
  20.000000
  29.09.2020
  02.03.2021
  30.000000
  29.09.2020
  29.06.2022
  30.000000
  30.06.2022
  31.12.2022
  30.000000
  01.01.2023
  31.08.2023
  30.000000
  29.09.2020
  30.000000
  29.09.2020
  01.03.2021
  30.000000
  29.09.2020
  27.01.2022
  30.000000
  28.01.2022
  29.09.2022
  30.000000
  30.09.2022
  02.11.2022
  30.000000
  03.11.2022
  13.02.2023
  30.000000
  11.03.2022
  29.09.2022
  30.000000
  30.09.2022
  02.11.2022
  30.000000
  03.11.2022
  13.02.2023
  30.000000
  29.09.2020
  17.12.2020
  20.000000
  18.12.2020
  14.02.2022
  20.000000
  29.09.2020
  27.01.2022
  20.000000
  28.01.2022
  13.02.2023
  20.000000
  29.09.2020
  27.01.2022
  40.000000
  28.01.2022
  40.000000
  19.02.2021
  27.01.2022
  10.000000
  28.01.2022
  10.000000
  11.03.2022
  50.000000
  17.02.2023
  40.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato