Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
01.04.2023 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Innhold

Selskaper på norsk kontinentalsokkel, med komplett historie for hvert selskap.