Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
01.04.2023 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Wintershall Norge ASA

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Wintershall Norge ASA
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  985224323
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  5442509
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.500000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.500000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.500000
  01.01.2010
  FROM
  TRANSFER
  2.692000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.692000
  01.01.2010
  FROM
  TRANSFER
  2.500000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  01.01.2010
  FROM
  TRANSFER
  2.692000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.692000
  31.07.2009
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  31.07.2009
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  30.09.2010
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2010
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.09.2010
  FROM
  TRANSFER
  35.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  30.09.2010
  FROM
  TRANSFER
  35.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  08.04.2010
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  31.07.2011
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  30.09.2010
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  01.07.2010
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.07.2009
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  03.01.2009
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  70.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  31.07.2011
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  30.09.2010
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  01.01.2010
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  28.12.2009
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  31.07.2011
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  16.07.2011
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  01.01.2012
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  30.09.2010
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  31.08.2010
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  05.03.2010
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  04.11.2009
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.08.2010
  FROM
  TRANSFER
  28.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.000000
  30.08.2010
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  30.09.2011
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2010
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  30.09.2011
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2010
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  25.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  24.01.2009
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  30.09.2011
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  24.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.07.2011
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  24.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  16.07.2011
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.07.2011
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2012
  FROM
  TRANSFER
  60.000000
  01.01.2012
  FROM
  TRANSFER
  60.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  16.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  01.01.2010
  FROM
  TRANSFER
