Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
07.06.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

PA Resources Norway AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  PA Resources Norway AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  987469781
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  3986418
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  21.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2006
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  21.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2006
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  21.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  29.11.2006
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  21.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2006
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  21.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2006
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  21.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2006
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.01.2006
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  21.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2006
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.01.2006
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  21.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2006
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  21.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  21.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  01.01.2006
  19.06.2007
  15.000000
  20.06.2007
  30.09.2007
  15.000000
  01.10.2007
  15.11.2007
  15.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  15.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  15.000000
  01.01.2009
  20.01.2009
  15.000000
  01.01.2006
  19.06.2007
  15.000000
  20.06.2007
  30.09.2007
  15.000000
  01.10.2007
  15.11.2007
  15.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  15.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  15.000000
  01.01.2009
  20.01.2009
  15.000000
  29.11.2006
  31.12.2006
  10.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  10.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  10.000000
  01.01.2009
  20.01.2009
  10.000000
  01.01.2006
  19.06.2007
  15.000000
  20.06.2007
  30.09.2007
  15.000000
  01.10.2007
  15.11.2007
  15.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  15.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  15.000000
  01.01.2009
  20.01.2009
  15.000000
  01.01.2006
  05.09.2006
  30.000000
  06.09.2006
  31.12.2006
  30.000000
  01.01.2007
  10.07.2007
  30.000000
  11.07.2007
  16.01.2009
  30.000000
  17.01.2009
  20.01.2009
  30.000000
  29.02.2008
  16.01.2009
  30.000000
  17.01.2009
  20.01.2009
  30.000000
  01.01.2006
  11.01.2006
  10.000000
  12.01.2006
  19.06.2007
  10.000000
  20.06.2007
  15.11.2007
  10.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  10.000000
  01.01.2008
  02.12.2008
  10.000000
  01.01.2006
  19.06.2007
  10.000000
  20.06.2007
  15.11.2007
  10.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  10.000000
  01.01.2008
  02.12.2008
  10.000000
  01.01.2006
  28.02.2006
  10.000000
  01.03.2006
  19.06.2007
  10.000000
  20.06.2007
  15.11.2007
  10.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  10.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  10.000000
  01.01.2009
  20.01.2009
  10.000000
  01.01.2006
  19.06.2007
  10.000000
  20.06.2007
  15.11.2007
  10.000000
  16.11.2007
  17.03.2008
  10.000000
  01.01.2006
  19.06.2007
  10.000000
  20.06.2007
  15.11.2007
  10.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  10.000000
  01.01.2008
  16.01.2009
  10.000000
  17.01.2009
  20.01.2009
  10.000000
  16.02.2007
  15.11.2007
  20.000000
  16.11.2007
  16.11.2007
  20.000000
  17.11.2007
  20.01.2009
  20.000000
  16.02.2007
  16.01.2009
  20.000000
  17.01.2009
  20.01.2009
  20.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato