Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
04.10.2023 - 01:36
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Det norske oljeselskap ASA (old)

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Det norske oljeselskap ASA (old)
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  987904275
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  4539989
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  35.000000
  01.01.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  35.000000
  31.07.2009
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  35.000000
  01.01.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  20.06.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  01.01.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  27.11.2008
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  5.000000
  16.11.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  16.05.2009
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  01.01.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  01.01.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  21.03.2009
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  70.000000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  70.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  57.000000
  28.03.2009
  TO
  TRANSFER
  57.000000
  02.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  01.01.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  02.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  01.01.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  02.03.2008
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  01.03.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  35.000000
  01.01.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  02.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.01.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  01.01.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  01.01.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  02.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  16.11.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  02.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  16.11.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  02.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  16.11.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  02.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  16.11.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  16.11.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  01.01.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.11.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  45.000000
  16.11.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  01.01.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  100.000000
  01.01.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.11.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  02.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.01.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  16.11.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  01.01.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  70.000000
  02.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.01.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.11.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  55.000000
  02.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  45.000000
  01.01.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.11.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  100.000000
  16.02.2009
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  16.11.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  16.11.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  100.000000
  16.11.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  100.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  01.01.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  14.05.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  01.01.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  02.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.01.2008
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.11.2007
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  75.000000
  01.03.2008
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  52.500000
  02.03.2008
  TO
  TRANSFER
  12.500000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  70.000000
  01.03.2008
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  65.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  01.03.2008
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  01.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  35.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  35.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  22.222222
  24.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  11.111111
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  58.500000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  2.000000
  01.01.2008
  TO
  UNKNOWN
  2.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  7.000000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  7.000000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  01.01.2008
  31.12.2008
  35.000000
  01.01.2009
  20.01.2009
  35.000000
  21.01.2009
  22.03.2009
  35.000000
  23.03.2009
  01.11.2009
  35.000000
  02.11.2009
  21.12.2009
  35.000000
  01.01.2008
  29.07.2009
  10.000000
  30.07.2009
  30.07.2009
  10.000000
  31.07.2009
  31.07.2009
  35.000000
  01.08.2009
  21.12.2009
  35.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  35.000000
  01.01.2009
  20.01.2009
  35.000000
  21.01.2009
  22.03.2009
  35.000000
  23.03.2009
  01.11.2009
  35.000000
  02.11.2009
  21.12.2009
  35.000000
  20.06.2007
  30.09.2007
  20.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  20.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  20.000000
  02.11.2009
  21.12.2009
  20.000000
  01.01.2008
  01.11.2009
