Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
23.09.2023 - 01:39
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Amoco Norway AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Amoco Norway AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  923254080
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  89
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  05.10.1994
  FROM
  UNKNOWN
  1.041667
  14.04.1989
  TO
  UNKNOWN
  1.041667
  01.01.1994
  TO
  UNKNOWN
  14.700000
  01.04.1994
  FROM
  UNKNOWN
  20.000000
  01.09.1998
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  23.11.1994
  TO
  UNKNOWN
  10.000000
  23.12.1999
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  23.12.1999
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  22.04.1997
  FROM
  UNKNOWN
  10.000000
  23.12.1999
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  01.06.1996
  FROM
  UNKNOWN
  15.000000
  23.12.1999
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  23.12.1999
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  23.12.1999
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  23.12.1999
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  23.12.1999
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  75.000000
  23.12.1999
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  45.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  14.04.1989
  04.10.1994
  1.041667
  01.04.1975
  01.04.1980
  10.000000
  06.04.1979
  31.12.1984
  25.000000
  01.01.1985
  06.04.1987
  25.000000
  18.01.1980
  31.12.1984
  10.000000
  01.01.1985
  31.12.1993
  10.000000
  01.01.1994
  31.12.1999
  14.700000
  23.04.1982
  31.12.1984
  20.000000
  01.01.1985
  31.03.1993
  20.000000
  01.04.1993
  31.03.1994
  20.000000
  23.11.1994
  31.12.1995
  10.000000
  01.01.1996
  31.12.1996
  10.000000
  01.01.1997
  31.08.1998
  10.000000
  08.07.1988
  22.12.1999
  10.000000
  03.03.1989
  03.03.1995
  10.000000
  03.03.1989
  31.12.1991
  10.000000
  01.03.1991
  22.12.1999
  10.000000
  01.03.1991
  25.08.1996
  15.000000
  26.08.1996
  01.03.1999
  15.000000
  01.03.1991
  11.04.1995
  10.000000
  10.09.1993
  21.04.1997
  25.000000
  22.04.1997
  10.09.1999
  15.000000
  10.09.1993
  31.12.1996
  25.000000
  01.01.1997
  22.12.1999
  25.000000
  10.09.1993
  31.05.1996
  15.000000
  02.02.1996
  22.12.1999
  15.000000
  02.02.1996
  22.12.1999
  30.000000
  02.02.1996
  22.12.1999
  30.000000
  02.02.1996
  22.12.1999
  15.000000
  04.06.1999
  22.12.1999
  75.000000
  04.06.1999
  22.12.1999
  45.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  01.04.1975
  01.04.1980
  06.04.1979
  06.04.1987
  10.09.1993
  04.07.1997
  10.09.1993
  22.12.1999
  02.02.1996
  22.12.1999
  02.02.1996
  22.12.1999
  04.06.1999
  22.12.1999
  04.06.1999
  22.12.1999