Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
08.12.2023 - 01:34
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Pandion Energy Norge AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Pandion Energy Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  918092781
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  50000046
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  01.11.2022
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  29.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  29.000000
  01.11.2022
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  29.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  29.000000
  01.11.2022
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  29.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  29.000000
  01.11.2022
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  29.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  29.000000
  01.11.2022
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  12.120000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.120000
  01.11.2022
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.11.2022
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.11.2022
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.11.2022
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.11.2022
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.11.2022
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.11.2022
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.11.2022
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.11.2022
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.11.2022
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  30.06.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  30.06.2022
  31.10.2022
  29.000000
  30.06.2022
  31.10.2022
  29.000000
  30.06.2022
  31.10.2022
  29.000000
  30.06.2022
  31.10.2022
  29.000000
  30.06.2022
  31.10.2022
  12.120000
  30.06.2022
  31.10.2022
  10.000000
  30.06.2022
  31.10.2022
  10.000000
  30.06.2022
  31.10.2022
  10.000000
  30.06.2022
  31.10.2022
  40.000000
  30.06.2022
  31.10.2022
  20.000000
  30.06.2022
  31.10.2022
  20.000000
  30.06.2022
  31.10.2022
  20.000000
  30.06.2022
  31.10.2022
  20.000000
  30.06.2022
  31.10.2022
  30.000000
  30.06.2022
  31.10.2022
  20.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato