Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
29.03.2023 - 01:31
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Spring Energy Norway AS

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Spring Energy Norway AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  991870830
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  5072514
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.692000
  01.01.2010
  TO
  TRANSFER
  2.692000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  01.01.2010
  TO
  TRANSFER
  2.500000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.692000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.692000
  01.01.2010
  TO
  TRANSFER
  2.692000
  30.09.2010
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  31.08.2010
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.01.2010
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  30.09.2010
  TO
  TRANSFER
  35.000000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  30.09.2010
  TO
  TRANSFER
  35.000000
  01.03.2008
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  30.11.2010
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  30.09.2010
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  01.01.2010
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  30.04.2010
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  30.11.2010
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  28.12.2009
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  03.01.2008
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  01.01.2008
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.500000
  13.05.2011
  TO
  TRANSFER
  17.500000
  30.09.2011
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  01.01.2010
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  30.09.2011
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  01.01.2010
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  30.09.2011
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  31.10.2012
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.01.2011
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.09.2011
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2010
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  01.01.2012
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.01.2012
  TO
  TRANSFER
  60.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  01.01.2012
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.01.2012
  TO
  TRANSFER
  80.000000
  30.11.2010
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  64.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  13.02.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  01.01.2010
  TO
  TRANSFER
  2.500000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  01.01.2010
  31.12.2010
  2.692000
  01.01.2011
  30.06.2011
  2.692000
  01.07.2011
  12.02.2013
  2.692000
  01.01.2010
  31.12.2010
  2.500000
  01.01.2011
  30.06.2011
  2.500000
  01.07.2011
  12.02.2013
  2.500000
  08.02.2013
  12.02.2013
  2.692000
  01.01.2010
  31.12.2010
  2.692000
  01.01.2011
  30.06.2011
  2.692000
  01.07.2011
  12.02.2013
  2.692000
  30.09.2010
  09.02.2013
  20.000000
  01.01.2010
  01.01.2010
  10.000000
  02.01.2010
  30.06.2010
  10.000000
  01.07.2010
  30.08.2010
  10.000000
  01.01.2008
  16.01.2009
  30.000000
  17.01.2009
  29.09.2010
  30.000000
  30.09.2010
  07.12.2010
  65.000000
  01.03.2008
  16.01.2009
  30.000000
  17.01.2009
  29.09.2010
  30.000000
  30.09.2010
  07.12.2010
  65.000000
  01.01.2010
  29.09.2010
  15.000000
  30.09.2010
  29.11.2010
  20.000000
  04.02.2011
  06.07.2012
