Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
04.12.2023 - 10:15
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Phillips Petroleum Norsk AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Phillips Petroleum Norsk AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  918110127
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  705
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.112000
  05.03.2003
  TO
  TRANSFER
  35.112000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.112000
  05.03.2003
  TO
  TRANSFER
  35.112000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.112000
  05.03.2003
  TO
  TRANSFER
  35.112000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  41.880000
  22.01.2001
  TO
  TRANSFER
  41.880000
  03.12.1996
  FROM
  UNKNOWN
  25.870000
  29.02.1996
  FROM
  UNKNOWN
  5.000000
  29.02.1996
  FROM
  UNKNOWN
  10.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  01.09.1998
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.1996
  FROM
  UNKNOWN
  15.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  01.01.2003
  TO
  TRANSFER
  24.000000
  18.09.2001
  TO
  TRANSFER
  16.000000
  09.09.1996
  TO
  UNKNOWN
  10.000000
  01.01.1996
  TO
  UNKNOWN
  30.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  22.200000
  06.02.2003
  TO
  TRANSFER
  2.200000
  09.09.1996
  TO
  UNKNOWN
  20.000000
  18.09.2001
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  09.09.1996
  FROM
  UNKNOWN
  15.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  05.03.2003
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.112000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  06.05.2003
  FROM
  UNKNOWN
  28.260000
  01.01.2001
  TO
  UNKNOWN
  28.260000
  06.05.2003
  FROM
  UNKNOWN
  30.657990
  05.03.2003
  TO
  UNKNOWN
  30.657990
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  05.03.2003
  05.05.2003
  35.112000
  05.03.2003
  05.05.2003
  35.112000
  05.03.2003
  05.05.2003
  35.112000
  27.08.1976
  31.12.1984
  25.870000
  01.01.1985
  02.12.1996
  25.870000
  22.01.2001
  09.05.2001
  41.880000
  10.05.2001
  31.05.2001
  41.880000
  01.06.2001
  17.12.2001
  41.880000
  18.12.2001
  05.05.2003
  41.880000
  06.04.1979
  31.12.1984
  5.800000
  01.01.1985
  06.04.1987
  5.800000
  27.03.1981
  31.12.1984
  5.000000
  01.01.1985
  31.12.1993
  5.000000
  01.01.1994
  28.02.1996
  5.000000
  21.08.1981
  31.12.1984
  10.000000
  01.01.1985
  31.07.1991
  10.000000
  01.08.1991
  01.01.1999
  10.000000
  23.04.1982
  31.12.1984
  10.000000
  01.01.1985
  15.02.1995
  10.000000
  16.02.1995
  28.02.1996
  10.000000
  10.12.1982
  31.12.1984
  30.000000
  01.01.1985
  10.12.1988
  30.000000
  10.12.1982
  31.12.1984
  30.000000
  01.01.1985
  10.12.1988
  30.000000
  08.07.1988
  13.04.1989
  25.000000
  14.04.1989
  22.11.1994
  25.000000
  23.11.1994
  31.12.1995
  25.000000
  01.01.1996
  31.12.1996
  10.000000
  01.01.1997
  31.08.1998
  10.000000
  01.09.1998
  09.05.2001
  35.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  35.000000
  01.06.2001
  13.10.2002
  35.000000
  14.10.2002
  11.02.2003
  35.000000
  12.02.2003
  05.05.2003
  35.000000
  01.01.1996
  08.09.1996
  30.000000
  09.09.1996
  09.05.2001
  40.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  40.000000
  01.06.2001
  17.09.2001
  40.000000
  18.09.2001
  31.12.2002
  56.000000
  01.01.2003
  05.05.2003
  80.000000
  09.09.1996
  23.07.2000
  20.000000
  24.07.2000
  10.01.2001
  20.000000
  11.01.2001
  09.05.2001
  20.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  20.000000
  01.06.2001
  05.02.2003
  20.000000
  06.02.2003
  05.05.2003
  22.200000
  03.03.1989
  31.07.1994
  15.000000
  01.08.1994
  09.11.1994
  15.000000
  10.11.1994
  03.05.1995
  15.000000
  04.05.1995
  08.05.1995
  15.000000
  09.05.1995
  08.02.1998
  15.000000
  09.02.1998
  31.12.1999
  15.000000
  03.03.1989
  01.11.1993
  10.000000
  01.03.1991
  22.12.1999
  10.000000
  23.12.1999
  09.05.2001
  10.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  10.000000
  01.06.2001
  17.09.2001
  10.000000
  01.03.1991
  12.04.1999
  20.000000
  13.04.1999
  31.12.1999
  20.000000
  10.09.1993
  08.09.1996
  15.000000
  10.09.1993
  12.04.1999
  20.000000
  13.04.1999
  21.06.2000
  20.000000
  22.06.2000
  09.05.2001
  20.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  20.000000
  01.06.2001
  11.03.2002
  20.000000
  12.03.2002
  05.05.2003
  20.000000
  02.02.1996
  31.12.1999
  30.000000
  02.02.1996
  10.12.1999
  20.000000
  11.12.1999
  10.01.2001
  20.000000
  11.01.2001
  09.05.2001
  20.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  20.000000
  01.06.2001
  05.05.2003
  20.000000
  05.03.2003
  05.05.2003
  25.000000
  12.05.2000
  23.07.2000
  20.000000
  24.07.2000
  09.05.2001
  20.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  20.000000
  17.06.2001
  05.05.2003
  20.000000
  12.05.2000
  09.05.2001
  25.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  25.000000
  17.06.2001
  04.02.2003
  25.000000
  05.02.2003
  21.03.2003
  25.000000
  22.03.2003
  05.05.2003
  25.000000
  27.04.2001
  30.12.2001
  40.000000
  31.12.2001
  05.05.2003
  40.000000
  15.03.2002
  05.05.2003
  70.000000
  15.03.2002
  05.05.2003
  35.112000
  14.06.2002
  05.05.2003
  10.000000
  14.06.2002
  18.11.2002
  40.000000
  19.11.2002
  05.05.2003
  40.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  25.04.2003
  05.05.2003
  23.04.2003
  05.05.2003
  25.04.2003
  05.05.2003
  22.01.2001
  05.05.2003
  08.07.1988
  31.12.1995
  01.01.1996
  05.05.2003
  02.02.1996
  31.12.1999
  27.04.2001
  05.05.2003
  15.03.2002
  05.05.2003
  15.03.2002
  05.05.2003
  14.06.2002
  05.05.2003