  2.500000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  24.03.2012
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  22.200000
  17.01.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  22.200000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  17.01.2009
  23.03.2012
  100.000000
  17.01.2009
  23.03.2012
  100.000000
  17.01.2009
  01.11.2009
  4.500000
  02.11.2009
  31.12.2010
  4.500000
  01.01.2011
  23.03.2012
  4.500000
  17.01.2009
  01.11.2009
  4.500000
  02.11.2009
  01.03.2011
  4.500000
  17.01.2009
  25.05.2009
  2.692000
  26.05.2009
  30.09.2009
  2.692000
  01.10.2009
  01.11.2009
  2.692000
  02.11.2009
  31.12.2009
  2.692000
  17.01.2009
  25.05.2009
  2.500000
  26.05.2009
  30.09.2009
  2.500000
  01.10.2009
  01.11.2009
  2.500000
  02.11.2009
  31.12.2009
  2.500000
  17.01.2009
  01.11.2009
  25.000000
  02.11.2009
  23.03.2012
  25.000000
  17.01.2009
  25.05.2009
  2.692000
  26.05.2009
  30.09.2009
  2.692000
  01.10.2009
  01.11.2009
  2.692000
  02.11.2009
  31.12.2009
  2.692000
  17.01.2009
  20.01.2009
  15.000000
  21.01.2009
  22.03.2009
  15.000000
  23.03.2009
  30.07.2009
  15.000000
  17.01.2009
  20.01.2009
  15.000000
  21.01.2009
  22.03.2009
  15.000000
  23.03.2009
  30.07.2009
  15.000000
  17.01.2009
  23.03.2012
  10.000000
  17.01.2009
  23.03.2012
  10.000000
  17.01.2009
  18.06.2010
  10.000000
  17.01.2009
  18.06.2010
  10.000000
  17.01.2009
  21.12.2009
  20.000000
  22.12.2009
  29.03.2010
  20.000000
  30.03.2010
  29.09.2010
  20.000000
  17.01.2009
  31.12.2011
  30.000000
  01.01.2012
  23.03.2012
  30.000000
  17.01.2009
  20.01.2009
  30.000000
  21.01.2009
  22.03.2009
  30.000000
  23.03.2009
  21.12.2009
  30.000000
  22.12.2009
  31.12.2009
  30.000000
  01.01.2010
  01.01.2010
  20.000000
  02.01.2010
  30.06.2010
  20.000000
  01.07.2010
  30.08.2010
  20.000000
  31.08.2010
  03.07.2011
  20.000000
  04.07.2011
  17.12.2011
  20.000000
  17.01.2009
  29.09.2010
  70.000000
  30.09.2010
  07.12.2010
  35.000000
  17.01.2009
  29.09.2010
  70.000000
  30.09.2010
  07.12.2010
  35.000000
  17.01.2009
  25.05.2009
  35.000000
  26.05.2009
  30.09.2009
  35.000000
  01.10.2009
  06.01.2010
  35.000000
  17.01.2009
  25.05.2009
  35.000000
  26.05.2009
  30.09.2009
  35.000000
  01.10.2009
  06.01.2010
  35.000000
  17.01.2009
  17.01.2009
  15.000000
  18.01.2009
  01.11.2009
  15.000000
  02.11.2009
  31.12.2009
  15.000000
  01.01.2010
  23.03.2012
  15.000000
  04.02.2011
  23.03.2012
  15.000000
  17.01.2009
  06.04.2009
  30.000000
  17.01.2009
  30.09.2009
  20.000000
  01.10.2009
  21.12.2009
  20.000000
  22.12.2009
  07.04.2010
  20.000000
  08.04.2010
  06.01.2011
  40.000000
  01.01.2009
  02.01.2009
  70.000000
  03.01.2009
  16.01.2009
  60.000000
  17.01.2009
  30.06.2009
  90.000000
  01.07.2009
  30.06.2010
  80.000000
  01.07.2010
  29.09.2010
  90.000000
  30.09.2010
  30.07.2011
  50.000000
  31.07.2011
  23.03.2012
  40.000000
  04.02.2011
  30.07.2011
  50.000000
  31.07.2011
  23.03.2012
  40.000000
  17.01.2009
  06.07.2009
  30.000000
  17.01.2009
  06.07.2009
  30.000000
  17.01.2009
  23.03.2012
  20.000000
  17.01.2009
  23.03.2012
  20.000000
  17.01.2009
  31.12.2009
  35.000000
  01.01.2010
  29.09.2010
  20.000000
  30.09.2010
  29.11.2010
  15.000000
  30.11.2010
  27.02.2011
  15.000000
  28.02.2011
  23.03.2012
  15.000000
  04.02.2011
  27.02.2011
  15.000000
  28.02.2011
  23.03.2012
  15.000000
  03.02.2012
  23.03.2012
  15.000000
  17.01.2009
  27.12.2009
  40.000000
  28.12.2009
  30.06.2010
  45.000000