  25.000000
  02.11.2009
  21.12.2009
  25.000000
  26.11.2008
  26.11.2008
  25.000000
  27.11.2008
  01.11.2009
  15.000000
  02.11.2009
  21.12.2009
  15.000000
  16.11.2007
  21.12.2009
  5.000000
  15.05.2009
  15.05.2009
  5.000000
  16.05.2009
  21.12.2009
  30.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  10.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  10.000000
  02.01.2009
  01.11.2009
  10.000000
  02.11.2009
  21.12.2009
  10.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  10.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  10.000000
  02.01.2009
  01.11.2009
  10.000000
  02.11.2009
  21.12.2009
  10.000000
  21.03.2009
  21.12.2009
  10.000000
  01.01.2008
  21.12.2009
  70.000000
  28.03.2009
  30.07.2009
  57.000000
  31.07.2009
  21.12.2009
  57.000000
  01.01.2008
  01.01.2008
  15.000000
  01.01.2008
  01.01.2008
  15.000000
  01.03.2008
  01.03.2008
  15.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  35.000000
  01.01.2009
  20.01.2009
  35.000000
  21.01.2009
  22.03.2009
  35.000000
  23.03.2009
  01.11.2009
  35.000000
  02.11.2009
  21.12.2009
  35.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  30.000000
  01.01.2009
  01.01.2009
  30.000000
  02.01.2009
  01.11.2009
  20.000000
  02.11.2009
  21.12.2009
  20.000000
  01.01.2008
  01.11.2009
  25.000000
  02.11.2009
  21.12.2009
  25.000000
  01.01.2008
  02.12.2008
  30.000000
  01.01.2008
  02.12.2008
  30.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  10.000000
  01.01.2008
  01.01.2008
  10.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  10.000000
  01.01.2008
  01.01.2008
  10.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  10.000000
  01.01.2008
  01.01.2008
  10.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  10.000000
  01.01.2008
  01.01.2008
  10.000000
  16.11.2007
  01.11.2009
  25.000000
  02.11.2009
  21.12.2009
  25.000000
  07.02.2007
  31.12.2008
  25.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  25.000000
  02.11.2009
  21.12.2009
  25.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  20.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  40.000000
  01.01.2009
  20.01.2009
  40.000000
  21.01.2009
  22.03.2009
  40.000000
  23.03.2009
  21.12.2009
  40.000000
  16.11.2007
  16.01.2009
  45.000000
  17.01.2009
  21.12.2009
  45.000000
  01.01.2008
  16.01.2009
  30.000000
  17.01.2009
  20.01.2009
  30.000000
  21.01.2009
  22.03.2009
  30.000000
  23.03.2009
  21.12.2009
  30.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  50.000000
  01.01.2008
  21.12.2009
  100.000000
  01.01.2008
  01.01.2008
  25.000000
  02.01.2008
  01.11.2009
  15.000000
  02.11.2009
  21.12.2009
  15.000000
  16.11.2007
  21.12.2009
  50.000000
  01.01.2008
  16.01.2009
  20.000000
  17.01.2009
  30.09.2009
  20.000000
  01.10.2009
  21.12.2009
  20.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  70.000000
  01.01.2008
  01.01.2008
  100.000000
  02.01.2008
  21.12.2009
  70.000000
  16.11.2007
  31.12.2007
  50.000000
  01.01.2008
  01.01.2008
  100.000000
  02.01.2008
  21.12.2009
  55.000000
  01.01.2008
  28.04.2009
  30.000000
  16.11.2007
  15.02.2009
  70.000000
  16.02.2009
  21.12.2009
  100.000000
  16.11.2007
  16.11.2007
  40.000000
  17.11.2007
  20.01.2009
  40.000000
  21.01.2009
  22.03.2009
  40.000000
  23.03.2009
  21.12.2009
  40.000000
  16.11.2007
  21.12.2009
  100.000000
  23.01.2009
  21.12.2009
  100.000000
  01.01.2008
  21.12.2009
  30.000000
  14.05.2008
  25.05.2008
  60.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  20.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  20.000000
  02.11.2009
  21.12.2009
  20.000000
  16.11.2007
  16.11.2007
  20.000000
  17.11.2007
  31.12.2007
  20.000000
  01.01.2008
  01.01.2008
  50.000000
  02.01.2008
  21.12.2009
  30.000000
  29.02.2008
  29.02.2008
  100.000000
  01.03.2008
  21.12.2009
  75.000000
  29.02.2008
  21.12.2009
  40.000000
  29.02.2008
  29.02.2008
  25.000000
  01.03.2008
  25.05.2009
  25.000000
  26.05.2009
  30.09.2009
  25.000000
  01.10.2009
  21.12.2009
  25.000000
  29.02.2008
  21.12.2009
  30.000000
  29.02.2008
  29.02.2008
  40.000000
  01.03.2008
  01.03.2008
  40.000000
  02.03.2008
  21.12.2009
  52.500000
  29.02.2008
  29.02.2008
  100.000000
  01.03.2008
  21.12.2009
  70.000000
  29.02.2008
  21.12.2009
  40.000000
  29.02.2008
  21.12.2009
  65.000000
  29.02.2008
  21.12.2009
  40.000000
  01.03.2008
  16.01.2009
  15.000000
  17.01.2009
  21.12.2009
  15.000000
  29.02.2008
  31.12.2008
  20.000000
  01.01.2009
  21.12.2009
  10.000000
  29.02.2008
  31.12.2008
  40.000000
  01.01.2009
  21.12.2009
  20.000000
  29.02.2008
  21.12.2009
  30.000000
  23.01.2009
  21.12.2009
  30.000000
  23.01.2009
  21.12.2009
  35.000000
  23.01.2009
  21.12.2009
  35.000000
  23.01.2009
  23.01.2009
  33.333333
  24.01.2009
  01.11.2009
  22.222222
  02.11.2009
  21.12.2009
  22.222222
  23.01.2009
  30.07.2009
  58.500000
  31.07.2009
  21.12.2009
  58.500000
  23.01.2009
  21.12.2009
  30.000000
  15.05.2009
  21.12.2009
  20.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  01.01.2008
  21.12.2009
  01.01.2008
  21.12.2009
  31.07.2008
  21.12.2009
  29.04.2009
  21.12.2009
  01.01.2008
  21.12.2009
  01.01.2008
  02.12.2008
  01.01.2008
  02.12.2008
  16.11.2007
  21.12.2009
  07.12.2007
  21.12.2009
  16.11.2007
  21.12.2009
  01.01.2008
  21.12.2009
  01.01.2008
  21.12.2009
  16.11.2007
  21.12.2009
  16.11.2007
  21.12.2009
  01.01.2008
  21.12.2009
  16.11.2007
  21.12.2009
  16.11.2007
  21.12.2009
  16.11.2007
  21.12.2009
  23.01.2009
  21.12.2009
  01.01.2008
  21.12.2009
  01.01.2008
  25.05.2008
  01.01.2008
  21.12.2009
  29.02.2008
  21.12.2009
  29.02.2008
  21.12.2009
  29.02.2008
  21.12.2009
  29.02.2008
  21.12.2009
  29.02.2008
  21.12.2009
  29.02.2008
  21.12.2009
  01.03.2008
  21.12.2009
  23.01.2009
  21.12.2009
  23.01.2009
  21.12.2009
  23.01.2009
  21.12.2009
  23.01.2009
  21.12.2009