  20.000000
  30.04.2010
  06.07.2012
  20.000000
  01.01.2009
  16.01.2009
  20.000000
  17.01.2009
  27.12.2009
  20.000000
  28.12.2009
  30.06.2010
  15.000000
  01.07.2010
  29.11.2010
  15.000000
  03.01.2008
  31.12.2008
  20.000000
  01.01.2009
  01.11.2009
  20.000000
  02.11.2009
  28.10.2011
  20.000000
  01.01.2009
  27.02.2011
  15.000000
  28.02.2011
  12.02.2013
  15.000000
  01.01.2009
  27.02.2011
  15.000000
  28.02.2011
  12.02.2013
  15.000000
  01.01.2008
  16.05.2012
  30.000000
  13.05.2011
  12.02.2013
  17.500000
  01.01.2010
  29.09.2011
  15.000000
  01.01.2010
  31.12.2010
  15.000000
  01.01.2011
  29.09.2011
  15.000000
  04.02.2011
  04.02.2011
  15.000000
  05.02.2011
  29.09.2011
  15.000000
  01.01.2011
  13.09.2011
  20.000000
  14.09.2011
  30.10.2012
  20.000000
  31.10.2012
  30.12.2012
  30.000000
  31.12.2012
  12.02.2013
  30.000000
  23.01.2009
  12.02.2013
  40.000000
  03.02.2012
  12.02.2013
  40.000000
  23.01.2009
  21.12.2009
  30.000000
  22.12.2009
  29.12.2010
  30.000000
  30.12.2010
  26.07.2011
  30.000000
  27.07.2011
  29.09.2011
  30.000000
  23.01.2009
  23.01.2009
  20.000000
  24.01.2009
  23.03.2012
  20.000000
  24.03.2012
  12.02.2013
  20.000000
  08.02.2013
  12.02.2013
  30.000000
  23.01.2009
  23.01.2009
  30.000000
  24.01.2009
  29.12.2010
  30.000000
  30.12.2010
  15.12.2011
  30.000000
  16.12.2011
  23.03.2012
  30.000000
  24.03.2012
  12.02.2013
  30.000000
  01.01.2010
  29.03.2010
  10.000000
  30.03.2010
  29.06.2010
  10.000000
  30.06.2010
  15.07.2011
  10.000000
  16.07.2011
  23.03.2012
  10.000000
  24.03.2012
  12.02.2013
  10.000000
  15.05.2009
  05.07.2010
  20.000000
  06.07.2010
  30.12.2012
  20.000000
  31.12.2012
  12.02.2013
  20.000000
  15.05.2009
  28.12.2010
  20.000000
  29.12.2010
  12.02.2013
  20.000000
  19.02.2010
  12.02.2013
  40.000000
  08.02.2013
  12.02.2013
  40.000000
  19.02.2010
  19.02.2012
  30.000000
  19.02.2010
  31.12.2011
  40.000000
  01.01.2012
  12.02.2013
  80.000000
  19.02.2010
  29.11.2010
  40.000000
  30.11.2010
  31.12.2011
  20.000000
  01.01.2012
  12.02.2013
  80.000000
  04.02.2011
  23.03.2012
  30.000000
  24.03.2012
  12.02.2013
  30.000000
  04.02.2011
  12.02.2013
  30.000000
  04.02.2011
  30.12.2012
  60.000000
  31.12.2012
  12.02.2013
  60.000000
  08.02.2013
  12.02.2013
  60.000000
  13.05.2011
  10.02.2012
  15.000000
  11.02.2012
  12.02.2013
  15.000000
  13.05.2011
  23.05.2012
  25.000000
  24.05.2012
  30.12.2012
  25.000000
  31.12.2012
  12.02.2013
  25.000000
  03.02.2012
  12.02.2013
  20.000000
  03.02.2012
  12.02.2013
  30.000000
  03.02.2012
  12.02.2013
  20.000000
  03.02.2012
  30.12.2012
  30.000000
  31.12.2012
  12.02.2013
  30.000000
  03.02.2012
  12.02.2013
  20.000000
  03.02.2012
  10.02.2012
  35.000000
  11.02.2012
  12.02.2013
  35.000000
  03.02.2012
  23.05.2012
  10.000000
  24.05.2012
  30.12.2012
  10.000000
  31.12.2012
  12.02.2013
  10.000000
  08.02.2013
  12.02.2013
  30.000000
  08.02.2013
  12.02.2013
  20.000000
  08.02.2013
  12.02.2013
  30.000000
  08.02.2013
  12.02.2013
  30.000000
  08.02.2013
  12.02.2013
  60.000000
  08.02.2013
  12.02.2013
  64.000000
  08.02.2013
  12.02.2013
  20.000000
  08.02.2013
  12.02.2013
  40.000000
  08.02.2013
  12.02.2013
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  30.09.2010
  07.12.2010
  30.09.2010
  07.12.2010
  26.04.2012
  12.02.2013
  26.04.2012
  12.02.2013
  04.02.2011
  12.02.2013
  04.02.2011
  12.02.2013
  08.02.2013
  12.02.2013
  03.02.2012
  12.02.2013
  08.02.2013
  12.02.2013
  08.02.2013
  12.02.2013
  08.02.2013
  12.02.2013