Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
08.12.2023 - 01:34
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

StatoilHydro Petroleum AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  StatoilHydro Petroleum AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  990888213
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  4511658
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.604000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  0.950000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.654000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.604000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  0.950000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.654000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.654000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.654000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  52.870000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  32.870000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  46.800000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  46.800000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  37.870000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  32.870000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  57.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  12.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.853000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.853000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.443000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  19.443000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.853000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.875000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  21.875000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  61.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  61.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  21.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  21.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  21.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  62.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  52.600000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.400000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  62.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  52.600000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.400000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.600000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  49.600000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  78.200000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  68.900000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.300000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.900000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  58.900000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  78.200000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  68.900000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.300000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.900000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  58.900000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  61.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  61.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  61.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  61.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  61.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  19.600000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  19.600000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  18.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  18.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  22.500000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  22.500000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  18.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  18.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  15.300000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  14.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  24.418017
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  19.518017
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.900000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  32.600000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  12.600000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  32.600000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  12.600000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  15.300000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  31.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  16.300000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.700000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.750000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  45.750000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  14.700000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.700000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.520000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  49.520000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.767000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  58.767000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  12.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.833600
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  58.833600
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  12.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.850000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  40.850000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  9.800000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.800000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.850000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  40.850000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  48.000000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  48.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.000000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  33.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  15.300000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.390378
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  21.390378
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.081341
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  22.081341
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.583850
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  20.804710
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.779140
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.779140
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  41.500000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  28.220000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.280000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.100000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  59.100000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  12.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  59.100000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  12.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  37.450000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  37.450000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.950000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  40.950000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  11.900000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  11.900000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.570000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  34.570000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  9.610000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.610000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  36.750000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  36.750000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.500000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  20.500000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  21.03.2009
