Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
02.10.2023 - 01:36
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Hess Norge AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Hess Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  930459321
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  4038735
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  22.12.2017
  FROM
  TRANSFER
  64.166666
  02.01.2010
  TO
  TRANSFER
  28.333333
  01.01.2010
  TO
  TRANSFER
  7.500000
  26.06.2006
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.333333
  22.12.2017
  FROM
  TRANSFER
  62.500000
  02.01.2010
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2010
  TO
  TRANSFER
  12.500000
  26.06.2006
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  22.12.2017
  FROM
  TRANSFER
  62.500000
  02.01.2010
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2010
  TO
  TRANSFER
  12.500000
  26.06.2006
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  01.01.2011
  FROM
  TRANSFER
  4.900000
  26.06.2006
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.900000
  01.01.2011
  FROM
  TRANSFER
  11.250000
  26.06.2006
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  11.250000
  01.01.2011
  FROM
  TRANSFER
  8.330000
  26.06.2006
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  8.330000
  01.01.2011
  FROM
  TRANSFER
  3.260000
  27.10.2006
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  3.260000
  01.01.2011
  FROM
  TRANSFER
  3.260000
  26.06.2006
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  3.260000
  01.01.2012
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  26.06.2006
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  22.12.2017
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  26.06.2006
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  30.09.2011
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  25.10.2010
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  26.06.2006
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  25.10.2010
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  26.06.2006
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2011
  FROM
  TRANSFER
  3.260000
  01.01.2011
  FROM
  TRANSFER
  3.260000
  15.05.2012
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  01.01.2011
  FROM
  TRANSFER
  1.038400
  26.06.2006
  TO
  UNKNOWN
  1.038400
  01.01.2011
  FROM
  TRANSFER
  3.260000
  26.06.2006
  TO
  UNKNOWN
  3.260000
  22.12.2017
  FROM
  TRANSFER
  64.046880
  01.01.2010
  TO
  TRANSFER
  35.953120
  26.06.2006
  TO
  UNKNOWN
  28.093760
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  26.06.2006
  31.12.2009
  28.333333
  01.01.2010
  01.01.2010
  35.833333
  02.01.2010
  29.11.2016
  64.166666
  30.11.2016
  21.12.2017
  64.166666
  26.06.2006
  31.12.2009
  25.000000
  01.01.2010
  01.01.2010
  37.500000
  02.01.2010
  29.11.2016
  62.500000
  30.11.2016
  21.12.2017
  62.500000
  26.06.2006
  31.12.2009
  25.000000
  01.01.2010
  01.01.2010
  37.500000
  02.01.2010
  29.11.2016
  62.500000
  30.11.2016
  21.12.2017
  62.500000
  26.06.2006
  31.12.2006
  4.900000
  01.01.2007
  30.09.2007
  4.900000
  01.10.2007
  31.12.2008
  4.900000
  01.01.2009
  01.11.2009
  4.900000
  02.11.2009
  31.12.2010
  4.900000
  26.06.2006
  30.09.2007
  11.250000
  01.10.2007
  31.12.2008
  11.250000
  01.01.2009
  01.01.2009
  11.250000
  02.01.2009
  01.11.2009
  11.250000
  02.11.2009
  31.12.2010
  11.250000
  26.06.2006
  30.09.2007
  8.330000
  01.10.2007
  31.12.2008
  8.330000
  01.01.2009
  01.01.2009
  8.330000
  02.01.2009
  01.11.2009
  8.330000
  02.11.2009
  31.12.2010
  8.330000
  27.10.2006
  30.09.2007
  3.260000
  01.10.2007
  31.12.2008
  3.260000
  01.01.2009
  01.01.2009
  3.260000
  02.01.2009
  01.11.2009
  3.260000
  02.11.2009
  31.12.2010
  3.260000
  26.06.2006
  30.09.2007
  3.260000
  01.10.2007
  31.12.2008
  3.260000
  01.01.2009
  01.01.2009
  3.260000
  02.01.2009
  01.11.2009
  3.260000
  02.11.2009
  31.12.2010
  3.260000
  26.06.2006
  05.09.2006
  50.000000
  06.09.2006
  30.09.2007
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  50.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  50.000000
  02.11.2009
  31.12.2011
  50.000000
  26.06.2006
  30.09.2007
  15.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  15.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  15.000000
  02.11.2009
  21.12.2017
  15.000000
  26.06.2006
  24.10.2010
  40.000000
  25.10.2010
  29.09.2011
  10.000000
  22.10.2010
  24.10.2010
  40.000000
  25.10.2010
  01.06.2011
  90.000000
  26.06.2006
  10.07.2007
  20.000000
  11.07.2007
  28.01.2010
  20.000000
  15.06.2007
  30.09.2007
  3.260000
  01.10.2007
  31.12.2008
  3.260000
  01.01.2009
  01.01.2009
  3.260000
  02.01.2009
  01.11.2009
  3.260000
  02.11.2009
  31.12.2010
  3.260000
  29.02.2008
  31.12.2008
  3.260000
  01.01.2009
  01.01.2009
  3.260000
  02.01.2009
  01.11.2009
  3.260000
  02.11.2009
  15.09.2010
  3.260000
  29.02.2008
  31.12.2008
  3.260000
  01.01.2009
  01.01.2009
  3.260000
  02.01.2009
  01.11.2009
  3.260000
  02.11.2009
  31.12.2010
  3.260000
  15.05.2009
  14.05.2012
  50.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  26.06.2006
  21.06.2012
  25.10.2010
  01.06.2011
  15.05.2009
  14.05.2012