Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
08.12.2023 - 01:34
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Neste Petroleum AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Neste Petroleum AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  918444734
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  496
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  13.04.1999
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.200000
  03.12.1990
  TO
  UNKNOWN
  3.400000
  25.07.1990
  TO
  UNKNOWN
  9.800000
  13.04.1999
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.800000
  02.06.1992
  FROM
  UNKNOWN
  0.200000
  25.07.1990
  TO
  UNKNOWN
  10.000000
  13.04.1999
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.700000
  05.04.1995
  FROM
  UNKNOWN
  0.300000
  25.07.1990
  TO
  UNKNOWN
  15.000000
  13.04.1999
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.800000
  03.01.1992
  FROM
  UNKNOWN
  0.200000
  25.07.1990
  TO
  UNKNOWN
  10.000000
  13.04.1999
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.000000
  13.12.1993
  FROM
  UNKNOWN
  5.000000
  25.07.1990
  TO
  UNKNOWN
  10.000000
  13.04.1999
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  25.07.1990
  TO
  UNKNOWN
  10.000000
  11.04.1993
  FROM
  UNKNOWN
  15.000000
  25.07.1990
  TO
  UNKNOWN
  15.000000
  13.04.1999
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  13.04.1999
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.200000
  13.04.1999
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  13.04.1999
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  13.04.1999
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  13.03.1997
  TO
  UNKNOWN
  5.000000
  13.04.1999
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  13.04.1999
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  13.04.1999
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  13.04.1999
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  13.04.1999
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  13.04.1999
  FROM
  UNKNOWN
  12.257500
  13.04.1999
  FROM
  UNKNOWN
  5.000000
  13.04.1999
  FROM
  UNKNOWN
  10.000000
  13.04.1999
  FROM
  UNKNOWN
  7.000000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  25.07.1990
  02.12.1990
  9.800000
  03.12.1990
  12.12.1993
  13.200000
  13.12.1993
  12.04.1999
  13.200000
  25.07.1990
  30.06.1991
  10.000000
  01.07.1991
  01.06.1992
  10.000000
  02.06.1992
  12.04.1999
  9.800000
  25.07.1990
  31.12.1991
  15.000000
  01.01.1992
  04.04.1995
  15.000000
  05.04.1995
  12.04.1999
  14.700000
  25.07.1990
  02.01.1992
  10.000000
  03.01.1992
  31.03.1993
  9.800000
  01.04.1993
  21.06.1995
  9.800000
  22.06.1995
  12.04.1999
  9.800000
  25.07.1990
  12.12.1993
  10.000000
  13.12.1993
  07.09.1994
  5.000000
  08.09.1994
  12.04.1999
  5.000000
  25.07.1990
  12.12.1993
  10.000000
  13.12.1993
  07.09.1994
  10.000000
  08.09.1994
  05.03.1995
  10.000000
  06.03.1995
  21.06.1995
  10.000000
  22.06.1995
  12.04.1999
  10.000000
  25.07.1990
  10.04.1993
  15.000000
  01.03.1991
  12.04.1999
  10.000000
  13.09.1991
  31.12.1991
  13.200000
  01.01.1992
  12.12.1993
  13.200000
  13.12.1993
  12.04.1999
  13.200000
  10.09.1993
  12.04.1999
  10.000000
  10.09.1993
  12.04.1999
  15.000000
  10.09.1993
  12.03.1997
  10.000000
  13.03.1997
  12.04.1999
  15.000000
  30.05.1997
  12.04.1999
  10.000000
  30.05.1997
  12.04.1999
  10.000000
  30.05.1997
  12.04.1999
  10.000000
  30.05.1997
  12.04.1999
  15.000000
  30.01.1998
  12.04.1999
  7.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato