Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
01.04.2023 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

BP Amoco Norge AS

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  BP Amoco Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  981355210
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  982372
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.333333
  23.12.1999
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  28.333333
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.333333
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  18.333333
  02.02.2001
  FROM
  UNKNOWN
  10.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  23.12.1999
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  80.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  56.000000
  23.12.1999
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  56.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  23.12.1999
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  45.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  06.02.2001
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  23.12.1999
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  55.000000
  23.12.1999
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  55.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  18.360000
  23.12.1999
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  18.360000
  23.11.2000
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  23.12.1999
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  18.360000
  23.12.1999
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  18.360000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  18.09.2001
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  23.12.1999
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  18.360000
  26.11.2001
  TO
  TRANSFER
  18.360000
  23.12.1999
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  23.12.1999
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  23.12.1999
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  22.06.2000
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  23.11.2000
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  23.12.1999
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  23.12.1999
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  45.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  19.03.2001
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  01.07.2000
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  23.12.1999
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  23.12.1999
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  23.12.1999
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  23.12.1999
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  22.06.2000
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  23.12.1999
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  75.000000
  23.12.1999
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  75.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  23.12.1999
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  45.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.440000
  23.12.1999
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  9.440000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  12.03.2002
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  12.03.2002
  FROM
  UNKNOWN
  28.093770
  23.12.1999
  TO
  UNKNOWN
  28.093770
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  23.12.1999
  23.07.2000
  28.333333
  24.07.2000
  14.02.2001
  28.333333
  15.02.2001
  30.12.2001
  28.333333
  31.12.2001
  11.03.2002
  28.333333
  09.10.2000
  30.12.2001
  28.333333
  31.12.2001
  11.03.2002
  28.333333
  09.10.2000
  01.02.2001
  28.333333
  02.02.2001
  17.12.2001
  18.333333
  18.12.2001
  30.12.2001
  18.333333
  31.12.2001
  11.03.2002
  18.333333
  23.12.1999
  11.03.2002
  80.000000
  23.12.1999
  09.05.2001
  56.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  56.000000
  17.06.2001
  11.03.2002
  56.000000
  23.12.1999
  09.05.2001
  45.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  45.000000
  17.06.2001
  11.03.2002
  45.000000
  06.02.2001
  09.05.2001
  25.000000
  10.05.2001
  19.06.2001
  25.000000
  20.06.2001
  06.08.2001
  25.000000
  07.08.2001
  11.03.2002
  25.000000
  23.12.1999
  23.07.2000
  25.000000
  24.07.2000
  30.12.2001
  25.000000
  31.12.2001
  11.03.2002
  25.000000
  04.05.2001
  30.12.2001
  25.000000
  31.12.2001
  11.03.2002
  25.000000
  23.12.1999
  31.12.1999
  55.000000
  01.01.2000
  09.05.2001
  55.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  55.000000
  17.06.2001
  11.03.2002
  55.000000
  23.12.1999
  09.05.2001
  18.360000
  10.05.2001
  16.06.2001
  18.360000
  17.06.2001
  11.03.2002
  18.360000
  23.12.1999
  22.11.2000
  10.000000
  23.12.1999
  09.05.2001
  18.360000
  10.05.2001
  31.05.2001
  18.360000
  01.06.2001
  11.03.2002
  18.360000
  23.12.1999
  09.05.2001
  10.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  10.000000
  01.06.2001
  17.09.2001
  10.000000
  18.09.2001
  11.03.2002
  20.000000
  26.11.2001
  11.03.2002
  18.360000
  23.12.1999
  01.01.2000
  20.000000
  23.12.1999
  09.05.2001
  25.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  25.000000
  01.06.2001
  06.08.2001
  25.000000
  07.08.2001
  11.03.2002
  25.000000
  23.12.1999
  09.05.2001
  20.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  20.000000
  17.06.2001
  11.03.2002
  20.000000
  22.06.2000
  09.05.2001
  15.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  15.000000
  01.06.2001
  11.03.2002
  15.000000
  23.12.1999
  22.11.2000
  15.000000
  23.12.1999
  09.05.2001
  45.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  45.000000
  17.06.2001
  11.03.2002
  45.000000
  01.07.2000
  18.03.2001
  20.000000
  19.03.2001
  09.05.2001
  35.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  35.000000
  01.06.2001
  11.03.2002
  35.000000
  23.12.1999
  09.05.2001
  30.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  30.000000
  01.06.2001
  30.12.2001
  30.000000
  31.12.2001
  11.03.2002
  30.000000
  23.12.1999
  09.05.2001
  30.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  30.000000
  01.06.2001
  17.12.2001
  30.000000
  18.12.2001
  30.12.2001
  30.000000
  31.12.2001
  01.02.2002
  30.000000
  23.12.1999
  09.05.2001
  20.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  20.000000
  01.06.2001
  11.03.2002
  20.000000
  23.12.1999
  26.09.2000
  25.000000
  27.09.2000
  09.05.2001
  25.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  25.000000
  01.06.2001
  11.03.2002
  25.000000
  23.12.1999
  21.06.2000
  15.000000
  23.12.1999
  09.05.2001
  75.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  75.000000
  01.06.2001
  11.03.2002
  75.000000
  23.12.1999
  09.05.2001
  45.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  45.000000
  01.06.2001
  11.03.2002
  45.000000
  23.12.1999
  09.05.2001
  9.440000
  10.05.2001
  16.06.2001
  9.440000
  17.06.2001
  11.03.2002
  9.440000
  12.05.2000
  23.07.2000
  25.000000
  24.07.2000
  09.05.2001
  25.000000
  10.05.2001
  11.03.2002
  25.000000
  12.05.2000
  23.07.2000
  35.000000
  24.07.2000
  09.05.2001
  35.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  35.000000
  17.06.2001
  11.03.2002
  35.000000
  12.05.2000
  11.03.2002
  100.000000
  12.05.2000
  09.05.2001
  50.000000
  10.05.2001
  11.03.2002
  50.000000
  12.05.2000
  09.05.2001
  30.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  30.000000
  01.06.2001
  30.12.2001
  30.000000
  31.12.2001
  11.03.2002
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  23.12.1999
  16.10.2000
  09.10.2000
  11.03.2002
  09.10.2000
  24.04.2001
  23.12.1999
  11.03.2002
  23.12.1999
  11.03.2002
  23.12.1999
  11.03.2002
  23.12.1999
  11.03.2002
  04.05.2001
  11.03.2002
  23.12.1999
  11.03.2002
  23.12.1999
  11.03.2002
  23.12.1999
  31.12.1999
  23.12.1999
  11.03.2002
  19.03.2001
  11.03.2002
  23.12.1999
  11.03.2002
  23.12.1999
  01.02.2002
  23.12.1999
  11.03.2002
  23.12.1999
  11.03.2002
  23.12.1999
  11.03.2002
  12.05.2000
  11.03.2002
  12.05.2000
  11.03.2002
  12.05.2000
  11.03.2002
  12.05.2000
  11.03.2002