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  15.300000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.11.2008
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  24.670000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  24.670000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.530000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  33.530000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.530000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  33.530000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.064516
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  30.064516
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  29.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.064516
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  30.064516
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  29.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  57.450000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  57.450000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  35.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  63.954545
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  63.954545
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  13.500000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.500000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.100000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  39.100000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  8.100000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  8.100000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.11.2008
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  46.450000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  46.450000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  7.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  64.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  64.000000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  14.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  64.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  64.000000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  14.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.000000
  01.07.2008
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  77.800000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  33.300000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  44.500000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  61.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  60.000000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  85.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  85.000000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  80.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  80.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  57.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  12.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  47.500000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  47.500000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  47.500000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  47.500000
  28.03.2009
  FROM
  TRANSFER
  57.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  15.300000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  32.600000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  12.600000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  65.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.550000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  43.550000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.550000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  52.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  52.000000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  14.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.330000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  33.330000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  100.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  100.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  60.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  75.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  75.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  70.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  29.000000
  02.11.2009
  FROM
  TRANSFER
  69.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  29.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  69.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  29.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  35.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  35.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  35.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  85.000000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  55.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  55.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  55.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.570000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  34.570000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  9.610000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.610000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.853000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.853000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  23.650000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  8.870000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.780000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  79.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  79.000000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  12.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.750000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  45.750000
  19.04.2008
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.604000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  0.950000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.654000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  61.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  61.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  100.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  63.817180
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  19.817180
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  44.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  35.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  24.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  70.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  70.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  42.500000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  42.500000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  77.800000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  33.300000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  44.500000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  70.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  03.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  55.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.02.2008
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  70.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  18.01.2009
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  60.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  100.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  70.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  02.10.2007
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  02.10.2007
