Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
30.11.2023 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Det Norske Oljeselskap ASA (old)

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Det Norske Oljeselskap ASA (old)
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  953935996
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  4468177
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.11.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  16.11.2007
  FROM
  UNKNOWN
  2.000000
  22.06.2007
  TO
  UNKNOWN
  2.000000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  20.06.2007
  30.09.2007
  35.000000
  01.10.2007
  15.11.2007
  35.000000
  20.06.2007
  30.09.2007
  35.000000
  01.10.2007
  15.11.2007
  35.000000
  20.06.2007
  30.09.2007
  25.000000
  01.10.2007
  15.11.2007
  25.000000
  20.06.2007
  30.09.2007
  10.000000
  01.10.2007
  15.11.2007
  10.000000
  20.06.2007
  30.09.2007
  10.000000
  01.10.2007
  15.11.2007
  10.000000
  20.06.2007
  30.09.2007
  15.000000
  01.10.2007
  15.11.2007
  15.000000
  20.06.2007
  30.09.2007
  15.000000
  01.10.2007
  15.11.2007
  15.000000
  20.06.2007
  30.09.2007
  35.000000
  01.10.2007
  15.11.2007
  35.000000
  20.06.2007
  30.09.2007
  30.000000
  01.10.2007
  15.11.2007
  30.000000
  20.06.2007
  30.09.2007
  25.000000
  01.10.2007
  15.11.2007
  25.000000
  20.06.2007
  15.11.2007
  30.000000
  20.06.2007
  15.11.2007
  30.000000
  20.06.2007
  15.11.2007
  20.000000
  20.06.2007
  15.11.2007
  30.000000
  20.06.2007
  15.11.2007
  30.000000
  20.06.2007
  15.11.2007
  50.000000
  20.06.2007
  30.09.2007
  25.000000
  01.10.2007
  15.11.2007
  25.000000
  20.06.2007
  15.11.2007
  20.000000
  20.06.2007
  15.11.2007
  30.000000
  20.06.2007
  15.11.2007
  50.000000
  20.06.2007
  15.11.2007
  30.000000
  20.06.2007
  09.08.2007
  30.000000
  10.08.2007
  03.10.2007
  30.000000
  04.10.2007
  15.11.2007
  30.000000
  20.06.2007
  15.11.2007
  60.000000
  20.06.2007
  30.09.2007
  20.000000
  01.10.2007
  15.11.2007
  20.000000
  20.06.2007
  15.11.2007
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  20.06.2007
  15.11.2007
  20.06.2007
  15.11.2007
  20.06.2007
  15.11.2007
  20.06.2007
  15.11.2007
  20.06.2007
  15.11.2007
  20.06.2007
  15.11.2007
  20.06.2007
  15.11.2007
  20.06.2007
  15.11.2007
  20.06.2007
  15.11.2007
  20.06.2007
  15.11.2007
  20.06.2007
  15.11.2007