Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
26.09.2023 - 15:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Nexen Exploration Norge AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Nexen Exploration Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  989050052
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  4062831
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  31.08.2010
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  22.12.2009
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  04.11.2009
  TO
  TRANSFER
  45.000000
  15.05.2009
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  30.08.2010
  TO
  TRANSFER
  28.000000
  18.02.2007
  FROM
  TRANSFER
  9.000000
  30.11.2009
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  31.01.2012
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  30.12.2011
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  31.01.2012
  FROM
  TRANSFER
  60.000000
  31.01.2012
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  16.02.2007
  16.01.2009
  30.000000
  17.01.2009
  20.01.2009
  30.000000
  21.01.2009
  22.03.2009
  30.000000
  23.03.2009
  27.10.2009
  30.000000
  28.10.2009
  04.03.2010
  30.000000
  05.03.2010
  30.08.2010
  30.000000
  16.02.2007
  31.12.2008
  30.000000
  01.01.2009
  16.01.2009
  55.000000
  17.01.2009
  14.05.2009
  55.000000
  15.05.2009
  27.10.2009
  30.000000
  28.10.2009
  03.11.2009
  30.000000
  04.11.2009
  21.12.2009
  75.000000
  22.12.2009
  17.02.2011
  45.000000
  16.02.2007
  16.02.2009
  100.000000
  16.02.2007
  16.02.2007
  30.000000
  17.02.2007
  17.02.2007
  30.000000
  18.02.2007
  16.01.2009
  21.000000
  17.01.2009
  29.08.2010
  21.000000
  30.08.2010
  29.11.2010
  49.000000
  30.11.2010
  16.02.2012
  49.000000
  15.06.2007
  21.09.2007
  40.000000
  22.09.2007
  05.07.2010
  40.000000
  06.07.2010
  30.09.2010
  40.000000
  15.06.2007
  21.09.2007
  40.000000
  22.09.2007
  15.06.2009
  40.000000
  29.02.2008
  21.12.2009
  40.000000
  22.12.2009
  30.09.2010
  40.000000
  01.10.2010
  01.03.2011
  40.000000
  29.02.2008
  01.03.2011
  60.000000
  23.01.2009
  01.03.2011
  60.000000
  29.02.2008
  01.03.2010
  100.000000
  23.01.2009
  29.11.2009
  60.000000
  30.11.2009
  21.12.2009
  40.000000
  22.12.2009
  30.09.2010
  40.000000
  01.10.2010
  15.07.2011
  40.000000
  16.07.2011
  23.01.2012
  40.000000
  19.02.2010
  27.02.2011
  40.000000
  28.02.2011
  30.01.2012
  40.000000
  19.02.2010
  30.09.2010
  15.000000
  01.10.2010
  29.12.2011
  15.000000
  04.02.2011
  30.01.2012
  60.000000
  04.02.2011
  30.01.2012
  50.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  16.02.2007
  23.08.2010
  16.02.2007
  17.02.2011
  16.02.2007
  16.02.2009
  31.08.2010
  16.02.2012
  15.06.2007
  30.09.2010
  15.06.2007
  15.06.2009
  29.02.2008
  01.03.2011
  29.02.2008
  01.03.2011
  23.01.2009
  01.03.2011
  29.02.2008
  01.03.2010
  23.01.2009
  23.01.2012
  19.02.2010
  30.01.2012
  04.02.2011
  30.01.2012
  04.02.2011
  30.01.2012