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  70.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  70.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  60.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.530000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  33.530000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.530000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  33.530000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.850000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  40.850000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.950000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  40.950000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.530000
  02.01.2009
  TO
  TRANSFER
  33.530000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  44.444444
  24.01.2009
  TO
  TRANSFER
  11.111111
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  63.954550
  01.09.2009
  FROM
  TRANSFER
  11.500000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  75.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  32.700000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  12.700000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  11.780000
  01.01.2009
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  11.780000
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  32.156000
  01.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.164000
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  19.992000
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.133700
  01.01.2009
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  47.233700
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  17.900000
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  36.660500
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  1.339500
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  38.000000
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  55.299100
  01.01.2009
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  55.299100
  01.01.2008
  FROM
  UNKNOWN
  14.000000
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  14.000000
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.405680
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  12.405680
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  19.878510
  01.01.2009
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  19.878510
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.000000
  01.01.2009
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  21.000000
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  43.970000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  43.970000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.10.2007
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.01.2009
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  01.11.2008
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  20.000000
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.100000
  01.01.2009
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  39.100000
  01.01.2008
  FROM
  UNKNOWN
  8.100000
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  8.100000
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.916900
  01.01.2009
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  10.844100
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  18.072800
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  01.01.2009
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  15.300000
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  34.000000
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.820000
  01.01.2009
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  3.120000
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  11.700000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  36.165000
  01.01.2009
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  36.165000
  01.01.2008
  FROM
  UNKNOWN
  2.055000
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  2.055000
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.349440
  01.01.2009
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  49.502910
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  8.846530
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.600000
  01.01.2009
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  49.600000
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  10.000000
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.316900
  01.01.2009
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  15.549700
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  17.767200
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.530000
  02.01.2009
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  33.530000
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  44.336880
  01.01.2009
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  44.336880
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  31.687500
  01.01.2009
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  25.047500
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.640000
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.706300
  01.01.2009
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  24.730000
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  5.976300
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  42.380000
  01.01.2009
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  42.380000
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.639220
  01.01.2009
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  0.829480
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  5.809740
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.583850
  01.01.2009
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.804710
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  9.779140
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.835100
  01.01.2009
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  58.835100
  01.01.2008
  FROM
  UNKNOWN
  12.000000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  53.200000
  01.01.2009
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  32.900000
  01.10.2007
  TO
  UNKNOWN
  20.300000
  01.11.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.570000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  34.570000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  9.610000
  01.10.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.610000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  01.01.2009
  20.01.2009
  50.000000
  21.01.2009
  22.03.2009
  50.000000
  23.03.2009
  01.11.2009
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  6.654000
  01.01.2009
  01.11.2009
  7.604000
  01.10.2007
  31.12.2008
  6.654000
  01.01.2009
  01.11.2009
  7.604000
  01.10.2007
  31.10.2007
  6.654000
  01.11.2007
  19.06.2008
  6.654000
  20.06.2008
  01.11.2009
  6.654000
  01.10.2007
  31.12.2008
  32.870000
  01.01.2009
  01.11.2009
  52.870000
  02.01.2009
  01.11.2009
  46.800000
  01.10.2007
  31.12.2008
  32.870000
  01.01.2009
  01.11.2009
  37.870000
  01.01.2009
  20.01.2009
  50.000000
  21.01.2009
  22.03.2009
  50.000000
  23.03.2009
  01.11.2009
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  45.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  57.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  40.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  50.000000
  01.10.2007
  15.11.2007
  50.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  50.000000
  01.01.2008
  01.11.2009
  50.000000
  26.11.2008
  26.11.2008
  50.000000
  27.11.2008
  01.11.2009
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  28.853000
  01.01.2008
  01.11.2009
  28.853000
  01.10.2007
  31.12.2007
  19.443000
  01.01.2008
  31.12.2008
  19.443000
  01.01.2009
  01.11.2009
  39.443000
  17.10.2008
  01.11.2009
  28.853000
  01.01.2009
  01.11.2009
  21.875000
  01.10.2007
  31.12.2008
  9.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  70.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  9.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  70.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  21.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  21.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  21.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  30.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  9.400000
