Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
01.06.2023 - 01:37
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Norsk Hydro Petroleum AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Norsk Hydro Petroleum AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  990888213
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  4524355
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.654000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  6.654000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.654000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  6.654000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.654000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  6.654000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  32.870000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  32.870000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  32.870000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  32.870000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  45.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.853000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  28.853000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  19.443000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  19.443000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  9.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  9.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.400000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  9.400000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.400000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  9.400000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.300000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  9.300000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.300000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  9.300000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  9.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  9.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  9.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  9.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  34.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.900000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  4.900000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  34.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.700000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  14.700000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.700000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  14.700000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  12.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  12.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.800000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  9.800000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  34.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  12.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  12.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.779140
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  9.779140
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.779140
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  9.779140
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.280000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  13.280000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  12.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  12.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  12.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  11.900000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  11.900000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.610000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  9.610000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  34.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  29.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  29.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  29.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  29.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.500000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  13.500000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  8.100000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  8.100000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  7.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  14.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  14.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  44.500000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  44.500000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  9.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  45.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  47.500000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  47.500000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  47.500000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  47.500000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  34.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  14.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  29.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  29.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.610000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  9.610000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.853000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  28.853000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.780000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  14.780000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  12.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  100.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.654000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  6.654000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  9.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  9.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  02.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  60.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  60.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  60.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  44.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  44.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  24.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  24.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  60.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  60.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  10.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  44.500000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  44.500000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  35.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  25.09.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  100.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  100.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  100.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  60.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.09.2007
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2007
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.10.2007
  FROM
  UNKNOWN
  19.992000
  01.01.2007
  TO
  UNKNOWN
  19.992000
  01.10.2007
  FROM
  UNKNOWN
  17.900000
  01.01.2007
  TO
  UNKNOWN
  17.900000
  01.10.2007
  FROM
  UNKNOWN
  38.000000
  01.01.2007
  TO
  UNKNOWN
  38.000000
  01.10.2007
  FROM
  UNKNOWN
  14.000000
  01.01.2007
  TO
  UNKNOWN
  14.000000
  01.10.2007
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.01.2007
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.10.2007
  FROM
  UNKNOWN
  20.000000
  01.01.2007
  TO
  UNKNOWN
  20.000000
  01.10.2007
  FROM
  UNKNOWN
  8.100000
  01.01.2007
  TO
  UNKNOWN
  8.100000
  01.10.2007
  FROM
  UNKNOWN
  18.072800
  01.01.2007
  TO
  UNKNOWN
  18.072800
  01.10.2007
  FROM
  UNKNOWN
  34.000000
  01.01.2007
  TO
  UNKNOWN
  34.000000
  01.10.2007
  FROM
  UNKNOWN
  11.700000
  01.01.2007
  TO
  UNKNOWN
  11.700000
  01.10.2007
  FROM
  UNKNOWN
  2.055000
  01.10.2007
  FROM
  UNKNOWN
  8.846530
  01.01.2007
  TO
  UNKNOWN
  8.846530