  01.07.2010
  29.11.2010
  45.000000
  30.11.2010
  23.03.2012
  45.000000
  04.02.2011
  23.03.2012
  45.000000
  16.07.2011
  30.07.2011
  20.000000
  17.01.2009
  16.02.2010
  40.000000
  17.01.2009
  20.01.2009
  20.000000
  21.01.2009
  22.03.2009
  20.000000
  23.03.2009
  27.10.2009
  20.000000
  28.10.2009
  04.03.2010
  20.000000
  05.03.2010
  30.08.2010
  35.000000
  31.08.2010
  29.09.2010
  65.000000
  30.09.2010
  31.12.2011
  45.000000
  01.01.2012
  23.03.2012
  35.000000
  17.01.2009
  14.05.2009
  25.000000
  15.05.2009
  27.10.2009
  25.000000
  28.10.2009
  03.11.2009
  25.000000
  17.01.2009
  16.08.2009
  20.000000
  17.01.2009
  16.02.2009
  40.000000
  17.01.2009
  29.08.2010
  28.000000
  17.01.2009
  27.10.2009
  20.000000
  28.10.2009
  29.08.2010
  20.000000
  17.01.2009
  25.05.2009
  40.000000
  26.05.2009
  30.09.2009
  40.000000
  01.10.2009
  29.03.2010
  40.000000
  30.03.2010
  10.02.2012
  40.000000
  11.02.2012
  23.03.2012
  40.000000
  17.01.2009
  01.03.2010
  50.000000
  01.01.2009
  16.01.2009
  10.000000
  17.01.2009
  31.12.2009
  40.000000
  01.01.2010
  29.09.2011
  25.000000
  30.09.2011
  23.03.2012
  50.000000
  24.01.2009
  24.01.2009
  10.000000
  25.01.2009
  31.12.2009
  40.000000
  01.01.2010
  31.12.2010
  25.000000
  01.01.2011
  29.09.2011
  25.000000
  30.09.2011
  23.03.2012
  50.000000
  04.02.2011
  04.02.2011
  25.000000
  05.02.2011
  29.09.2011
  25.000000
  30.09.2011
  23.03.2012
  50.000000
  17.01.2009
  21.12.2009
  40.000000
  22.12.2009
  28.02.2011
  40.000000
  24.01.2009
  23.03.2012
  30.000000
  16.07.2011
  23.01.2012
  30.000000
  24.01.2009
  29.12.2010
  40.000000
  30.12.2010
  15.12.2011
  40.000000
  16.12.2011
  23.03.2012
  40.000000
  16.07.2011
  23.03.2012
  25.000000
  16.07.2011
  23.03.2012
  20.000000
  15.05.2009
  01.11.2009
  20.000000
  02.11.2009
  23.03.2012
  20.000000
  19.02.2010
  31.12.2011
  60.000000
  19.02.2010
  29.11.2010
  60.000000
  30.11.2010
  31.12.2011
  60.000000
  19.02.2010
  10.02.2012
  35.000000
  11.02.2012
  23.03.2012
  35.000000
  19.02.2010
  19.04.2010
  30.000000
  20.04.2010
  23.03.2012
  30.000000
  04.02.2011
  23.03.2012
  50.000000
  04.02.2011
  23.03.2012
  40.000000
  04.02.2011
  23.03.2012
  40.000000
  04.02.2011
  23.03.2012
  30.000000
  04.02.2011
  23.03.2012
  20.000000
  13.05.2011
  23.03.2012
  40.000000
  13.05.2011
  23.03.2012
  40.000000
  03.02.2012
  23.03.2012
  15.000000
  03.02.2012
  23.03.2012
  40.000000
  03.02.2012
  23.03.2012
  16.000000
  03.02.2012
  23.03.2012
  40.000000
  03.02.2012
  10.02.2012
  35.000000
  11.02.2012
  23.03.2012
  35.000000
  03.02.2012
  23.03.2012
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  17.01.2009
  23.03.2012
  17.01.2009
  23.03.2012
  17.01.2009
  29.09.2010
  17.01.2009
  29.09.2010
  01.01.2009
  23.03.2012
  04.02.2011
  23.03.2012
  17.01.2009
  23.03.2012
  04.02.2011
  23.03.2012
  17.01.2009
  16.02.2010
  24.08.2010
  23.03.2012
  17.01.2009
  30.08.2010
  17.01.2009
  23.03.2012
  17.01.2009
  01.03.2010
  17.01.2009
  23.03.2012
  25.01.2009
  23.03.2012
  04.02.2011
  23.03.2012
  17.01.2009
  28.02.2011
  24.01.2009
  23.03.2012
  25.01.2009
  23.03.2012
  16.07.2011
  23.03.2012
  19.02.2010
  25.04.2012
  19.02.2010
  25.04.2012
  19.02.2010
  23.03.2012
  04.02.2011
  23.03.2012
  04.02.2011
  23.03.2012
  04.02.2011
  23.03.2012
  13.05.2011
  23.03.2012
  13.05.2011
  23.03.2012
  03.02.2012
  23.03.2012
  03.02.2012
  23.03.2012
  03.02.2012
  23.03.2012
  03.02.2012
  23.03.2012