  01.01.2009
  01.11.2009
  62.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  9.400000
  01.01.2009
  01.11.2009
  62.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  10.000000
  01.01.2009
  20.01.2009
  59.600000
  21.01.2009
  22.03.2009
  59.600000
  23.03.2009
  01.11.2009
  59.600000
  01.10.2007
  31.12.2008
  9.300000
  01.01.2009
  01.11.2009
  78.200000
  01.01.2009
  01.01.2009
  58.900000
  02.01.2009
  01.11.2009
  58.900000
  01.10.2007
  31.12.2008
  9.300000
  01.01.2009
  01.11.2009
  78.200000
  01.01.2009
  01.01.2009
  58.900000
  02.01.2009
  01.11.2009
  58.900000
  01.10.2007
  31.12.2008
  9.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  70.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  9.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  70.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  9.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  70.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  9.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  70.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  9.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  70.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  19.600000
  01.01.2009
  01.01.2009
  18.000000
  02.01.2009
  16.01.2009
  18.000000
  17.01.2009
  01.11.2009
  18.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  22.500000
  02.01.2009
  01.11.2009
  22.500000
  01.01.2009
  01.01.2009
  18.000000
  02.01.2009
  16.01.2009
  18.000000
  17.01.2009
  01.11.2009
  18.000000
  01.10.2007
  31.07.2008
  34.000000
  01.08.2008
  31.12.2008
  34.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  49.300000
  01.10.2007
  01.10.2007
  20.000000
  02.10.2007
  31.12.2008
  20.000000
  01.01.2009
  25.05.2009
  34.000000
  26.05.2009
  30.09.2009
  34.000000
  01.10.2009
  01.11.2009
  34.000000
  01.10.2007
  01.10.2007
  4.900000
  02.10.2007
  31.12.2008
  4.900000
  01.01.2009
  01.11.2009
  24.418017
  01.10.2007
  31.12.2008
  20.000000
  01.01.2009
  16.01.2009
  32.600000
  17.01.2009
  25.05.2009
  32.600000
  26.05.2009
  30.09.2009
  32.600000
  01.10.2009
  01.11.2009
  32.600000
  01.10.2007
  31.12.2008
  20.000000
  01.01.2009
  16.01.2009
  32.600000
  17.01.2009
  25.05.2009
  32.600000
  26.05.2009
  30.09.2009
  32.600000
  01.10.2009
  01.11.2009
  32.600000
  01.10.2007
  31.12.2007
  34.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  34.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  49.300000
  01.10.2007
  31.12.2008
  14.700000
  01.01.2009
  01.11.2009
  31.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  14.700000
  01.01.2009
  01.11.2009
  45.750000
  02.01.2009
  01.11.2009
  49.520000
  01.10.2007
  31.12.2008
  10.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  60.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  12.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  58.767000
  01.10.2007
  31.12.2007
  12.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  58.833600
  01.10.2007
  31.12.2007
  9.800000
  01.01.2009
  01.11.2009
  40.850000
  01.01.2009
  01.11.2009
  40.850000
  02.01.2009
  01.11.2009
  48.000000
  02.01.2009
  01.11.2009
  33.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  34.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  34.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  49.300000
  01.10.2007
  01.10.2007
  12.000000
  02.10.2007
  31.12.2008
  12.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  33.390378
  01.10.2007
  31.12.2008
  12.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  34.081341
  01.10.2007
  31.12.2008
  9.779140
  01.01.2009
  01.11.2009
  30.583850
  01.10.2007
  01.01.2008
  9.779140
  01.10.2007
  31.12.2008
  13.280000
  01.01.2009
  01.11.2009
  41.500000
  01.10.2007
  31.12.2007
  25.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  25.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  25.000000
  02.01.2009
  01.11.2009
  45.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  25.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  25.000000
  02.01.2009
  16.01.2009
  45.000000
  17.01.2009
  01.11.2009
  45.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  25.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  25.000000
  02.01.2009
  01.11.2009
  45.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  25.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  25.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  25.000000
  02.01.2009
  01.11.2009
  45.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  12.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  59.100000
  01.10.2007
  31.12.2007
  12.000000
  01.01.2009
  06.10.2009
  59.100000
  01.10.2007
  06.02.2008
  12.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  10.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  37.450000
  01.10.2007
  31.12.2007
  11.900000
  01.01.2009
  01.11.2009
  40.950000
  01.10.2007
  31.12.2007
  9.610000
  01.01.2009
  01.11.2009
  34.570000
  01.01.2009
  01.11.2009
  10.000000
  02.01.2009
  01.11.2009
  36.750000
  02.01.2009
  01.11.2009
  20.500000
  02.01.2009
  01.11.2009
  25.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  10.000000
  01.01.2008
  01.11.2009
  10.000000
  20.03.2009
  20.03.2009
  10.000000
  01.10.2007
  20.11.2007
  34.000000
  21.11.2007
  31.12.2007
  34.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  34.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  49.300000
  01.10.2007
  31.12.2007
  20.000000
  01.01.2008
  31.10.2008
  20.000000
  02.01.2009
  25.05.2009
  20.000000
  26.05.2009
  30.09.2009
  20.000000
  01.10.2009
  01.11.2009
  20.000000
  23.01.2009
  23.01.2009
  20.000000
  24.01.2009
  25.05.2009
  20.000000
  26.05.2009
  30.09.2009
  20.000000
  01.10.2009
  01.11.2009
  20.000000
  23.01.2009
  23.01.2009
  20.000000
  24.01.2009
  25.05.2009
  20.000000
  26.05.2009
  30.09.2009
  20.000000
  01.10.2009
  01.11.2009
  20.000000
  02.01.2009
  01.11.2009
  24.670000
  02.01.2009
  01.11.2009
  33.530000
  02.01.2009
  01.11.2009
  33.530000
  01.01.2009
  01.11.2009
  30.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  29.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  59.064516
  01.10.2007
  20.11.2007
  29.000000
  21.11.2007
  31.12.2008
  29.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  59.064516
  01.10.2007
  31.12.2007
  10.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  57.450000
  01.01.2009
  01.11.2009
  50.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  50.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  50.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  50.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  35.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  13.500000
  01.01.2009
  01.11.2009
  63.954545
  01.10.2007
  31.12.2007
  8.100000
  01.01.2009
  01.11.2009
  39.100000
  01.10.2007
  31.08.2008
  20.000000
  01.09.2008
  31.10.2008
  20.000000
  02.01.2009
  25.05.2009
  20.000000
  26.05.2009
  30.09.2009
  20.000000
  01.10.2009
  01.11.2009
  20.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  7.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  46.450000
  01.10.2007
  31.12.2007
  14.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  64.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  14.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  64.000000
  01.10.2007
  30.06.2008
  15.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  44.500000
  01.01.2009
  01.11.2009
  77.800000
  01.10.2007
  31.12.2008
  9.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  70.000000
  02.01.2009
  01.11.2009
  20.000000
  02.01.2009
  01.11.2009
