Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
28.09.2023 - 11:06
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Norsk Chevron AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Norsk Chevron AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  930322784
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  40148
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  19.11.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.560000
  09.02.1998
  TO
  TRANSFER
  7.560000
  22.01.2001
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  09.02.1998
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  09.02.1998
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  19.11.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  09.02.1998
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  19.11.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.560000
  26.11.2001
  FROM
  TRANSFER
  7.440000
  09.02.1998
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  09.02.1998
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  19.11.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  19.11.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  19.11.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  19.11.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  19.11.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  19.11.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  09.02.1998
  22.12.1999
  7.560000
  23.12.1999
  09.05.2001
  7.560000
  10.05.2001
  16.06.2001
  7.560000
  17.06.2001
  11.03.2002
  7.560000
  12.03.2002
  18.03.2002
  7.560000
  19.03.2002
  18.11.2002
  7.560000
  09.02.1998
  31.12.1999
  20.000000
  01.01.2000
  10.01.2001
  20.000000
  11.01.2001
  21.01.2001
  20.000000
  09.02.1998
  31.12.1999
  30.000000
  09.02.1998
  09.12.1999
  20.000000
  10.12.1999
  22.12.1999
  20.000000
  23.12.1999
  09.05.2001
  20.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  20.000000
  01.06.2001
  11.03.2002
  20.000000
  12.03.2002
  18.11.2002
  20.000000
  09.02.1998
  20.12.1998
  15.000000
  21.12.1998
  09.05.2001
  15.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  15.000000
  01.06.2001
  25.11.2001
  15.000000
  26.11.2001
  11.03.2002
  7.560000
  12.03.2002
  18.03.2002
  7.560000
  19.03.2002
  18.11.2002
  7.560000
  09.02.1998
  31.12.2000
  20.000000
  12.05.2000
  11.11.2001
  25.000000
  12.11.2001
  18.11.2002
  25.000000
  12.05.2000
  30.12.2001
  40.000000
  31.12.2001
  18.11.2002
  40.000000
  12.05.2000
  09.05.2001
  30.000000
  10.05.2001
  18.11.2002
  30.000000
  27.04.2001
  18.11.2002
  30.000000
  14.06.2002
  18.11.2002
  25.000000
  14.06.2002
  18.11.2002
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  09.02.1998
  31.12.1999
  12.05.2000
  18.11.2002