  01.10.2007
  FROM
  UNKNOWN
  10.000000
  01.01.2007
  TO
  UNKNOWN
  10.000000
  01.10.2007
  FROM
  UNKNOWN
  17.767200
  01.01.2007
  TO
  UNKNOWN
  17.767200
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.640000
  01.01.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.640000
  01.10.2007
  FROM
  UNKNOWN
  5.976300
  01.01.2007
  TO
  UNKNOWN
  5.976300
  01.10.2007
  FROM
  UNKNOWN
  5.809740
  01.01.2007
  TO
  UNKNOWN
  5.809740
  01.10.2007
  FROM
  UNKNOWN
  9.779140
  01.01.2007
  TO
  UNKNOWN
  9.779140
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  01.01.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  01.10.2007
  FROM
  UNKNOWN
  20.300000
  01.01.2007
  TO
  UNKNOWN
  20.300000
  01.10.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.610000
  01.01.2007
  TO
  TRANSFER
  9.610000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  01.01.2007
  30.09.2007
  6.654000
  01.01.2007
  30.09.2007
  6.654000
  01.01.2007
  21.09.2007
  6.654000
  22.09.2007
  30.09.2007
  6.654000
  01.01.2007
  30.09.2007
  32.870000
  01.01.2007
  30.09.2007
  32.870000
  01.01.2007
  30.09.2007
  45.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  40.000000
  01.01.2007
  19.06.2007
  50.000000
  20.06.2007
  30.09.2007
  50.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  28.853000
  01.01.2007
  30.09.2007
  19.443000
  01.01.2007
  30.09.2007
  9.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  9.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  9.400000
  01.01.2007
  30.09.2007
  9.400000
  01.01.2007
  30.09.2007
  10.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  9.300000
  01.01.2007
  30.09.2007
  9.300000
  01.01.2007
  30.09.2007
  9.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  9.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  9.000000
  16.02.2007
  30.09.2007
  9.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  9.000000
  01.01.2007
  01.01.2007
  34.000000
  02.01.2007
  30.09.2007
  34.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  20.000000
  01.01.2007
  01.01.2007
  4.900000
  02.01.2007
  30.09.2007
  4.900000
  01.01.2007
  30.09.2007
  20.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  20.000000
  01.01.2007
  01.01.2007
  34.000000
  02.01.2007
  30.09.2007
  34.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  14.700000
  01.01.2007
  30.09.2007
  14.700000
  01.01.2007
  30.09.2007
  10.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  12.000000
  01.01.2007
  06.08.2007
  12.000000
  07.08.2007
  30.09.2007
  12.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  9.800000
  01.01.2007
  01.01.2007
  34.000000
  02.01.2007
  30.09.2007
  34.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  12.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  12.000000
  01.01.2007
  01.01.2007
  9.779140
  02.01.2007
  30.09.2007
  9.779140
  01.01.2007
  01.01.2007
  9.779140
  02.01.2007
  30.09.2007
  9.779140
  01.01.2007
  30.09.2007
  13.280000
  01.01.2007
  30.09.2007
  25.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  25.000000
  01.01.2007
  01.01.2007
  25.000000
  02.01.2007
  30.09.2007
  25.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  25.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  12.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  12.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  12.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  10.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  11.900000
  01.01.2007
  30.09.2007
  9.610000
  01.01.2007
  30.09.2007
  10.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  34.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  20.000000
  01.01.2007
  01.01.2007
  29.000000
  02.01.2007
  30.09.2007
  29.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  29.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  10.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  13.500000
  01.01.2007
  30.09.2007
  8.100000
  01.01.2007
  30.09.2007
  20.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  7.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  14.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  14.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  15.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  44.500000
  01.01.2007
  30.09.2007
  9.000000
  01.01.2007
  01.01.2007
  10.000000
  02.01.2007
  30.09.2007
  10.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  10.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  45.000000
  01.01.2007
  01.01.2007
  47.500000
  02.01.2007
  30.09.2007
  47.500000
  01.01.2007
  01.01.2007
  47.500000
  02.01.2007
  30.09.2007
  47.500000
  01.01.2007
  30.09.2007
  34.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  20.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  40.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  15.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  40.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  40.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  14.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  30.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  25.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  40.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  25.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  29.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  50.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  9.610000
  01.01.2007
  30.09.2007
  40.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  40.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  28.853000
  01.01.2007
  30.09.2007
  14.780000
  01.01.2007
  30.09.2007
  50.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  12.000000
  01.01.2007
  28.06.2007
  40.000000
  29.06.2007
  30.09.2007
  40.000000
  01.01.2007
  28.06.2007
  40.000000
  29.06.2007
  30.09.2007
  40.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  100.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  40.000000
  01.01.2007
  19.06.2007
  50.000000
  20.06.2007
  30.09.2007
  50.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  30.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  6.654000
  01.01.2007
  30.09.2007
  9.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  9.000000
  02.01.2007
  30.09.2007
  30.000000
  01.01.2007
  01.01.2007
  60.000000
  02.01.2007
  30.09.2007
  60.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  60.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  40.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  60.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  44.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  24.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  60.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  60.000000
  16.02.2007
  30.09.2007
  60.000000
  10.01.2007
  30.09.2007
  20.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  44.500000
  01.01.2007
  30.09.2007
  30.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  30.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  35.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  40.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  40.000000
  01.01.2007
  19.06.2007
  50.000000
  20.06.2007
  30.09.2007
  50.000000
  25.09.2007
  30.09.2007
  50.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  100.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  100.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  100.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  60.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  30.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  40.000000
  16.02.2007
  30.09.2007
  100.000000
  16.02.2007
  30.09.2007
  40.000000
  16.02.2007
  30.09.2007
  100.000000
  16.02.2007
  30.09.2007
  60.000000
  01.09.2007
  30.09.2007
  40.000000
  15.06.2007
  19.06.2007
  40.000000
  20.06.2007
  30.09.2007
  40.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  16.02.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  01.01.2007
  30.09.2007
  16.02.2007
  30.09.2007
  16.02.2007
  30.09.2007
  16.02.2007
  30.09.2007
  15.06.2007
  30.09.2007