Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
04.12.2023 - 10:15
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Skeie Energy AS (Old)

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Skeie Energy AS (Old)
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  991531556
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  4511646
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  21.04.2010
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  20.06.2008
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  15.12.2010
  FROM
  TRANSFER
  60.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  35.000000
  21.04.2010
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  20.06.2008
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  21.04.2010
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  20.06.2008
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  30.12.2010
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.12.2010
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  30.12.2010
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.12.2010
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  20.06.2008
  01.11.2009
  15.000000
  02.11.2009
  20.04.2010
  15.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  35.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  60.000000
  02.01.2009
  14.12.2010
  60.000000
  04.02.2011
  15.05.2013
  60.000000
  20.06.2008
  05.01.2009
  40.000000
  06.01.2009
  20.04.2010
  40.000000
  20.06.2008
  05.01.2009
  20.000000
  06.01.2009
  20.04.2010
  20.000000
  29.02.2008
  29.02.2008
  30.000000
  01.03.2008
  29.12.2010
  30.000000
  23.01.2009
  21.12.2009
  35.000000
  22.12.2009
  29.12.2010
  35.000000
  23.01.2009
  23.01.2009
  30.000000
  24.01.2009
  29.12.2010
  30.000000
  19.02.2010
  29.12.2010
  50.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato