Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
30.11.2023 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Petro-Canada Norge AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Petro-Canada Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  989362100
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  3960945
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  07.01.2006
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  07.01.2006
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  08.04.2010
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  07.01.2006
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  70.000000
  21.03.2006
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  28.02.2011
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  06.01.2008
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  21.03.2006
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  28.02.2011
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  28.02.2011
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.02.2011
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  26.08.2009
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  28.02.2011
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  24.06.2010
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  28.02.2011
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.02.2011
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.02.2011
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.02.2011
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  28.02.2011
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  28.02.2011
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  07.01.2006
  31.12.2008
  30.000000
  16.12.2007
  31.12.2008
  30.000000
  07.01.2006
  24.09.2007
  30.000000
  25.09.2007
  30.09.2007
  30.000000
  01.10.2007
  18.12.2007
  30.000000
  07.01.2006
  19.06.2007
  20.000000
  20.06.2007
  15.11.2007
  20.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  20.000000
  01.01.2008
  16.01.2009
  20.000000
  17.01.2009
  30.09.2009
  20.000000
  01.10.2009
  21.12.2009
  20.000000
  22.12.2009
  07.04.2010
  20.000000
  21.03.2006
  31.12.2008
  70.000000
  21.03.2006
  05.01.2008
  50.000000
  06.01.2008
  16.01.2009
  65.000000
  17.01.2009
  31.12.2009
  65.000000
  01.01.2010
  29.09.2010
  65.000000
  30.09.2010
  29.11.2010
  65.000000
  30.11.2010
  27.02.2011
  65.000000
  04.02.2011
  27.02.2011
  65.000000
  16.02.2007
  31.12.2008
  30.000000
  01.01.2009
  27.02.2011
  30.000000
  29.02.2008
  31.12.2008
  30.000000
  01.01.2009
  27.02.2011
  30.000000
  16.02.2007
  16.02.2009
  40.000000
  16.02.2007
  16.02.2007
  20.000000
  17.02.2007
  16.01.2009
  20.000000
  17.01.2009
  16.08.2009
  20.000000
  16.02.2007
  16.01.2009
  60.000000
  17.01.2009
  16.02.2009
  60.000000
  16.02.2007
  25.08.2009
  30.000000
  16.02.2007
  31.12.2007
  30.000000
  01.01.2008
  30.06.2009
  30.000000
  01.07.2009
  19.04.2010
  30.000000
  20.04.2010
  27.02.2011
  30.000000
  15.06.2007
  10.07.2007
  40.000000
  11.07.2007
  15.06.2009
  40.000000
  15.06.2007
  19.06.2007
  30.000000
  20.06.2007
  15.11.2007
  30.000000
  16.11.2007
  16.11.2007
  30.000000
  17.11.2007
  31.12.2007
  30.000000
  01.01.2008
  01.01.2008
  30.000000
  02.01.2008
  21.12.2009
  30.000000
  22.12.2009
  19.04.2010
  30.000000
  20.04.2010
  23.06.2010
  30.000000
  29.02.2008
  29.08.2009
  30.000000
  29.02.2008
  27.02.2011
  30.000000
  19.02.2010
  27.02.2011
  30.000000
  29.02.2008
  27.02.2011
  30.000000
  15.05.2009
  27.02.2011
  40.000000
  19.02.2010
  27.02.2011
  20.000000
  04.02.2011
  27.02.2011
  60.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  21.03.2006
  31.12.2008
  21.03.2006
  27.02.2011
  04.02.2011
  27.02.2011
  16.02.2007
  16.02.2009
  16.02.2007
  16.02.2009
  15.06.2007
  15.06.2009
  15.05.2009
  27.02.2011
  04.02.2011
  27.02.2011