  20.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  30.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  10.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  60.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  10.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  85.000000
  13.02.2008
  13.02.2008
  10.000000
  14.02.2008
  14.02.2008
  10.000000
  15.02.2008
  31.12.2008
  10.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  60.000000
  13.02.2008
  31.12.2008
  10.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  60.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  80.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  80.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  45.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  57.000000
  01.10.2007
  01.11.2009
  47.500000
  01.10.2007
  01.11.2009
  47.500000
  27.03.2009
  27.03.2009
  57.000000
  01.10.2007
  20.11.2007
  34.000000
  21.11.2007
  31.12.2007
  34.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  34.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  49.300000
  01.10.2007
  31.12.2008
  20.000000
  01.01.2009
  16.01.2009
  32.600000
  17.01.2009
  25.05.2009
  32.600000
  26.05.2009
  30.09.2009
  32.600000
  01.10.2009
  01.11.2009
  32.600000
  02.01.2009
  01.11.2009
  65.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  40.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  15.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  58.550000
  23.01.2009
  01.11.2009
  58.550000
  01.10.2007
  01.11.2009
  40.000000
  01.10.2007
  01.11.2009
  40.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  14.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  52.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  33.330000
  01.10.2007
  01.01.2008
  30.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  25.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  40.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  30.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  30.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  30.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  30.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  100.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  100.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  30.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  40.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  100.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  75.000000
  01.10.2007
  01.11.2009
  25.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  70.000000
  01.10.2007
  01.01.2009
  29.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  29.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  69.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  29.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  69.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  50.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  100.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  35.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  35.000000
  01.01.2009
  28.02.2009
  35.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  30.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  30.000000
  02.01.2009
  01.11.2009
  85.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  30.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  30.000000
  02.01.2009
  15.05.2009
  85.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  30.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  30.000000
  02.01.2009
  15.05.2009
  85.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  9.610000
  01.01.2009
  01.11.2009
  34.570000
  01.01.2009
  20.01.2009
  50.000000
  21.01.2009
  22.03.2009
  50.000000
  23.03.2009
  01.11.2009
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  40.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  60.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  40.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  60.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  28.853000
  01.01.2008
  01.11.2009
  28.853000
  01.10.2007
  31.12.2008
  14.780000
  01.01.2009
  01.11.2009
  23.650000
  01.10.2007
  12.05.2008
  50.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  20.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  12.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  79.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  20.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  30.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  40.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  70.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  40.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  70.000000
  18.04.2008
  18.04.2008
  40.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  45.750000
  01.01.2009
  01.01.2009
  30.000000
  02.01.2009
  01.11.2009
  40.000000
  01.10.2007
  01.11.2009
  100.000000
  01.10.2007
  01.10.2007
  40.000000
  02.10.2007
  31.12.2007
  40.000000
  01.01.2008
  15.03.2009
  40.000000
  01.10.2007
  15.11.2007
  50.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  50.000000
  01.01.2008
  01.11.2009
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  30.000000
  01.01.2008
  01.11.2009
  30.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  6.654000
  01.01.2009
  01.11.2009
  7.604000
  01.10.2007
  31.12.2008
  9.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  70.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  9.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  70.000000
  01.01.2009
  14.06.2009
  50.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  30.000000
  01.01.2008
  01.01.2008
  30.000000
  02.01.2008
  04.06.2009
  30.000000
  05.06.2009
  01.11.2009
  30.000000
  01.10.2007
  14.06.2008
  60.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  40.000000
  01.10.2007
  01.10.2007
  60.000000
  02.10.2007
  01.11.2009
  60.000000
  01.10.2007
  01.10.2007
  40.000000
  02.10.2007
  31.12.2007
  40.000000
  01.01.2008
  15.03.2009
  40.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  100.000000
  01.10.2007
  04.12.2007
  60.000000
  01.10.2007
  20.11.2007
  44.000000
  21.11.2007
  31.12.2007
  44.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  44.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  63.817180
  01.10.2007
  31.12.2007
  24.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  24.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  59.000000
  01.01.2009
  20.08.2009
  30.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  60.000000
  01.01.2009
  13.04.2009
  100.000000
  01.10.2007
  01.11.2009
  60.000000
  01.10.2007
  01.11.2009
  60.000000
  15.05.2009
  01.11.2009
  60.000000
  01.10.2007
  15.11.2007
  20.000000
  16.11.2007
  01.11.2009
  20.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  20.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  20.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  40.000000
  02.01.2009
  01.11.2009
  40.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  70.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  70.000000
  02.01.2009
  01.11.2009
  42.500000
  01.01.2009
  29.09.2009
  40.000000
  30.09.2009
  01.11.2009
  40.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  44.500000
  01.01.2009
  01.11.2009
  77.800000
  01.01.2009
  01.11.2009
  70.000000
  01.10.2007
  01.10.2007
  30.000000
  02.10.2007
  14.12.2007
  30.000000
  01.10.2007
  01.10.2007
  30.000000
  02.10.2007
  31.12.2007
  30.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  30.000000
  01.01.2009
  25.05.2009
  30.000000
  26.05.2009
  30.09.2009
  30.000000
  01.10.2009
  01.11.2009
  30.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  35.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  90.000000
  02.01.2009
  02.01.2009
  60.000000
  03.01.2009
  01.11.2009
  30.000000
  01.10.2007
  14.12.2007