Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
24.03.2023 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Pelican AS

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Pelican AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  931713671
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  606
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  31.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  21.000000
  31.12.1976
  TO
  UNKNOWN
  15.000000
  01.01.1975
  TO
  UNKNOWN
  7.500000
  01.05.1971
  TO
  UNKNOWN
  2.500000
  31.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  21.000000
  31.12.1976
  TO
  UNKNOWN
  15.000000
  01.01.1975
  TO
  UNKNOWN
  7.500000
  01.05.1971
  TO
  UNKNOWN
  2.500000
  31.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  21.000000
  31.12.1976
  TO
  UNKNOWN
  15.000000
  01.01.1975
  TO
  UNKNOWN
  7.500000
  01.05.1971
  TO
  UNKNOWN
  2.500000
  17.04.2002
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  31.05.1976
  FROM
  UNKNOWN
  10.000000
  01.01.1975
  TO
  UNKNOWN
  15.000000
  17.04.2002
  FROM
  TRANSFER
  34.000000
  19.03.2002
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  17.04.2002
  FROM
  TRANSFER
  35.000000
  19.03.2002
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  10.12.1999
  TO
  TRANSFER
  0.778000
  16.09.1998
  TO
  TRANSFER
  0.222000
  31.05.1976
  FROM
  UNKNOWN
  10.000000
  01.01.1975
  TO
  UNKNOWN
  5.000000
  10.12.1970
  TO
  UNKNOWN
  10.000000
  17.04.2002
  FROM
  TRANSFER
  9.300000
  24.01.2001
  TO
  TRANSFER
  9.300000
  17.04.2002
  FROM
  TRANSFER
  45.000000
  19.03.2002
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  01.01.2000
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  17.04.2002
  FROM
  TRANSFER
  45.000000
  01.07.2000
  TO
  TRANSFER
  45.000000
  17.04.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  01.05.1971
  31.12.1974
  2.500000
  01.01.1975
  30.12.1976
  10.000000
  31.12.1976
  30.07.1977
  25.000000
  31.07.1977
  01.09.1978
  4.000000
  01.05.1971
  31.12.1974
  2.500000
  01.01.1975
  30.12.1976
  10.000000
  31.12.1976
  30.07.1977
  25.000000
  31.07.1977
  01.09.1977
  4.000000
  01.05.1971
  31.12.1974
  2.500000
  01.01.1975
  30.12.1976
  10.000000
  31.12.1976
  30.07.1977
  25.000000
  31.07.1977
  01.09.1977
  4.000000
  01.01.1975
  30.05.1976
  15.000000
  31.05.1976
  04.12.1978
  5.000000
  05.12.1978
  01.03.1996
  5.000000
  02.03.1996
  31.12.1996
  5.000000
  01.01.1997
  14.05.1997
  5.000000
  15.05.1997
  22.12.1999
  5.000000
  23.12.1999
  11.03.2002
  5.000000
  12.03.2002
  16.04.2002
  5.000000
  12.09.1977
  31.12.1984
  4.000000
  01.01.1985
  28.04.1988
  4.000000
  29.04.1988
  01.03.1996
  4.000000
  02.03.1996
  31.12.1996
  4.000000
  01.01.1997
  14.05.1997
  4.000000
  15.05.1997
  22.12.1999
  4.000000
  23.12.1999
  09.05.2001
  4.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  4.000000
  17.06.2001
  11.03.2002
  4.000000
  12.03.2002
  18.03.2002
  4.000000
  19.03.2002
  16.04.2002
  34.000000
  14.09.1998
  15.09.1998
  4.000000
  16.09.1998
  29.11.1998
  4.222000
  30.11.1998
  09.12.1999
  4.222000
  10.12.1999
  22.12.1999
  5.000000
  23.12.1999
  09.05.2001
  5.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  5.000000
  17.06.2001
  11.03.2002
  5.000000
  12.03.2002
  18.03.2002
  5.000000
  19.03.2002
  16.04.2002
  35.000000
  10.12.1970
  31.12.1974
  10.000000
  01.01.1975
  30.05.1976
  15.000000
  31.05.1976
  31.12.1987
  5.000000
  24.01.2001
  24.01.2001
  9.300000
  25.01.2001
  09.05.2001
  9.300000
  10.05.2001
  31.05.2001
  9.300000
  01.06.2001
  16.04.2002
  9.300000
  01.01.2000
  09.05.2001
  15.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  15.000000
  17.06.2001
  11.03.2002
  15.000000
  12.03.2002
  18.03.2002
  15.000000
  19.03.2002
  16.04.2002
  45.000000
  01.07.2000
  30.12.2001
  45.000000
  31.12.2001
  16.04.2002
  45.000000
  15.03.2002
  16.04.2002
  100.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  15.03.2002
  16.04.2002