Faktasider Oljedirektoratet

Petro-Canada Norge AS

Eksport: 
  • Generell informasjon

    Generell informasjon
    Attributt Verdi
    Navn
    Selskapets offisielle navn.
    Petro-Canada Norge AS
    Organisasjonsnummer
    Offisielt norsk organisasjonnummer.
    989362100
    Nasjonskode
    2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
    NO
    NPDID for selskap
    ODs entydige nøkkel for selskap
    3960945
  • Rettighetshaver – nåværende

    Rettighetshaver – nåværende
    Utvinningstillatelse
    Fra dato
    Andel [%]
  • Operatørskap – nåværende

    Operatørskap – nåværende
    Utvinningstillatelse
    Fra dato
  • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

    Avtalebasert område (BAA) – nåværende
    Navn
    Fra dato
    Andel [%]
  • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

    ODs estimat for reserver (selskapets andel)
    Reservene oppdatert pr:
    ODs estimat for reserver (selskapets andel)
    Felt navn
    Selskapets andel [%]
    Gjenv. olje
    [mill Sm3]
    Gjenv. gass
    [mrd Sm3]
    Gjenv. NGL
    [mill tonn]
    Gjenv. kondensat
    [mill Sm3]
    Gjenv. olje ekv.
    [mill Sm3 o.e]
  • Rettighetshavere – overføringer

    Rettighetshavere – overføringer
    Utvinningstillatelse
    Fra dato
    Retning
    Type endring
    Overdratt andel [%]
    01.01.2009
    FROM
    TRANSFER
    30.000000
    07.01.2006
    TO
    CHANGE OF COMPANY NAME
    30.000000
    01.01.2009
    FROM
    TRANSFER
    30.000000
    07.01.2006
    TO
    CHANGE OF COMPANY NAME
    30.000000
    08.04.2010
    FROM
    TRANSFER
    20.000000
    07.01.2006
    TO
    CHANGE OF COMPANY NAME
    20.000000
    01.01.2009
    FROM
    TRANSFER
    70.000000
    21.03.2006
    TO
    CHANGE OF COMPANY NAME
    70.000000
    28.02.2011
    FROM
    CHANGE OF COMPANY NAME
    65.000000
    06.01.2008
    TO
    TRANSFER
    15.000000
    21.03.2006
    TO
    CHANGE OF COMPANY NAME
    50.000000
    28.02.2011
    FROM
    CHANGE OF COMPANY NAME
    65.000000
    28.02.2011
    FROM
    CHANGE OF COMPANY NAME
    30.000000
    28.02.2011
    FROM
    CHANGE OF COMPANY NAME
    30.000000
    26.08.2009
    FROM
    TRANSFER
    30.000000
    28.02.2011
    FROM
    CHANGE OF COMPANY NAME
    30.000000
    24.06.2010
    FROM
    TRANSFER
    30.000000
    28.02.2011
    FROM
    CHANGE OF COMPANY NAME
    30.000000
    28.02.2011
    FROM
    CHANGE OF COMPANY NAME
    30.000000
    28.02.2011
    FROM
    CHANGE OF COMPANY NAME
    30.000000
    28.02.2011
    FROM
    CHANGE OF COMPANY NAME
    40.000000
    28.02.2011
    FROM
    CHANGE OF COMPANY NAME
    20.000000
    28.02.2011
    FROM
    CHANGE OF COMPANY NAME
    60.000000
  • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

    Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
    Navn
    Fra dato
    Retning
    Type endring
    Selskapsnavn
    Overdratt andel [%]
  • Rettighetshaver – komplett historie

    Rettighetshaver – komplett historie
    Utvinningstillatelse
    Fra dato
    Til dato
    Andel [%]
    07.01.2006
    31.12.2008
    30.000000
    16.12.2007
    31.12.2008
    30.000000
    07.01.2006
    24.09.2007
    30.000000
    25.09.2007
    30.09.2007
    30.000000
    01.10.2007
    18.12.2007
    30.000000
    07.01.2006
    19.06.2007
    20.000000
    20.06.2007
    15.11.2007
    20.000000
    16.11.2007
    31.12.2007
    20.000000
    01.01.2008
    16.01.2009
    20.000000
    17.01.2009
    30.09.2009
    20.000000
    01.10.2009
    21.12.2009
    20.000000
    22.12.2009
    07.04.2010
    20.000000
    21.03.2006
    31.12.2008
    70.000000
    21.03.2006
    05.01.2008
    50.000000
    06.01.2008
    16.01.2009
    65.000000
    17.01.2009
    31.12.2009
    65.000000
    01.01.2010
    29.09.2010
    65.000000
    30.09.2010
    29.11.2010
    65.000000
    30.11.2010
    27.02.2011
    65.000000
    04.02.2011
    27.02.2011
    65.000000
    16.02.2007
    31.12.2008
    30.000000
    01.01.2009
    27.02.2011
    30.000000
    29.02.2008
    31.12.2008
    30.000000
    01.01.2009
    27.02.2011
    30.000000
    16.02.2007
    16.02.2009
    40.000000
    16.02.2007
    16.02.2007
    20.000000
    17.02.2007
    16.01.2009
    20.000000
    17.01.2009
    16.08.2009
    20.000000
    16.02.2007
    16.01.2009
    60.000000
    17.01.2009
    16.02.2009
    60.000000
    16.02.2007
    25.08.2009
    30.000000
    16.02.2007
    31.12.2007
    30.000000
    01.01.2008
    30.06.2009
    30.000000
    01.07.2009
    19.04.2010
    30.000000
    20.04.2010
    27.02.2011
    30.000000
    15.06.2007
    10.07.2007
    40.000000
    11.07.2007
    15.06.2009
    40.000000
    15.06.2007
    19.06.2007
    30.000000
    20.06.2007
    15.11.2007
    30.000000
    16.11.2007
    16.11.2007
    30.000000
    17.11.2007
    31.12.2007
    30.000000
    01.01.2008
    01.01.2008
    30.000000
    02.01.2008
    21.12.2009
    30.000000
    22.12.2009
    19.04.2010
    30.000000
    20.04.2010
    23.06.2010
    30.000000
    29.02.2008
    29.08.2009
    30.000000
    29.02.2008
    27.02.2011
    30.000000
    19.02.2010
    27.02.2011
    30.000000
    29.02.2008
    27.02.2011
    30.000000
    15.05.2009
    27.02.2011
    40.000000
    19.02.2010
    27.02.2011
    20.000000
    04.02.2011
    27.02.2011
    60.000000
  • Operatørskap – komplett historie

    Operatørskap – komplett historie
    Utvinningstillatelse
    Fra dato
    Til dato
    21.03.2006
    31.12.2008
    21.03.2006
    27.02.2011
    04.02.2011
    27.02.2011
    16.02.2007
    16.02.2009
    16.02.2007
    16.02.2009
    15.06.2007
    15.06.2009
    15.05.2009
    27.02.2011
    04.02.2011
    27.02.2011