Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
04.10.2023 - 01:36
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

VNG Norge (Operations) AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  VNG Norge (Operations) AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  934651758
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  5497155
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  01.10.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.600000
  26.05.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.600000
  01.10.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  3.200000
  26.05.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  3.200000
  01.10.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  3.200000
  26.05.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  3.200000
  01.10.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  26.05.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  01.10.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  26.05.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  01.10.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  26.05.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  01.10.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  26.05.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  01.10.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  3.200000
  26.05.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  3.200000
  01.10.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  26.05.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  01.10.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  26.05.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.10.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  26.05.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  01.10.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  26.05.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  01.10.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  26.05.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  01.10.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  26.05.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.10.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  26.05.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.10.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  26.05.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.10.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  26.05.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  01.10.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  26.05.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.10.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  26.05.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.10.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  26.05.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  01.10.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.442400
  26.05.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.442400
  01.10.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  26.05.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  26.05.2009
  30.09.2009
  20.600000
  26.05.2009
  30.09.2009
  3.200000
  26.05.2009
  30.09.2009
  3.200000
  26.05.2009
  30.09.2009
  2.500000
  26.05.2009
  30.09.2009
  2.500000
  26.05.2009
  30.09.2009
  2.500000
  26.05.2009
  30.09.2009
  2.500000
  26.05.2009
  30.09.2009
  3.200000
  26.05.2009
  30.09.2009
  65.000000
  26.05.2009
  30.09.2009
  20.000000
  26.05.2009
  30.09.2009
  2.500000
  26.05.2009
  30.09.2009
  65.000000
  26.05.2009
  30.09.2009
  65.000000
  26.05.2009
  30.06.2009
  40.000000
  01.07.2009
  30.09.2009
  40.000000
  26.05.2009
  30.09.2009
  30.000000
  26.05.2009
  30.09.2009
  30.000000
  26.05.2009
  30.09.2009
  65.000000
  26.05.2009
  30.09.2009
  15.000000
  26.05.2009
  30.09.2009
  20.000000
  26.05.2009
  30.09.2009
  20.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  26.05.2009
  30.09.2009
  26.05.2009
  30.09.2009
  26.05.2009
  30.09.2009
  26.05.2009
  30.09.2009