Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
30.11.2023 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

North Energy AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  North Energy AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  891797702
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  4706034
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  20.04.2010
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2010
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  20.04.2010
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  01.07.2009
  TO
  TRANSFER
  12.000000
  05.02.2011
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  20.04.2010
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  17.12.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  20.04.2010
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  20.04.2010
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  20.04.2010
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  20.04.2010
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  20.04.2010
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  20.04.2010
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  20.04.2010
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  05.02.2011
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  01.01.2010
  19.04.2010
  15.000000
  01.07.2009
  19.04.2010
  12.000000
  04.02.2011
  04.02.2011
  25.000000
  23.01.2009
  19.04.2010
  20.000000
  23.01.2009
  16.12.2009
  30.000000
  19.02.2010
  19.04.2010
  30.000000
  15.05.2009
  19.04.2010
  40.000000
  15.05.2009
  19.04.2010
  20.000000
  15.05.2009
  21.12.2009
  20.000000
  22.12.2009
  19.04.2010
  20.000000
  15.05.2009
  01.11.2009
  20.000000
  02.11.2009
  19.04.2010
  20.000000
  19.02.2010
  19.04.2010
  10.000000
  19.02.2010
  19.04.2010
  20.000000
  04.02.2011
  04.02.2011
  40.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  15.05.2009
  19.04.2010